Voor het eerst meer vrouwen dan mannen gepromoveerd

Afgelopen studiejaar zijn er meer vrouwen dan mannen gepromoveerd aan de universiteit. Dat is nooit eerder voorgekomen. Er was ook een recordaantal promoties, na een dip in de coronacrisis.

door
foto Studio Romantic / Shutterstock

Het verschil is niet groot, maar toch: in studiejaar 2020/21 hebben 2.612 vrouwen aan een Nederlandse universiteit de doctorstitel verworven, tegen 2.607 mannen. Het scheelt vijf promoties.

Een jaar eerder hielden mannen nog net de overhand, met een voorsprong van 24 promoties. In alle jaren ervoor was het verschil stukken groter.

In de coronacrisis liepen sommige promovendi vertraging op en zakte het aantal promoties, maar dat is weer goedgemaakt. Er waren afgelopen jaar meer dan 5.200 promotieplechtigheden.

Sinds het jaar 2000 is het jaarlijkse aantal toegekende doctorstitels meer dan verdubbeld. Bijna 40 procent van alle promoties komt voor rekening van het domein gezondheid en welzijn, dat naar verhouding veel vrouwen trekt.

Mannen hebben nog altijd een ruime meerderheid in bèta en techniek. Maar in die vakgebieden zijn er minder promovendi.

Herkenbaar beeld

Aan de TU/e is ook een stijging te zien in het aantal vrouwelijke gepromoveerden. Voor promovendi worden overigens geen collegejaren gebruikt in de data van de TU/e maar kalenderjaren, zij zijn immers in dienst en geen studenten. Het jaar 2020 vertoont een duidelijke dip in aantal promoties, veroorzaakt door corona.

In de eerste grafiek staat het aantal promoties per jaar gestapeld voor mannen en vrouwen. In de tweede grafiek staat het percentage promoties door vrouwen. Zowel het aantal promoties als het percentage promoties door vrouwen stijgt.

 

Bronnen figuur 1: CBS en OCWincijfers

Deel dit artikel