De campus toegankelijk maken voor iedereen

Op 4 oktober zal de TU/e een evenement rondom het thema Fysieke toegankelijkheid hosten. Beleidsmakers van universiteiten en hogescholen, studenten met en zonder beperking en andere geïnteresseerden zullen op deze dag hun kennis en ervaringen met elkaar delen en samen kijken naar wat er al goed gaat en wat beter kan. Door samen de problemen te inventariseren en naar oplossingen te zoeken kan de campus steeds toegankelijker gemaakt worden voor iedereen.

Het netwerk Fysieke toegankelijkheid, waar verschillende universiteiten en hogescholen bij aangesloten zijn – waaronder de TU/e – organiseert regelmatig kennisdelingsdagen. De volgende bijeenkomst vindt op woensdag 4 oktober plaats en de TU/e zal de host zijn van het event. “Het doel van deze bijeenkomsten is om kennis te delen en op te doen, ervaringen uit te wisselen en samen te kijken naar wat er goed en wat er minder goed gaat”, vertelt Nikki Westervoort, een van de organisatoren van het event vanuit Real Estate. “Knelpunten aanstippen en good practices delen is ontzettend belangrijk, want veel instellingen lopen tegen dezelfde problemen aan.”

Rondgang op de campus

“Het ochtendprogramma is gericht op kennisdeling, met lezingen door verschillende partijen”, vertelt Westervoort. “’s Middags gaan we de praktijk in met een rondgang over de campus en in het Flux-gebouw.” De rondgang wordt georganiseerd door masterstudenten van Built Environment die dit jaar een afstudeerproject starten op het gebied van fysieke toegankelijkheid. “Deze groep afstudeerders gaat zich bezighouden met het ontwerpen van woningen voor mensen met een beperking, voornamelijk senioren”, legt Westervoort uit. “We willen kijken of we deze masterstudenten kunnen koppelen aan studenten met een beperking. Het is namelijk belangrijk om de omgeving vanuit hun perspectief te bekijken.”

“Zo hebben we een keer met Tom Sanders, student Natuurkunde bij Fontys die zelf een visuele beperking heeft, over de campus rondgelopen. Toen gaf hij dingen aan die hij opmerkte, maar waar wij ons niet van bewust waren ”, vervolgt ze. “Neem bijvoorbeeld de route van het Atlas-gebouw naar Flux. De meeste mensen lopen onder de Markthal door. Maar Tom merkte op dat dat heel vervelend is als je slecht ziet, want je hebt daar grote trappen, veel afwisseling van donker en licht en je kunt niet in één rechte lijn zien waar je naartoe gaat. Hij loopt dus liever aan de overkant, waar ik zelf niet zo snel voor zou kiezen vanwege de grote hoeveelheid fietsers die daar voorbij komt sjezen”, aldus Westervoort. “Door dit soort praktijkervaringen ga je anders naar je omgeving kijken en vallen je andere dingen op.”

Grijs

Een van de aandachtspunten van de TU/e-campus is volgens haar de enorme monochromie. “Alles is zo grijs hier, waardoor er weinig contrast is. Dat gaat ten koste van de zichtbaarheid van bijvoorbeeld de trappen”, stelt ze. “Je zou eigenlijk gele strepen op de trap willen hebben, zodat het duidelijk is waar de trap begint, maar dat is niet zo mooi. We moeten dus continu zoeken naar de juiste balans tussen het praktische en het esthetische.”

Westervoort maakt onderdeel uit van de werkgroep Integrale toegankelijkheid waarin verschillende partijen vertegenwoordigd zijn; naast Real Estate onder andere de Arbo en Human Resource Management. “Binnen deze werkgroep krijgen we input van studenten en medewerkers over de toegankelijkheid van onze gebouwen en zalen en vervolgens gaan we daarmee aan de slag. We proberen er daarbij voor te zorgen dat niemand vergeten wordt. Zo is er bijvoorbeeld veel aandacht voor de student met een beperking, maar wat als de docent in een rolstoel zit? Dat zijn vragen waar we ons mee bezighouden.”

“Laatst hebben we bijvoorbeeld de reling bij een lange trap vervangen”, vervolgt ze. “Er hangt daar een brandhaspel aan de muur en als je je aan de reling vasthield, botste je er bijna tegenaan. Die reling kreeg een extra bochtje om dat probleem op te lossen.” Zo kunnen met redelijk kleine aanpassingen veel van de obstakels uit de weg worden geruimd.

Prikkelarme ruimtes

Fysieke toegankelijkheid draait overigens niet alleen om de behoeften van studenten en medewerkers met een fysieke beperking, benadrukt ze. Bij het inrichten van fysieke ruimtes moet je ook rekening houden met mensen met autisme of prikkelverwerkingsproblemen. Toch worden minder zichtbare functiebeperkingen vaak een beetje ondergesneeuwd, is haar ervaring. “Als je het over fysieke toegankelijkheid hebt, denken veel mensen in de eerste instantie aan rolstoeltoegankelijkheid, maar mentale behoeften spelen een net zo belangrijke rol en krijgen gelukkig steeds meer aandacht. Zo zijn we nu aan het kijken hoe we prikkelarme ruimtes kunnen creëren waar mensen zich kunnen terugtrekken.”

Maar om toch nog even op de rolstoeltoegankelijkheid terug te komen: Westervoort vindt dat de TU/e-campus over het algemeen rolstoelvriendelijk is en dat alle gebouwen goed toegankelijk zijn. Wel kan er volgens haar nog een verbeterslag gemaakt worden op het gebied van informatievoorziening, want de rolstoeltoegangen zijn niet altijd even makkelijk te vinden. “Als je in een rolstoel zit, moet je vaak van tevoren de hele route uitzoeken en kijken welke ingang je kunt gebruiken; iets waar je waarschijnlijk helemaal niet mee bezig bent als je goed ter been bent. Daarom is het belangrijk dat alle informatie goed beschikbaar en makkelijk te vinden is. Daar zijn we dus ook mee bezig.”

Bewustzijn creëren

De bijeenkomst over fysieke toegankelijkheid op 4 oktober is niet alleen bedoeld voor mensen met een beperking en beleidsmakers; iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp kan meedoen. Al is het voor studenten bouwkunde wellicht interessanter dan voor studenten wiskunde; uiteindelijk kan zo’n dag voor iedereen verrijkend zijn, vindt Westervoort. “Door naar ervaringen van mensen met een beperking te luisteren en door de omgeving vanuit hun perspectief te bekijken, wordt er meer bewustzijn gecreëerd. Het zorgt voor meer medeleven met je medemens.”

Ben je geïnteresseerd in het event? Je kunt je via e-mail aanmelden bij Nikki Westervoort of Bert Verheijen. Meedoen is gratis en er is plek voor maximaal 50 deelnemers.

Deel dit artikel