Studentenverenigingen gaan alcoholgebruik terugdringen

Op 4 december tekenen 21 Eindhovense studentenverenigingen samen een convenant om vooral overmatig alcoholgebruik terug te dringen en de cultuur rond alcohol te veranderen. De TU/e hielp bij de totstandkoming van het initiatief en behoort ook tot de ondertekenaars.

door
foto taka4332 / istock

De deelnemende verenigingen vinden het belangrijk om samen een lijn te trekken, vooral om de negatieve gevolgen van alcoholgebruik te voorkomen, in lijn met het Nationaal Preventieakkoord. Het gaat de studenten daarbij niet alleen om het bijdragen aan welzijn en gezondheid, maar ook om inclusiviteit en sociale veiligheid. Ook studenten die niet drinken moeten zich welkom voelen in de studentengemeenschap, evenals internationale studenten, die vaak een andere drinkcultuur hebben, staat in het convenant.

Concreet spreken de ondertekenaars onder meer af dat ze geen alcohol schenken voor 16:30 uur en dat ze alcoholvrije consumpties gaan promoten. Verder gaan de verenigingen onder hun leden het bewustzijn vergroten van de risico’s van overmatig drankgebruik, komen er trainingen en er komt een overkoepelend kernteam dat gaat zorgen voor de uitvoering van en toezicht op het convenant.

Cultuurverandering

“Het gaat ons vooral om het tegengaan van overmatig alcoholgebruik en alle negatieve gevolgen die daarmee samenhangen”, vertelt Silke Smit, een van de studenten die het initiatief nam bij de totstandkoming van het convenant. “We willen behouden wat er goed gaat, maar excessen voorkomen, en dat mensen elkaar gaan aanspreken. Daarnaast willen we de keuze om niet te drinken normaliseren. Op de langere termijn moet er een cultuurverandering komen ten aanzien van alcoholgebruik.”

Het convenant wordt ondertekend door in totaal 21 verenigingen die een eigen bar hebben, waaronder sportverenigingen, studieverenigingen en de algemene studentenverenigingen. Daarnaast tekent de TU/e, waarmee de gemaakte afspraken ook gaan gelden op de hele universiteit, zowel voor studenten als voor medewerkers. De deur staat open voor andere partijen rond het Eindhovense studentenleven om aan te haken bij het convenant.

“Ik ben trots dat onze studenten het initiatief nemen om zelf te zorgen voor verantwoord alcoholgebruik”, zegt CvB-voorzitter van de TU/e Robert-Jan Smits, die namens de universiteit ondertekent. “Het tekent hun verantwoordelijkheid, dat ze elkaar gaan aanspreken. Het is een voorbeeld voor anderen en we helpen hier als universiteit graag bij.”

Landelijk veel zware drinkers onder studenten

In de Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten die het Trimbos-instituut vorige week publiceerde, komt naar voren dat eén op de zes studenten een zware drinker is.

Voor de tweede keer zijn duizenden studenten bevraagd over hun psychische gesteldheid en hun gebruik van drank en drugs. Een aanzienlijk deel heeft psychische klachten, is wederom de uitkomst, en aan het middelengebruik is weinig veranderd.

De eerste meting was in 2021, midden in de lockdown van de derde coronagolf, en het rapport van het RIVM, het Trimbos-instituut en de GGD’s sloeg in als een bom. De uitkomsten waren zeer zorgwekkend, vond het toenmalige kabinet.

Alcoholgebruik blijft een probleem onder studenten. Eén op de negen (11 procent) drinkt helemaal nooit, maar van alle anderen drinkt 39 procent ‘riskant’: ze hebben na afloop weleens spijt, krijgen weleens het advies minder te drinken of kunnen verplichtingen niet nakomen door hun alcoholgebruik. Nog eens 4 procent heeft misschien een verslavingsprobleem.

Respons

In totaal hebben 32 duizend studenten van dertien hogescholen en elf universiteiten vragen beantwoord, maar eigenlijk zijn dat er weinig: er waren zo’n 500 duizend studenten aangeschreven, dus de respons is 6,5 procent. De uitkomsten kunnen dus vertekend zijn, weten de onderzoekers.

Deel dit artikel