Let op, de basisbeurs moet je zelf aanvragen!

Studenten moeten de basisbeurs zelf aanvragen als ze er recht op hebben. Ze krijgen hem niet automatisch. Met een campagne en brieven gaat studiefinancier DUO dat onder de aandacht brengen.

door
foto iStock / damircudic

Vanaf september kunnen studenten weer een basisbeurs ontvangen. Het gaat om 110 euro per maand voor thuiswonende studenten en 275 euro per maand voor studenten die uit huis zijn. Die laatste groep krijgt er komend studiejaar ook nog eens 164 euro bovenop vanwege de hoge inflatie.

Maar studenten moeten die beurs wel aanvragen. Dat kan vanaf maandag 19 juni via MijnDUO. Studenten krijgen het geld dus niet automatisch op hun rekening gestort. Het gaat immers om een ‘lening’, die pas kwijtgescholden wordt als studenten binnen tien jaar hun diploma behalen.

Hoeveel jaar?

Studenten hebben recht op een basisbeurs voor de ‘nominale’ duur van hun opleiding. Duurt je opleiding vier jaar, dan heb je recht op vier jaar basisbeurs. Ouderejaars moeten eerdere studiejaren ervan aftrekken.

Zit je nu in het eerste jaar van een vierjarige opleiding, dan heb je straks nog drie jaar recht op de basisbeurs. Ben je nu al vierdejaars, dan loop je de basisbeurs dus mis. Als je een master gaat doen, kun je hem weer aanvragen.

Acht jaar weg

De basisbeurs is acht jaar weggeweest. Het toenmalige kabinet van VVD en PvdA schafte hem af met steun van D66 en GroenLinks. Maar de politieke wind is gekeerd en gisteren heeft de voltallige Eerste Kamer ingestemd met de terugkeer.

Het ministerie schat dat 435 duizend studenten gebruik kunnen maken van de nieuwe basisbeurs, waaronder zo’n 124 duizend eerstejaars.

Deel dit artikel