Lezersonderzoek Cursor toont waardering kritische berichtgeving

Onlangs heeft Cursor een lezersonderzoek gehouden. Totaal hebben er 181 mensen deelgenomen, dat is 0,92 procent van de TU/e-populatie. Dat betekent dat onze steekproef niet gehaald is en deze resultaten slechts ter indicatie mogen worden beschouwd. Uit het onderzoek sprak in ieder geval een duidelijke waardering voor de kritische houding van Cursor: men vindt het een taak van de universiteitskrant om kritische artikelen te schrijven over wat er binnen de universiteit speelt.

door
illustratie Olesia_G / Shutterstock

Van de respondenten is 55,2 procent student, 37,6 procent medewerker en 7,2 overig (bijvoorbeeld freelancer of alumnus). Het aandeel trouwe lezers is relatief hoog in het onderzoek: 87,8 procent leest Cursor al (langer dan) enkele jaren. Het medium waarop Cursor wordt geraadpleegd is verschillend voor lezers die Cursor in het Nederlands lezen ten opzichte van lezers die Cursor in het Engels lezen: de eerste groep geeft de voorkeur aan de laptop, de tweede groep aan de smartphone. Nieuws brengen voor studenten, vinden lezers veruit de belangrijkste taak van Cursor, gevolgd door nieuws brengen voor medewerkers en problemen aan het licht brengen.

Soorten content

Een ruime meerderheid (63,5 procent) leest het liefst nieuwsartikelen op de site. De achtergrondverhalen komen daarna met 23,2 procent. De populairste onderwerpen zijn: nationaal nieuws omtrent politiek, onderwijs en onderzoek, maatschappelijke problemen en TU/e-beleid. Welke onderwerpen nog gemist worden, loopt wat uiteen, maar sportartikelen worden meerdere keren genoemd, evenals kritische stukken over maatschappelijke en gevoelige topics en meer geluid vanuit het CvB laten horen.

Als we kijken naar de lengte van nieuwsartikelen vindt het merendeel deze precies goed. Dat geldt ook voor de columns. De lengte van achtergrondartikelen vindt een kwart ietwat lang, maar het merendeel vindt ook deze een goede lengte hebben.

Wat betreft de vraag of Cursor kritisch genoeg is, zijn de meningen verdeeld. Het meest gegeven antwoord was ‘kritisch’, precies in het midden dus. Maar vooral voor de internationals mogen de artikelen nog wel wat kritischer.

Kritische houding

Als er gevraagd wordt naar wat Cursor biedt dat de rest van de universiteitscommunicatie niet biedt, geeft men aan:

  • ‘een betere, fijnere schrijfstijl’;
  • ‘maatschappelijk problemen aankaarten’;
  • ‘problemen binnen de universiteit aankaarten’;
  • ‘kritische vragen stellen en beantwoorden’;
  • ‘nieuws met minder propaganda/PR’;
  • ‘campus life/activiteiten’;
  • ‘niet te zakelijk’;
  • ‘verhalen van meerdere kanten belichten’;
  • ‘opiniestukken/meningen een podium geven’.

De 'kritische noot vanuit Cursor richting de universiteit' wordt het vaakst genoemd als de meerwaarde van Cursor.

Video’s

De mensen die onze video’s kijken, zijn er in het algemeen over te spreken en vinden het een fraaie afwisseling met de tekst. Toch blijkt het merendeel van de respondenten de video’s niet te bekijken. Daarvoor worden meerdere redenen gegeven: het feit dat deze vaak Nederlands gesproken zijn, dat de situatie van de lezer het niet altijd toelaat of dat men liever leest dan kijkt. De video’s over de Intro krijgen de meeste lof.  

Socials

Van de lezers volgt ruim driekwart Cursor op social media. Facebook is het populairst onder de Nederlandstalige lezers, Instagram onder de Engelstalige lezers. Dit is deels te verklaren doordat we Instagram volledig in het Engels publiceren en Facebook onlangs vanwege de vertaalfunctie hebben moeten splitsen in een Nederlandse en een Engelse pagina.


Cursor dankt alle deelnemers aan het lezersonderzoek en is blij deze input te hebben gekregen. Wij zullen deze complimenten, tips en kritiek in gedachten houden bij de verslaglegging in de (nabije) toekomst.

Deel dit artikel