Scientists for Future roept hoger onderwijs op tot duurzamer bankieren

De actiegroep Scientists for Future NL wil dat universiteiten en hogescholen duurzamer gaan bankieren. "De financiële dienstverleners van Nederlandse universiteiten en hogescholen handelen niet in lijn met het Parijs-akkoord", zo stellen de wetenschappers en studenten in een brief die zij deze week samen met de KNAW Jonge Akademie, tien universitaire Young Academies en Studenten voor Morgen naar alle hoger onderwijsinstellingen in Nederland stuurden. De TU/e bankiert bij de Rabobank. Daar komen in ieder geval de salarissen vandaan.

door
foto Olesia Bekh / iStock

In de brief stelt de actiegroep verder 'dat een versnelde transitie naar een duurzame samenleving nodig is en dat kennisinstellingen hier een leiderschapsrol in moeten vervullen. Universiteiten en hogescholen moeten kritisch kijken naar hun banken en verzekeraars, en ze aanspreken op hun investeringskeuzes.'

Anne Urai (universitair docent Universiteit Leiden) ondertekende de brief en stelt: “Nederlandse universiteiten en hogescholen doen veel om hun eigen bedrijfsvoering te verduurzamen, ze doen onderzoek naar klimaatverandering en leiden studenten op voor de toekomst. Tegelijkertijd zijn ze klant bij banken en verzekeraars die nog steeds investeren in extractie en expansie van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas: producten waarvan duidelijk is dat we er zo snel mogelijk van af moeten. Dit vraagt om actie.” 

Financierders van de fossiele sector

Momenteel bankieren de meeste hoger onderwijsinstellingen bij grootbanken als ING, Rabobank en Deutsche Bank met een discutabele reputatie als het gaat om duurzaamheid. In 2021 financierde ING de fossiele sector (olie, kolen en gas) voor 10,7 miljard dollar, Rabobank voor 2,1 miljard dollar en Deutsche Bank voor 9,1 miljard dollar. Ook de TU/e bankiert bij een grootbank, de Rabobank.

In de brief staan naast de oproep tot duurzamer bankieren ook concrete aanbevelingen aan universiteiten en hogescholen. Zo kan de instelling de Eerlijke Bankwijzer gebruiken om duurzame selectiecriteria in te vullen en daarmee een nieuwe keus te maken voor een bank of verzekeraar. 'Ook kan nu al een deel van de financiële bedrijfsvoering ondergebracht worden bij een duurzame bank (op dit moment zijn duurzame banken helaas vaak nog te klein om de gehele bedrijfsvoering op zich te nemen). Daarnaast wordt het advies gegeven om in groepsverband op te trekken richting de bancaire sector, in plaats van individueel. Een dergelijke gezamenlijke aanpak leidde in 2021 tot het besluit van pensioenfonds ABP om zich terug te trekken uit fossiele beleggingen.'

De volledige brief vind je ook online.

Deel dit artikel