Welke studentenfractie past bij jou?

Dinsdag 5 en woensdag 6 december kan er weer gestemd worden op de drie studentenfracties tijdens de universiteitsraadsverkiezingen; Groep-één, DAS en ONS. Op dit moment is de verdeling vijf zetels, drie zetels en één zetel respectievelijk. Maar zal dat zo blijven? Cursor sprak ze alledrie over hun visie en prioriteiten.

Groep-één

Groep-één is al jaren de grootste studentenfractie. Op dit moment hebben zij vijf van de in totaal negen studentenzetels in de universiteitsraad (U-raad). “Wij zijn er echt voor alle studenten”, zegt lijsttrekker Hieke van Heesch, bachelorstudent Psychology & Technology. “Er moet voor iedereen een plekje op campus zijn, hoe ze hun studententijd ook invullen.” Hoe de fractie hiernaar streeft staat beschreven in de vijf pilaren van Groep-één: kwaliteit van educatie, persoonlijke en professionele ontwikkeling, duurzaamheid, faciliteiten en huisvesting, en welzijn, gemeenschap en inclusiviteit.

Van Heesch stipte de belangrijkste punten voor Cursor aan. Zo staat het monitoren van de overgang naar het nieuwe Bachelor College op de planning. “We willen bijvoorbeeld zorgen dat er geen uitloop is voor studenten die vakken niet hebben gehaald die nu onder het nieuwe Bachelor College vallen.” En de onderwijs- en examenregeling (OER) leesbaarder maken voor studenten is daarvan een verlengstuk. “Zodat studenten weten wanneer ze waar recht op hebben.”

Ook is er veel aandacht voor extracurriculaire zaken. Groep-één streeft naar standaard compensatie voor fulltimers in studententeams, én in studie-, studenten- en cultuurverenigingen. “Zij zijn allemaal belangrijk voor het behoud van onze gemeenschap en zorgen ervoor dat iedereen een plekje heeft”, zegt van Heesch. Ondanks de vele teams en verenigingen voor bachelorstudenten mist zij diezelfde opties voor masterstudenten en hoopt dit uit te kunnen breiden. Andersom vindt ze dat er voor bachelorstudenten meer aandacht voor carrièreoriëntatiemogelijkheden mag komen. “Onze universiteit staat bekend om de samenwerkingen die er zijn met het bedrijfsleven, maar de bachelorstudenten zien daar momenteel nog weinig van terug. Daar willen wij verandering in brengen.”

Internationalisering

Verder benoemt ze de groeiende internationalisering van de TU/e en hoe zij er als fractie naar streven internationale studenten actief te betrekken in alle mogelijkheden op de universiteit om de integratie beter te faciliteren. “Wij zijn ook de enige partij met een internationaal fractielid”, vult van Heesch aan.

Los van deze hoofdpunten staat Groep-één voor nog heel veel meer. Zo bekijken ze de mogelijkheden om studenten van standaarden en computermuizen te voorzien om RSI-klachten te voorkomen, zijn ze actief bezig om de introductieweek en andere studentenfeesten veiliger te maken en hebben ze de handen ineen geslagen met de andere fracties om duurzaamheid een vast onderwerp in de U-raad te maken.

Op de vraag of ze denkt meer zetels te winnen durft Van Heesch geen antwoord te geven. “Wij zijn al heel wat jaren de grootste, dus we verwachten dat ook te blijven, maar je weet het natuurlijk nooit.”

DAS Eindhoven

“Wij staan voor de ambitieuze studenten”, zegt Deen Slenter, bachelorstudent Applied Physics en nummer drie op de lijst van DAS. “Voor de studenten die zich naast hun studie ook nog op andere manieren willen ontwikkelen.” Hiermee doelt hij op extracurriculaire activiteiten zoals studentenverenigingen, van waaruit DAS ooit zelf is ontstaan, maar ook studententeams of cultuur- en sportverenigingen.

Slenter spreekt uit ervaring, zelf is hij namelijk ook betrokken bij allerhande verenigingen en natuurlijk als fractielid van DAS. “Ik vind mijn studie super leuk, maar ik heb echt twee keer zo veel geleerd door alle commissies die ik er nog omheen heb gedaan. Net dat samenwerken, net die soft skills. Het is gewoon ontzettend waardevol.” Daarom streeft DAS ernaar om deze activiteiten te stimuleren maar vooral ook te faciliteren. Een bestuursjaar of studententeam naast je studie doen gaat namelijk niet altijd even makkelijk. “Wij staan voor flexibel studeren”, zegt Slenter. Met flexibel studeren doelt hij op het - waar mogelijk - zelf kunnen indelen van je tijd. Wanneer je bestuursvergadering overlapt met een belangrijk college is het fijn als je deze terug kan kijken. “Dit moet gewoon de standaard worden bij ieder college”, vult Slenter aan. Zo is het ‘flexibel studeren’ een algemene gedachte die DAS altijd in het achterhoofd houdt. De toename van ‘Challenge Based Learning’ bijvoorbeeld, gaat vaak gepaard met meer verplichte contacturen, iets wat in contrast staat met flexibele uren.

