Nieuwe openingstijden vanwege overlast en veiligheidsrisico’s

De openingstijden van een aantal gebouwen op de TU/e-campus worden met ingang van 4 september wat ingeperkt. Dit, omdat de afgelopen periode door de gebruikers in vooral de avonduren veel overlast is ervaren en ook vinden er ongewenste activiteiten plaats, zoals bijvoorbeeld roken. Die brengen veiligheidsrisico’s met zich mee. De openingstijden voor Neuron, dat eind maart van dit jaar in gebruik werd genomen, worden echter juist verruimd.

door
foto Han Konings

In een memo die vorige week is rondgestuurd betreffende de aanstaande aanpassingen, staat onder meer te lezen dat gebruikers van gebouw Atlas met name in de avonduren veel overlast ervaren. Dat uit zich in het vervuilen van de omgeving en in verbale incidenten. Ook vinden er ongewenste activiteiten plaats die veiligheidsrisico’s met zich meebrengen, zoals roken in het gebouw. Dezelfde problematiek doet zich ook voor op vloer 1 in gebouw Luna boven de Spar-supermarkt.

Gebouw Atlas

Gebouw Atlas is nu op werkdagen geopend tot 23.00 uur, waarbij in de avond vanaf 19.00 uur alleen de ingang aan de westzijde (zie de hoofdfoto) is geopend. Op die manier kan de receptioniste goed zien wie het gebouw betreedt. Atlas heeft echter nog andere ingangen die ’s avonds open zijn, zoals de loopbrug naar MetaForum, de loopbrug naar het Auditorium, de toegang aan de oostzijde direct achter de receptie en de tussendeur bij de fietsenkelder in Atlas. Daardoor is het nu mogelijk om buiten het zicht van de receptioniste toch het gebouw te betreden. Vanwege de ‘open aard’ van Atlas zijn alle bovenverdiepingen vrij toegankelijk en de receptioniste heeft geen zicht op wat daar gebeurt.

Volgens de memo worden de collegezalen in Atlas gedurende de avond maar beperkt gebruikt. Atlas 0.820 is qua formaat een bijzondere zaal omdat deze geschikt is voor 370 personen. In 2022 is deze zaal 35 keer ingezet gedurende de avond. De gemiddelde bezettingsgraad van de vergaderzalen in Atlas gedurende de avond was volgens de opstellers van de memo in het eerste halfjaar van 2023 ‘matig’. Aangenomen wordt dat deze zalen vooral door studenten zijn benut.

Dan de in Atlas gevestigde kroegen van de studieverenigingen Industria, Intermate en Lucid; die zijn op donderdagavonden tot 20.00 uur open en tot uiterlijk 22.00 uur is er de tijd om ze op te ruimen. De University Club op vloer 1 aan de zuidzijde is alleen bij reserveringen voor het diner geopend in de avond.

Besloten is om Atlas met ingang van 4 september gedurende het gehele jaar om 20.00 uur te sluiten. Dit geldt voor alle toegangen, dus ook voor de loopbruggen. Om 18.00 uur worden op de begane grond dan al de toegangen aan de noordzijde, zuidzijde en oostzijde gesloten en tevens die van de fietsenkelder, waardoor de bezoekersstroom dan via de receptie wordt geleid richting de uitgang aan de westzijde.

Locatiemanagement maakt in de toekomst dan afspraken met de besturen van de kroegen over de openstelling van het gebouw op de wekelijkse kroegenavond. Met cateraar Vermaat worden afspraken gemaakt over ontvangst en vertrek van gasten van de University Club. Voor bijzondere avondbijeenkomsten en avondtentamens zullen de openingstijden van het gebouw dan incidenteel worden aangepast.

Auditorium

Het Auditorium is nu van maandag tot en met donderdag geopend tot 22.00 uur en op vrijdagen tot 20.00 uur. In heel 2022 waren er ongeveer veertig reserveringen in het Auditorium, die niet direct gerelateerd waren aan onderwijs en die een eindtijd hadden na 20.00 uur. Die reserveringen werden met name geboekt door Studium Generale en de cultuurverenigingen en vonden plaats in de Blauwe Zaal. Hiervoor is in de avond op de TU/e-campus geen alternatieve zaal beschikbaar. Team Audiovisual Support geeft aan dat de studieplekken in het Auditorium in de avonduren nauwelijks worden gebruikt. Het gebouw heeft echter veel ingangen, waardoor er weinig zicht is op wie het gebouw binnenkomt en verlaat. De medewerkers van Audiovisueel Support voelen zich daardoor soms onveilig.

De dienst Education & Student Affairs (ESA) verwacht de komende jaren een toenemend aantal studenten, waardoor het 9de en 10de lesuur naar verwachting vaker moet worden ingezet. Het 10de lesuur eindigt om 19.15 uur. ESA geeft aan dat het gebouw voor onderwijs tot 20.00 uur open moet blijven. In de tentamenperiodes vinden er regelmatig avondtentamens plaats en die duren van 18.00 tot 21.30 uur.

Besloten is om vanaf 4 september het Auditorium gedurende onderwijs- en tentamenperiodes op alle werkdagen te sluiten om 20.00 uur. Dit geldt voor alle toegangen, dus ook voor de loopbruggen. Voor bijzondere avondbijeenkomsten, zoals de activiteiten van SG en de cultuurverenigingen en voor avondtentamens zullen de openingstijden worden aangepast. In de zomervakantie sluit het Auditorium om 18.00 uur.

Gebouw Neuron

Neuron, gelegen aan het Laplaceplein, is nu op werkdagen geopend tot 18.00 uur en in de tentamenperiodes tot 23.00 uur. Op dit moment is het in de avond gesloten. Vanuit Neuron komt echter steeds vaker het verzoek om de openstelling ’s avonds te verruimen: AI-onderzoeksinstituut EAISI, dat er onder meer in is ondergebracht, organiseert in de avonduren geregeld bijeenkomsten en volgens de memo willen studenten graag langer toegang hebben om in het gebouw te kunnen studeren en bijeen te komen.

Vanaf 4 september zal Neuron daarom tegelijk met MetaForum op werkdagen gesloten worden om 23.00 uur. De toegang tot Neuron vanaf de zijde van het gebouw Traverse via de loopbrug wordt echter al wel om 18.00 uur gesloten, waardoor de receptioniste meer zicht krijgt op in- en uitgaande personen. In Neuron zijn geen vergaderzalen aanwezig, maar wel negentien OGO-zalen voor tien personen. Als die in de avonduren niet voor onderwijs worden gebruikt, kunnen studenten en medewerkers deze een week voorafgaand reserveren.

Plint Luna

De Plint in gebouw Luna op vloer 1 is nu 24 uur per dag open. In de avonden worden de zalen op vloer 1 door de cultuurverenigingen gebruikt. Deze zalen en de zitplekken op de gang zijn echter vrij toegankelijk voor iedereen tot het moment dat Café Hubble sluit en dat is uiterlijk om 02.00 uur.

Uitzonderlijke gevallen

Toegang tot bovengenoemde gebouwen na sluitingstijd blijft in uitzonderlijke gevallen mogelijk voor medewerkers van de desbetreffende beheerseenheden, na goedkeuring van de directeur van de eigen beheerseenheid. Hiervoor moet een aanvraag worden ingediend bij het locatiemanagement van het betreffende gebouw, die voorzien is van de goedkeuring van de directeur.  De aangepaste openstelling van de diverse gebouwen zal begin 2024 worden geëvalueerd.

Deel dit artikel