Eindhoven introduceert Brainport Balans Check

Er komt 2,5 miljard naar Brainport door operatie Beethoven. Dat is hard nodig: de regio piept en kraakt nu al, hoe moet dat straks met nog meer groei? GroenLinks heeft een motie ingediend in de Eindhovense gemeenteraad die op brede steun kan rekenen: de Brainport Balans Check. Het idee is dat er jaarlijks wordt gekeken naar hoe het staat met de druk op de voorzieningen en sociale cohesie.

door
foto Sommart / iStock

Cursor sprak met de fractievoorzitter van Groenlinks Eva de Bruijn kort voor het officieel bekend worden van de kapitaalinjectie voor de regio om de high-tech industrie te behouden hier. Hierover zijn dus geen specifieke vragen gesteld, maar de groei van de regio is al langer onderwerp van gesprek en de motie was ook al ingediend ruim voor de kapitaalinjectie.

De Bruijn is in ieder geval niet tegen de high-tech in de regio. “Het is de economie van de toekomst, maar de groei piept en kraakt in deze regio. Ik zie mensen worstelen om een betaalbare woning te vinden, een school of een huisarts. En er is nog steeds een kloof in de stad van mensen die veel profiteren van de economische groei en mensen die vooral de lasten ervaren in de regio.”

Brainport-etiquette

“De Balans Check is er om in de gaten te houden of de groei – die nu dus nog een extra vaart zal nemen – nog in balans is met klimaat, brede welvaart en voorzieningen.” Als daaruit blijkt dat dat niet het geval is, ziet De Bruijn nog wel concrete knoppen waar ze aan kan draaien.

“Neem de publiek-private fondsen waarin bedrijven meebetalen aan de woningbouw in de regio. Als gemeente moeten we ervoor waken dat zulke woningen niet alleen voor medewerkers van de grote bedrijven zijn – dit is gelukkig ook de insteek van de bedrijven zelf.”

“Ik wil naar een Brainport-etiquette toe, dat je als bedrijf in de Brainport-regio een sociale werkgever bent en wat dat concreet betekent.” De Bruijn denkt dan aan een goed salaris - juist ook voor catering- en schoonmaakpersoneel - , preventieve zorg om schulden bij medewerkers te voorkomen en balans in voorzieningen als voorwaarde om te mogen groeien.

Stedelijke plofkip

Eva de Bruijn is blij met de brede steun in de raad: “Veel partijen willen net als wij meer grip. We willen voorkomen dat het ons overkomt en we een stedelijke plofkip worden. We moeten op tijd kijken waar het schuurt en keuzes maken om bij te sturen. Eindhoven is nu gewoon uit balans op gebied van woningen, voorzieningen en sociale cohesie.”

Geen datacenters of distributieblokkendozen meer

De Bruijn ziet dat je als gemeente ook meer kan doen dan alleen maar meer huizen of sociale instellingen toevoegen. “Er is schaarste in ruimte, in personeel. Dat vraagt om keuzes en daar heb je als gemeente invloed op. Je kunt ervoor kiezen om geen datacenters of grote distributieblokkendozen in je gemeente toe te laten. Of om op industrieterreinen, zoals de Hurk, de meest vervuilende en overlastgevende bedrijven op den duur uit te faseren, zodat er meer ruimte ontstaat voor sociale en groene bedrijven, woningen en voorzieningen.”

“Om weg te gaan van de ongewenste industrie kun je ervoor kiezen om werklozen gericht om te scholen, bijvoorbeeld van flitsbezorger naar buschauffeur. Dat is in lijn met het weren van grote distributiecentra en zorgt voor het verminderen van het tekort van chauffeurs in het OV, een belangrijke gemeenschapsvoorzieining.”

Het is volgens De Bruijn ook belangrijk om in de jaarlijkse check verder te kijken dan de ‘algemene cijfers’. “Het gemiddelde inkomen in Eindhoven kan best hoog zijn, maar dat zegt weinig over de kloof tussen Eindhovenaren. En er kan bijvoorbeeld een hoge scholendichtheid zijn, maar als die allemaal vol zitten, heb je daar niks aan. We hopen de komende maanden wat meer ‘vulling’ te geven aan de Balans Check zodat we de volgende keer meer hebben om over te vergaderen.”

Deel dit artikel