Tweerichtingsverkeer om TU/e duurzaam te maken

Met de bedoeling elkaar te leren kennen, organiseerde GO Green Office een meeting tussen TU/e’s Sustainability Ambassador Anna Wieczorek en studenten die belangstelling hebben in duurzaamheid. Het was een interactieve bijeenkomst in de vorm van een korte lezing, een discussie en een opdracht.

De In Vivo bar in Traverse, normaal het thuishonk van studievereniging Protagoras, bood dinsdagmiddag precies een mooie ruimte voor de veertig aanwezigen die kennis kwamen maken met Anna Wieczorek, universitair hoofddocent bij Innovation Sciences. Als Sustainability Ambassador van de TU/e heeft zij tot taak alle initiatieven voor de transitie naar een duurzame universiteit te coördineren. “Ik wil een organisatiestructuur rond duurzaamheid opzetten en met de TU/e-community in gesprek gaan om samen de visie te bepalen. En die moet gaan over wat wij op de campus doen, maar ook over ons onderwijs en onderzoek”, zei ze eerder tegen Cursor.  

Het Green Student Community Event biedt er gelegenheid voor. Na een korte lezing ‘Towards Entrepreneurial & Sustainable TU/e’ (waarin de boodschap duidelijk is dat er een grens is aan groei), gaat Wieczorek in gesprek met de aanwezigen. De studenten komen van diverse opleidingen en zijn er met verschillende redenen.

Breed publiek

Een Applied Physics-student wil zich wat meer verdiepen in duurzaamheid met het oog op een te kiezen Bachelor Eindproject, een Built Environment-student is er vanwege haar deelname aan studententeam Solid, de voorzitter van sportkoepel ESSF is er omdat ze een duurzame competitie organiseert voor de aangesloten verenigingen. Allen zijn benieuwd wat Wiezcorek kan betekenen.

De Sustainability Ambassador is er juist om vragen aan hén te stellen. Moet duurzaamheid een basisvak zijn in het Bachelor College? Wat vinden jullie van kernenergie? Over beide topics wordt verschillend gedacht. Over de vraag of de studenten het onderwijs aan de TU/e voldoende gericht vinden op het bereiken van een duurzame toekomst, is meer eenstemmigheid. Er gaan slechts enkele handen een klein beetje omhoog op Wieczorek’s vraag wie het ermee eens is.

Tips

Na de discussie mogen studenten in groepjes op Post-its schrijven welke rol ze de Green Student Community willen geven en hoe hun studie kan bijdragen aan een groenere toekomst. Enkele tips die op de posters belanden zijn deze: kernsplitsing kan een oplossing zijn, er moet meer sustainability-onderzoek komen, benader de gemeenschap bottom-up. En dat laatste is wat er op dit moment precies gebeurt.

Tot slot

Wieczorek wijst nog op de nieuwe TU/e-website over duurzaamheid en wie ideëen of vragen heeft voor GO Green Office kan daar direct naar mailen. 

Koen de Nooij, fractievoorzitter van Groep-één, roept de aanwezige studenten op om op 6 april deel te nemen aan de mid-term review waar het College van Bestuur met alle studenten van gedachten wil wisselen over haar beleid. “Hier kun je zeggen wat je belangrijk vindt voor de komende jaren.”

Deel dit artikel