Het wordt stiller in de bieb

Met ingang van dit collegejaar is het stiltebeleid aangepast in de bibliotheek in MetaForum. De geluidszone waarin tot voor kort met gedempte stem nog overlegd mocht worden, is opgeheven. De verandering is het gevolg van wensen van de bezoekers. Fluisteren wordt de max.

door
foto Angeline Swinkels

“De leeszaal in MetaForum is de enige plek op de campus waar je in stilte kunt studeren”, zegt Nelleke Baas, teamleider Frontoffice van de dienst Data Management and Library (DML). “Het is een uniek studielandschap binnen de campus. Die rust willen we behouden. Niet voor onszelf, dat is op verzoek van de studenten.”

Dit voorjaar deelde DML een vragenlijst uit onder haar bezoekers om te peilen of er geluidsoverlast werd ervaren. “Na de eerste vijftig geënquêteerden was er eigenlijk al een conclusie te trekken”, zegt Baas. “Iedereen wilde hetzelfde: minder geluidsoverlast, meer stille werkplekken en een duidelijker verschil tussen de groene en gele zone. In de groene zone mag je gedempt overleggen, in de gele mag je fluisteren. Het veroorzaakte geluidsoverlast bij de bezoekers en gaf discussies bij het surveilleren.”

Dat surveilleren gebeurt meerdere keren per dag, door de twaalf studentmedewerkers en twee vaste medewerkers die Baas bijstaan. De uitkomst van de enquête, die ook gedragen wordt door de vijftig andere respondenten die meededen, is dat de groene zone verdwijnt. Op zijn luidst mag je nog fluisteren.

Samen studeren

Baas is blij dat ze de behoefte aan meer stilteruimte op deze manier kan tegemoetkomen. In collegejaar 2022-2023 is 58 procent van de ruimte in de bibliotheek rood, dat wil zeggen helemaal stil, en 42 procent geel. Uit de enquête bleek overigens tot Baas’ positieve verrassing dat negen van de tien studenten bekend waren met de zones. Wie toch wil overleggen, zal daarvoor zogenoemde studiecellen moeten reserveren. Er zijn acht grote cellen, voor elk acht personen, en tien tweepersoonscellen. Overleg kan natuurlijk ook aan de grote tafels op vloer 1 in MetaForum of in diverse andere TU/e-gebouwen.

De maatregel blijft op z’n minst het hele collegejaar van kracht. Interessant worden de weken van de tentamenperiodes, vermoedt Baas. “Dan is de behoefte aan stilte het grootst én is het volle bak in de leeszaal. Net als nu komen er in die weken geen externe studenten binnen, maar druk is het toch.”

Akoestiek

De akoestiek van MetaForum blijft een punt van aandacht voor DML. Baas: “Er is ruimtelijke akoestiek en bronakoestiek. Alleen op die laatste hebben wij invloed door zelf geluidszones in te stellen. Aan de architectuur kunnen wij niets veranderen, maar die maakt nu wel dat het geluid van vloer 1 overlast geeft op de vloeren 0 en -1.” Ze gaat zich nog verdiepen in mogelijkheden van geluiddempend materiaal dat DML zou kunnen gebruiken in de leeszaal.   

Deel dit artikel