UFe: Iedere faculteit 30 K voor talentontwikkeling

Wat heb je nodig zodat het talent aan je faculteit extra kansen krijgt, vroeg Ton Backx aan alle TU/e-decanen. De directeur van Universiteitsfonds Eindhoven (UFe) hoorde reële wensen en liet voorstellen schrijven voor funding voor talentontwikkeling. Zonder uitzondering zijn die aanvragen nu gehonoreerd. Ze lopen uiteen van het organiseren van een conferentie tot het bouwen van een opstelling voor experimenteel onderzoek.

UFe is een onafhankelijke organisatie die in het leven geroepen is door de industrie -al voor Eindhoven een technische hogeschool had, juist om donaties in te zetten om ingenieurs op te leiden.

En die doelstelling is nog springlevend, vindt directeur Ton Backx. “De samenleving schreeuwt om ingenieurs die de huidige ingewikkelde problemen als klimaatverandering, huisvesting en milieubelasting kunnen aanpakken.”

Smeerolie

Backx ziet dat het voor jonge onderzoekers heel erg moeilijk is om in het begin van hun loopbaan aansluiting te vinden bij toponderzoek. “Dat komt vanwege de manier waarop dat in Nederland is ingericht. Veel kostbare tijd gaat zitten in het schrijven van onderzoeksvoorstellen, die maar deels gehonoreerd worden. Zo gaat capaciteit verloren en komen jonge wetenschappers moeilijk op gang.” Om het traject naar toponderzoek te versnellen biedt UFe een helpende hand. “Zie het als smeerolie om het schip vlot te trekken”, zegt Backx.

De stichting UFe werkt innig samen met het TU/e Alumnibureau onder andere om middelen te vergaren voor projecten voor talentontwikkeling. Het geld dat het afgelopen lustrumjaar met de campagne Heroes voor Heroes is binnengekomen, wordt nu aangewend voor ideeën die leven bij de faculteiten zelf.

Impuls

Alle negen faculteiten krijgen geld om initiatieven te realiseren die niet op een andere manier gefinancierd kunnen worden. “Decanen vertelden me dat ze met 30.000 euro al een heel eind komen om jonge onderzoekers op weg te helpen. Geld om apparatuur voor een onderzoeksopstelling aan te schaffen, geld om reis- en verblijfskosten voor onderzoek in het buitenland te vergoeden, geld voor salaris voor veelbelovende afstudeerders die anders het bedrijfsleven ingaan, et cetera.”

Met Henk Kivits, de bestuursvoorzitter van UFe, heeft Backx kortgesloten dat alle faculteiten een voorstel konden indienen voor een concreet plan voor talentontwikkeling.

Aan de uitnodiging werd door acht decanen snel gehoor gegeven, Electrical Engineering moet haar plan nog aanleveren. “Het waren geweldige ideeën en we hebben alle voorstellen goedgekeurd.”

Drie voorbeelden

Chemical Engineering & Chemistry wil een opstelling bouwen die bachelor- en masterstudenten van alle TU/e-opleidingen gelegenheid geeft experimenteel onderzoek te doen in het kader van de energietransitie. Op het boodschappenlijstje komen een kleine brandstofcel (circa 10.000 euro), een waterstofopslag (8.000 euro) en een kleine elektrochemische compressor (c.a. 12.000 euro). In het Matrixgebouw kunnen studenten dan aan de slag met adequate instrumenten.

Industrial Design zal de subsidie besteden aan een conferentie die studievereniging Lucid komend collegejaar gaat organiseren voor studenten, alumni en geïnteresseerden van andere onderwijsinstellingen. Workshops, een designcontest en een netwerkbijeenkomst dienen om kennis uit te wisselen over design in de context van maatschappelijke veranderingen. De 30.000 euro wordt onder andere besteed aan de huur van een inspirerende locatie, zoals het Evoluon, reis- en lunchkosten en materiaal voor de workshops.

Mechanical Engineering gaat het bedrag gelijkelijk verdelen over vier projecten. Er komt een bedrag voor een nieuwe methode voor de productie van ijzerpoeder, voor waterstofmotoren en voor metingen van de brandsnelheid van een ijzerstofwolk. Daarnaast kunnen aanstaande excellente masterstudenten een studiebeurs van maximaal 5.000 euro aanvragen bij het faculteitsbestuur voor hun levensonderhoud.

Soms is 30.000 euro niet genoeg, weet ook Backx. “Maar het kan dienen als een hefboom om andere middelen aan te trekken. Het dient om jonge onderzoekers op gang te helpen.”

Deel dit artikel