30-procentregeling voor expats blijft bestaan

Er was de laatste maanden nogal wat onrust onder expats omdat de 30-procentregeling - speciaal voor hen in het leven geroepen - zou gaan verdwijnen. Met de regeling kunnen theoretisch opgeleide kenniswerkers die minimaal 56.000 euro (of 43.000 euro onder de 30 jaar, peil 2022) verdienen, genieten van een belastingkorting. Het plan om de regeling af te schaffen is nu van de baan, maar er is wel een inkomensbovengrens gesteld. Alleen mensen die meer dan 216.000 euro verdienen, zullen boven dat bedrag het gewone belastingtarief gaan betalen.

door
foto BlueBoeing / Shutterstock

In de Voorjaarsnota van 20 mei 2022 is het voorstel om de regeling af te schaffen, aangepast. Er wordt voorgesteld het voordeel van de 30-procentregeling te maximeren op de zogenaamde ‘Balkenende-norm’. Deze norm heeft een maximumsalaris van 216.000 euro (2022). Voor bestaande gevallen komt er een overgangsregeling van drie jaar. De voorgestelde wijziging in de Voorjaarsnota is slechts een vooraankondiging. Het bijbehorende wetsvoorstel wordt op Prinsjesdag gepubliceerd. Deze wijziging zal pas ingaan op 1 januari 2024, mits ermee wordt ingestemd tijdens het parlementair debat in het najaar van 2022.

Om momenteel in aanmerking te komen moet je dus een buitenlander zijn en tijdelijk in Nederland komen werken. Ook moet je minimaal 56.000 euro per jaar verdienen als je boven de dertig bent. Ben je onder de dertig en heb je een masterdiploma dan is dat 43.000 euro. Voor werknemers die wetenschappelijk onderzoek doen bij bepaalde instellingen, waaronder de TU/e en artsen in opleiding tot specialist, geldt een uitzondering: zij hoeven niet aan een inkomensnorm te voldoen. Over 30 procent van het loon betalen deze werknemers dan geen belasting. De gedachte achter die regeling is dat daarmee de kosten om te verhuizen naar Nederland worden gecompenseerd. Het kan de expats veel geld opleveren en daarmee fiscaal interessant zijn om in Nederland te komen werken, een van de redenen waarom de meeste grote bedrijven niet van de regeling af willen. Vakbond FNV ziet de regeling daarentegen liefst verdwijnen want de regeling in huidige vorm is een ‘excessieve compensatie voor met name de hogere inkomens’.

Ter indicatie, 216.000 euro is een inkomen dat bijna niemand in Nederland verdient. De Balkenende-norm is afgeleid van het salaris van de premier en de gedachte dat openbare bestuurders niet meer mogen verdienen dan 130 procent van het salaris van de premier van Nederland. Ook de meeste expats verdienen ver onder 216.000 euro bruto per jaar. Voor de meeste mensen die deze regeling aangaat verandert er dus niets.

Korter geldig

Sinds 2019 is het al zo dat de regeling maar vijf jaar gebruikt kan worden. Die beperking is ingesteld na een onderzoek omdat onder andere bleek dat de extra kosten (verhuis- en reiskosten voornamelijk) afnamen na langere tijd. Ook in andere landen met een vergelijkbare regeling was de regeling meestal voor vijf jaar beschikbaar.

Navraag bij HRM van de TU/e leert dat er amper vragen zijn binnen gekomen over het eventueel beëindigen van de belastingkorting. Toch leeft het onderwerp onder expats, getuige de Facebook-groep Expats in Eindhoven waarin juist veel topics aangemaakt werden en flink werd gediscussieerd over dit onderwerp. Momenteel werken er 2528 internationale medewerkers aan de TU/e, maar onbekend is of die ook van de regeling gebruik maken. Zo geldt deze voor bepaalde tijd, komen mensen die woonden binnen 150 kilometer van de Nederlandse grens niet in aanmerking en verdienen veel PhD-studenten, die tellen als medewerker in Nederland, minder dan 43.000 euro.

Toevoeging: HRM van de TU/e laat weten dat zo'n 700 medewerkers van de TU/e gebruikmaken van de regeling. 

Deel dit artikel