Godorenkoff / Shutterstock

HPC Lab helpt bij rekenproblemen

Moet je voor je onderzoek een computersimulatie draaien, of experimenteer je met kunstmatige intelligentie? Vaak blijkt een standaard laptop dan ontoereikend. In dat geval kun je sinds vorig jaar terecht bij het HPC Lab van de TU/e. Zij helpen bij het optimaliseren van je code en bieden toegang tot supercomputers in de ‘cloud’. Wie meer wil weten, is uitgenodigd om komende vrijdag, 8 juli, langs te komen voor een lunch en presentatie over wat het HPC Lab te bieden heeft.

door
foto Godorenkoff / Shutterstock

Tot diep in de jaren tachtig van de vorige eeuw was het vanzelfsprekend dat je een centrale computer nodig had om complexe berekeningen uit te voeren. Het huidige gebouw Neuron (voorheen Laplace, nu heel toepasselijk het toekomstige onderkomen van EAISI) was destijds het Rekencentrum van de TU/e. Daar stonden gigantische computers opgesteld, waarmee gecommuniceerd werd via stapels kartonnen ponskaarten. In de decennia daarna is het digitale rekenwerk aan de universiteit steeds meer gedecentraliseerd en tegenwoordig bezit iedere medewerker en student een laptop die méér kan dan de wondercomputers van het Rekencentrum.

Toch is wetenschappelijke vooruitgang in steeds meer vakgebieden sterk afhankelijk van computersimulaties en inzet van kunstmatige intelligentie. ‘To compete is to compute’, zoals ze het stellen bij het High Performance Computing (HPC) Lab. Voor het verwerken van grote hoeveelheden data of het uitvoeren van extreem complexe berekeningen volstaat een standaard laptop of PC niet. Hoewel de TU/e geen grote centrale rekenfaciliteit meer heeft, beschikken diverse vakgroepen en faculteiten nog wel over gespecialiseerde apparatuur, vertelt Patrick Anderson. De hoogleraar Polymer Technology is medeoprichter en wetenschappelijk directeur van het HPC Lab.

“De rekencapaciteit aan de TU/e is erg versnipperd en er was geen echte community waarbinnen gebruikers ervaringen en kennis konden delen. Daarom hebben we in 2020 besloten om vanuit IMS, EAISI en een zevental faculteiten een organisatie, het HPC Lab, op te zetten die wetenschappers en studenten helpt om hun berekeningen uit te voeren. Daarbij richten we ons in eerste instantie met name op ‘cloud computing’.”

Supercomputer

Die aanpak is volgens Chief Information Officer Bart Luijten, tevens ‘digital director’ van het HPC Lab, te prefereren boven het zelf aanschaffen van een supercomputer, zoals de TU Delft wel heeft gedaan. “Zo’n computer is eigenlijk de volgende dag al aan het verouderen, dus die moet je wel heel goed benutten om de aanschaf rendabel te maken. Bovendien stelt elke rekenklus weer andere eisen aan een supercomputer; ook dat probleem ondervang je door flexibel gebruik te maken van externe computerfaciliteiten.” Hij benadrukt dat het HPC Lab gezien moet worden als een initiatief “voor en door de wetenschapper, in nauwe samenwerking met de experts van IMS.”

De TU/e benut trouwens al jaren de supercomputers van SURFsara in Amsterdam om zware berekeningen uit te voeren, legt Anderson uit. “De gebruiker merkt toch niet of een computer om de hoek staat of aan de andere kant van de wereld. En wij denken heel erg vanuit die gebruiker.” Die kan bij het HPC Lab terecht voor assistentie bij het zodanig herschrijven van code dat deze efficiënter wordt uitgevoerd op een supercomputer, maar ook voor advies over applicaties en voor hulp bij het verkrijgen van toegang tot bepaalde faciliteiten. “Soms moet je daarvoor een voorstel indienen bij NWO, maar we hebben ook rekentijd ingekocht die we kunnen uitdelen binnen de TU/e.”

De focus op cloud computing neemt overigens niet weg dat ook nagedacht wordt over aanschaf van lokale hardware, vertelt Richard Zoontjens, lead van het HPC Lab. “Uiteindelijk zijn we op zoek naar de beste oplossingen voor de juiste vragen, vanuit de wens van de onderzoeker. Zo’n oplossing kan dus ook betekenen dat we toch kiezen voor een lokale HPC-implementatie vanwege bijvoorbeeld de kosten of licenties.”

Voorlichting

Wie denkt iets aan het HPC Lab te kunnen hebben bij zijn of haar onderzoek, is van harte welkom om vrijdag om 11:30 naar Hubble te komen voor een vroege lunch en daarna aan te sluiten bij een voorlichtingsmiddag in de Coronazaal. Daar vertellen de medewerkers van het HPC Lab over de mogelijkheden, en delen gebruikers zoals de studenten van University Racing Eindhoven (URE) en het Solar Team Eindhoven (STE) en wetenschappers uit uiteenlopende vakgebieden als quantumfysica, bouwkunde en biomechanica hun ervaringen. De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel. Aanmelden is niet nodig.

Deel dit artikel