Vier Vidi-beurzen voor TU/e

Onderzoeksfinancier NWO heeft 97 wetenschappers een Vidi-beurs van maximaal 800 duizend euro toegekend. Daarmee kunnen ze de komende vijf jaar hun onderzoeksgroep verder uitbouwen. Onder de 97 zijn vier TU/e'ers: Janne-Mieke Meijer, Wouter Meulemans, Tugce Martagan en Ruud van Sloun.

door
foto Kuzmik_A / iStock

Wat is de rol van mini-eiwitten bij het ontstaan van hersenkanker bij kinderen? Wat doen stereotypen in online pornografie met de ontwikkeling van jongeren? Hoe kunnen we de productie van groene brandstof efficiënter maken? Allemaal voorbeelden van vragen waarop 97 ervaren onderzoekers met steun van NWO een antwoord proberen te vinden.

Vorig jaar kende NWO een recordaantal van 101 Vidi-beurzen toe. Die piek volgde na een dip tijdens de coronapandemie. Nu zijn er dus vier beurzen minder uitgedeeld. Met 10 beurzen was de Universiteit Utrecht opnieuw het succesvolst.

Voor deze Vidi-ronde beoordeelde NWO de aanvragen van 551 onderzoekers: 304 mannen, 244 vrouwen en 3 genderneutrale aanvragers. Uiteindelijk kregen 54 mannen (56 procent) en 43 vrouwen (44 procent) een beurs. Dat is een honoreringspercentage van 18 procent.

TU/e 

De vier TU/e-onderzoekers die een Vidi-subsidie ontvangen zijn Janne-Mieke Meijer, Wouter Meulemans, Tugce Martagan en Ruud van Sloun.

Janne-Mieke Meijer (Applied Physics) wil in haar onderzoek verklaren hoe wanorde ontstaat tijdens spontane zelfassemblage van micro- en nanodeeltjes. Het onderzoek van Wouter Meulemans (M&CS) heeft als doel algoritmes voor informatie-visualisatie naar een hoger niveau te tillen, door visuele complexiteit in die algoritmes te integreren.

Tugce Martagan (IE&IS) doet onderzoek naar medicijnproductie vanuit vanuit het perspectief van overheid, industrie, verzekeraars en apothekers, met als einddoel de toegang van patiënten tot betaalbare medicijnen te vergroten. Ruud van Sloun (Electrical Engineering) ten slotte, richt zich op het optimaliseren van de methode om ultrageluid toe te passen als medische beeldvormingstechnologie.

Meer informatie over de Vidi-winnaars en hun onderzoek is te vinden op de TU/e-site.

Julius Caesar

De Vidi-beurzen maken deel uit van het Talentprogramma van NWO. Voor beginnende wetenschappers zijn er de Veni-subsidies, daarna volgen de Vidi-subsidies voor ervaren wetenschappers en de zeer ervaren wetenschappers kunnen een aanvraag indienen voor een Vici-subsidie.

De beurzen ontlenen hun naam aan het bericht dat Julius Caesar in het jaar 47 v. Chr. na een gewonnen veldslag naar de senaat van Rome stuurde: veni, vidi, vici (ik kwam, ik zag, ik overwon).

Deel dit artikel