Brandweer op TU/e-campus. Foto | Norbine Schalij

Brandweer nog lang niet weg van TU/e-terrein

De beroepspost van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) zal op termijn de campus verlaten omdat de specifieke eisen die de VRBZO stelt aan een (nieuwe) brandweerkazerne niet zijn te verenigen met de eisen die gelden op de TU/e campus. Met gillende sirenes uitrukken naast het Akoestisch Lab is misschien ook niet zo’n goed idee. “De samenwerking blijft van kracht”, zegt TU/e-brandweercommandant Eric van der Heijden, “maar het samenwonen stopt”.

Sinds 2017 werken TU/e-brandweer en de VRBZO samen. Het samenwonen begon in het Multi Media Paviljoen, dat in 2019 werd aangekocht door vastgoedbeheerder Kadans en waar nu onder meer de Eindhoven Engine in zit, en kreeg toen een vervolg in het gebouw Fenix aan de oostkant van de campus. “Het was altijd de bedoeling dat dit een tijdelijk onderkomen zou zijn”, zegt brandweercommendant Eric van der Heijden. “We hebben plannen gemaakt voor nieuwbouw en de beoogde locatie voor een nieuwe kazerne was P10 naast het Akoestisch Lab. Onder andere omdat van daaruit de brandweerwagens van de VRBZO snel de Dorgelolaan kunnen oprijden.”

Campusmanager Safety & Security Gijs Spiele vult aan: “De stuurgroep Campus 2030 heeft uiteindelijk niet met de nieuwbouw ingestemd vanwege een combinatie van factoren, waaronder de te verwachten overlast van trillingen en geluid op de onderzoeklocaties op de campus, met name bij gebouw Echo waarin het Akoestisch Lab is gehuisvest, en eventuele toekomstige ontwikkelingen op de campus.”

De ervaring heeft geleerd dat de brandweer die de hele regio moet bedienen sneller moet kunnen uitrukken dan vanaf de huidige locatie mogelijk is. Ook voor de TU/e-brandweer blijft Fenix een tijdelijke locatie. “Real Estate is aan de hand van het Programma van Eisen voor een nieuwe kazerne van de eigen TU/e-brandweer een geschikte locatie aan het zoeken op onze campus", aldus Van der Heijden.

Geen overlast

In het Eindhovens Dagblad stond afgelopen weekend dat ‘de universiteit heeft aangegeven dat deze brandweerpost voor overlast en ongewenste trillingen zorgt en er vanaf wil’.  Van der Heijden benadrukt dat dit niet klopt. “We willen helemaal niet van onze collega’s af. Bij een goede samenwerking is het juist fijn om in elkaars nabijheid te zijn”, vindt de brandweercommandant.

De VRBZO zal nu een andere plek zoeken, naar verwachting in de buurt van de Berenkuil. “Maar het zal nog wel enige jaren duren voor de vergunningen voor een nieuw plan rond zijn, dus we hebben nog even tijd samen”, zegt Van der Heijden. 

Dat de brandweer mogelijk gaat vertrekken uit de centrale kazerne aan de Edenstraat in de binnenstad heeft het Eindhovens Dagblad geconcludeerd uit de schriftelijke overdracht van oud-burgemeester John Jorritsma aan zijn opvolger Jeroen Dijsselbloem.

Deel dit artikel