Groei internationale studenten bijna gehalveerd

Het aantal buitenlandse studenten in het Nederlandse hoger onderwijs steeg dit collegejaar met 7 procent: veel minder dan in eerdere jaren. De basisbeurs, de Brexit en de oorlog in Oekraïne speelden daarbij een rol. Aan de TU/e is echter nog altijd sprake van een sterke stijging van het aantal internationals. Ten opzichte van het vorige collegejaar 2021-2022 bedraagt die stijging 26 procent.

door
foto visual space / iStock

Ruim 122 duizend buitenlandse studenten volgen een volledige opleiding in Nederland. Dat is 7 procent meer dan vorig jaar, blijkt uit nieuw onderzoek van Nuffic, de internationaliseringsorganisatie voor het onderwijs. Het is een trendbreuk met eerdere jaren. Vorig collegejaar bedroeg het groeipercentage nog 12 procent.

Als een van de redenen geeft Nuffic dat sommige internationals net als Nederlandse studenten liever volgend collegejaar aan hun studie beginnen, zodat ze gebruik kunnen maken van de nieuwe basisbeurs.

De cijfers in de BI Portal van de TU/e (alleen toegankelijk via intranet) laten echter heel andere cijfers zien voor de Eindhovense aanwas van internationale studenten. Voor dit collegejaar worden 3161 internationals genoteerd, waar dat er vorig collegejaar nog 2511 waren. Dat betekent een stijging van 26 procent. En die procentuele stijging is ook weer hoger als de collegejaren 2020-2021 en 2021-2022 tegen elkaar worden afgezet. Toen was sprake van een stijging van 22 procent, in absolute cijfers uitgedrukt: van 2049 steeg het naar 2511 buitenlandse studenten. Vanaf het collegejaar 2020-2021 is ook het aandeel studenten uit de Europese Economische Ruimte (EER) de instroom van buiten Europa gaan overvleugelen. Voor dit lopende collegejaar is die verdeling: 1851 EER-studenten en 1310 niet-EER. 

Brexit en de Oekraïne-oorlog

Volgens het rapport van Nuffic maakt de Brexit het voor Britse studenten onaantrekkelijker om in Nederland te studeren. Dit collegejaar volgen ruim 1.800 Britten een opleiding in Nederland, een afname van 42 procent ten opzichte van de periode voor de Britse uittreding uit de Europese Unie. Het Verenigd Koninkrijk stond eerder in de top tien, maar is nu gezakt naar de zeventiende plaats.

Ook andere ontwikkelingen spelen een rol. Zo leidde de Russische invasie in Oekraïne tot een stijging van het aantal Oekraïense studenten in Nederland. Het zijn er nu 1.059, dat is 47 procent meer dan in het collegejaar 2021-2022.

Top vijf

Het Nederlandse hoger onderwijs is nog altijd het meest in trek bij Duitse studenten. Italië is opnieuw de nummer twee, gevolgd door China en Roemenië. Nieuw in de top vijf is Spanje, dat België van de vijfde plaats verdringt.

Van alle studenten in het hoger onderwijs is nu 1 op de 7 internationaal. Ze komen uit 167 verschillende landen en een kwart van hen uit de EER. Het VK en Zwitserland horen daar bijvoorbeeld niet bij.

Zo’n 85 duizend internationale studenten gaan momenteel naar de universiteit en bijna 37 duizend volgen een studie aan een hogeschool.

Populair

In het hbo trekken opleidingen in het economische domein de meeste buitenlandse studenten. Percentueel gezien scoort het domein Taal en Cultuur het hoogst. Bij de universiteiten zijn de opleidingen in de sector Behavioural & Social Sciences het populairst. Al tellen de university colleges relatief de meeste internationals. 

Aan de TU/e is de opleiding Mathematics and Computer Science onbedreigd koploper met in totaal 1024 internationals. Ver daarachter volgen Electrical Engineering en Mechanical Engineering met respectievelijk 494 en 459 buitenlandse studenten.

De Universiteit van Amsterdam telt in absolute aantallen nog altijd de meeste internationals. Fontys is de enige hogeschool in de top tien. Maar relatief staat de Universiteit Maastricht bovenaan: daar is meer dan de helft van de studentenpopulatie international. In de top tien met relatieve aantallen zijn alleen de opleidingen met 2.000 studenten of meer opgenomen.

Van de kleinere instellingen hebben de kunstopleidingen het grootste aandeel internationals. Bij de Design Academy in Eindhoven komt bijna 80 procent van de studenten uit het buitenland, bij de Hogeschool der Kunsten in Den Haag is dat 67 procent en bij de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam 65 procent.  

Meer regie

De politiek moedigt de komst van internationale studenten niet langer aan. Met een nieuwe wet wil onderwijsminister Robbert Dijkgraaf de toestroom van internationale studenten in banen leiden. Hij stuurt aan op meer centrale regie en ziet graag dat buitenlandse studenten een beetje Nederlands leren.

In de afgelopen twee decennia is het aantal internationale studenten verdubbeld. Critici waarschuwen voor overvolle collegezalen, hoge werkdruk bij docenten, gebrek aan huisvesting, de afnemende toegankelijkheid van opleidingen en de teloorgang van het Nederlands als academische taal.

Deel dit artikel