Huisvesting

Naast het flexibel studeren staat huisvesting hoog op de DAS-agenda. Om actief te zijn naast je studie is huisvesting in de buurt namelijk een pre, maar uiteindelijk komt dit iedereen natuurlijk ten goede. “Wij zijn de enige studentenfractie met een huisvestingscommissie die het hele jaar door actief is in samenwerking met de gemeente”, vertelt Slenter. “Deze samenwerking met de gemeente is belangrijk, want iets als de huizencrisis kan de universiteit natuurlijk niet alleen oplossen.” DAS werkt momenteel hard aan hun initiatief ‘Eindje Bouwen’ waarbij ze leegstaande panden willen omtoveren tot studentenhuizen. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan een keurmerk zodat direct te zien is hoe goed een studentenhuis is. Fijn voor de student, maar ook voor de ouders.

Al met al geeft Slenter aan dat ondanks hun grote achterban bij studentenverenigingen, DAS bij een groter publiek past. “Onze focus ligt van origine bij studentenverenigingen, omdat we vanuit daar zijn opgericht. Maar de dingen die wij doen voor de studentenverenigingen en wat hun helpt, dat helpt ook heel veel individuen.”

ONS

ONS is de jongste van de drie studentenfracties. Inmiddels twee jaar oud en beide jaren met één zetel in de U-raad. “Groep-één heeft vooral hun achterban in de studieverenigingen en DAS heeft hun achterban vooral in de studentenverenigingen”, zegt Yuri Copal, masterstudent Mechanical Engineering, nummer drie op de lijst en huidige fractievoorzitter  van ONS. “ONS is opgezet met het idee dit landschap een beetje uit te breiden.”

ONS opereert rondom hun drie hoofdpijlers: studentenwelzijn, transparantie en lange termijn. Ze hebben het aantal pijlers bewust klein gehouden om meer aandacht te kunnen geven per onderwerp. Op het gebied van studentenwelzijn werkt ONS, op dit moment, vooral aan integratie en karakter. “De TU/e groeit enorm hard”, zegt Copal. “Dat is alleen maar mooi, maar hierdoor verandert de universiteit natuurlijk wel.” Om die reden maakt de fractie zich hard voor een betere student-docent ratio. Zij vinden onder andere dat het aantal docenten en ondersteunend personeel dient mee te groeien met het aantal studenten, zodat studenten voldoende aandacht blijven krijgen. Daarnaast is het belangrijk om oog te hebben voor verschillende soorten studenten en hun verschillende wensen. “Op dit moment bestaat de eerstejaars instroom voor 55% uit internationale studenten”, vertelt Copal. “Internationals hebben doorgaans hele andere wensen dan Nederlanders, daar moet actief naar gekeken worden. En vanzelfsprekend moeten de wensen van de Nederlandse studenten hierbij niet vergeten worden.”

Transparantie

ONS wil studenten beter betrekken bij de beslissingen van de U-raad. “Nu zijn er één keer per jaar verkiezingen en de rest van het jaar krijgen studenten niet echt mee wat er gebeurt”, zegt Copal. “De universiteitsraad, en medezeggenschap in het algemeen, moeten een stukje dichter bij de gemeenschap komen te liggen.” Enerzijds zouden de beslissingen van de U-raad leesbaarder moeten worden voor studenten, en andersom zou het makkelijker moeten worden voor studenten om hun meningen en wensen te delen met de U-raad.

Bovenstaande is een gedeeld standpunt van alledrie de studentenfracties, die ieder op eigen manier invulling eraan geven. Waar ONS zich in onderscheidt is hun visie op de functie van de U-raad. “Wij zijn er niet alleen voor de huidige, maar ook voor de toekomstige studenten”, stelt Copal. Hiermee doelt hij op hun langetermijnpijler. "ONS streeft namelijk naar een U-raad die zich minder laat leiden door huidige ad hoc problemen, en zich meer focust op een algehele visie en langetermijnstrategie. Het liefst voorbij 2030. Op die manier streeft ONS de kwaliteit van de TU/e ook in de toekomst te behouden, en natuurlijk verder te verbeteren.”

Vandaag, morgen en woensdag staan er leden van iedere studentenfractie over de hele campus om ieders vragen te beantwoorden en natuurlijk om aan te geven waarom je juist op hen zou moeten stemmen. Neem vooral een kijkje, stel kritische vragen en vergeet niet je stem uit te brengen.

Deel dit artikel