Klimaatwetenschappers willen zich meer met beleid bemoeien

De afgelopen kabinetten hebben weinig effectief klimaatbeleid gevoerd en daar moet snel verandering in komen, vinden twaalf prominente klimaatwetenschappers. Ze schreven een brief met concrete voorstellen aan het demissionaire kabinet.

door
foto Petmal / iStock

In de brief staat dat de klimaatdoelen haalbaar zijn, maar dat er dan wel “vergaande ingrepen” nodig zijn. Het nog langer uitstellen van maatregelen vermindert de beschikbare opties en leidt tot meer schade en hogere kosten. “Daar is niemand bij gebaat”, schrijven de experts, die zijn verbonden aan het VN-klimaatpanel IPCC. Het is de eerste keer dat ze concrete beleidsvoorstellen doen.

Ommezwaai

Zo vinden ze dat elk ministerie een topambtenaar moet krijgen die bij nieuwe regels en wetgeving beoordeelt of die wel stroken met de klimaatdoelen. Verder adviseren ze onder meer om plantaardige voeding te subsidiëren en werk te maken van herbebossing, vergroening en betere wateropslag.

Ook demissionair onderwijsminister Dijkgraaf ziet een grotere rol weggelegd voor wetenschappers. Hij onderstreepte deze maand in televisieprogramma Buitenhof dat de wetenschap in het verleden “misschien wel iets te voorzichtig is geweest” als het over klimaatverandering ging. Want: “Je hebt als wetenschapper ook een belangrijke taak om vooruit te kijken en de politiek te wijzen op de risico's die eraan komen.”

Redactionele noot

Bij Cursor is op dit moment grote onduidelijkheid over haar journalistieke vrijheid. In samenwerking met de vakbonden hebben de redactieleden een voorstellenbrief ten aanzien van persvrijheid neergelegd bij het College van Bestuur en is er een eerste gesprek gevoerd. Dit artikel is gepubliceerd in afwachting van de uitkomst van het onderhandelingsproces.

Deel dit artikel