Linkse partijen stemmen tegen ‘educatieve module’

Na een korte cursus mogen afgestudeerde bachelors als leraar aan de slag, vindt de Tweede Kamer. Na een jarenlang experiment komt dat nu in de wet. Alleen de linkse oppositie stemde tegen. Die vindt een module te licht voor een echte lesbevoegdheid.

door
foto Seyomedo / Shutterstock

Bachelors kunnen na hun studie een educatieve module van een half jaar volgen (of tijdens hun studie een educatieve minor). Ze krijgen dan een permanente, maar beperkte lesbevoegdheid. Ze mogen na hun afstuderen meteen voor de klas in de onderbouw van havo en vwo en in het vmbo-t, oftewel de mavo.

Aan de TU/e biedt ook de Eindhoven School of Education die mogelijkheid aan. Op de site van ESoE staat dat studenten die reeds een bachelordiploma hebben, via de educatieve module een tweedegraadslesbevoegdheid kunnen halen in een van de vakken informatica, natuurkunde, scheikunde of wiskunde. Die educatieve module wordt kort omschreven als ‘een persoonlijk en uitdagend programma, waarbij de leerdoelen zijn: kennis overdragen, presenteren en coachen, lessen en lesmateriaal ontwerpen, onderwijs- en ontwikkelingstheorieën bestuderen en ervaren hoe het is om voor de klas te staan’.

Geschikt

GroenLinks, PvdA en SP vinden dat de educatieve module en minor hooguit tot een ‘geschiktheidsverklaring’ mogen opleiden. Daarmee kunnen de afgestudeerden worden toegelaten tot een (eventueel verkorte) opleiding die hen tot volwaardige leraren opleidt.

Het amendement dat ze vorige week indienden, werd ontraden door minister Dijkgraaf. Hij moest flink zijn best doen om de weifelende Tweede Kamer te overtuigen. Zijn belangrijkste argument was dat de educatieve module kan helpen om universitaire bachelorstudenten voor het vak te interesseren. “Laten we geen extra barrières voor het docentschap opwerpen.”

Niet doorslaggevend

Dinsdag werd er eerst over het amendement van de linkse partijen gestemd. Het haalde geen meerderheid, omdat de vier regeringspartijen en JA21 tegenstemden. Maar het wetsvoorstel werd uiteindelijk, ook zonder dit amendement, door een ruime meerderheid goedgekeurd. Alleen GroenLinks, PvdA, SP en Bij1 stemden tegen. De andere partijen vonden het bezwaar van de permanente lesbevoegdheid kennelijk niet doorslaggevend.

Een ander amendement van CDA, VVD en D66 om de lesbevoegdheid voor het hele voorbereidende beroepsonderwijs te laten gelden (dus niet alleen voor de mavo) werd unaniem aanvaard.

Deel dit artikel