Gezocht: nieuwe kernwaarden voor de TU/e

De TU/e is op zoek naar nieuwe kernwaarden. Om dit proces bottom-up te organiseren werden er twee bijeenkomsten georganiseerd, waar medewerkers en studenten konden zeggen welke kernwaarden zij belangrijk vinden en welke de prullenbak in mogen.

‘Open’, ‘engaged’, ‘curious’ en ‘personal’, dat zijn de huidige kernwaarden van de TU/e. Eén probleempje: maar weinig TU/e-ers lijken ze te kennen. Ingrid Heynderickx, ambassadeur integriteit en - samen met rector magnificus Silvia Lenaerts - een van de kartrekkers van het waardentraject, vertelde in een eerder interview met Cursor: “Het is voor mij onduidelijk of ze niet bekend zijn omdat mensen ze niet onderschrijven, of omdat ze ze gewoon niet kennen. Het kan dus zijn dat we de oude kernwaarden simpelweg bekend moeten maken of dat we eraan moeten schaven.”

Om erachter te komen of er wel of niet geschaafd moet worden, vonden er op 27 maart en 3 april twee sessies plaats waar medewerkers en studenten hun mening konden delen. Aanwezigen worden tijdens de bijeenkomst op 3 april, waar Cursor bij aanwezig is, overstelpt met verse broodjes, sapjes en muffins. Een goede bodem blijkt ook wel nodig, want de sessie duurt ruim vier uur.

Kernwaarden top 8

Na de ontvangst en introductie door Heynderickx vinden er break-outsessies plaats in kleinere groepen. Hier worden twintig potentiële kernwaarden gescoord; zestien - inclusief de huidige vier - stonden al vast en vier nieuwe worden ter plekke ingebracht door de aanwezige TU/e-ers. Na afloop van de break-outsessie worden de resultaten van alle subgroepjes bij elkaar opgeteld waarna de top 8 wordt gepresenteerd door Heynderickx. De acht kernwaarden die op 3 april komen bovendrijven, verschillen sterk van de sessie van 27 maart. En ook de input die online werd ingestuurd (via QR-codes op de koffieautomaten) gaf andere resultaten.

Aanwezigen lijken hier en daar nog wat sceptisch na het horen van de top 8. “Wat is de statistische relevantie van deze scores?” vraagt iemand ongerust. Heynderickx antwoordt de zaal: “Dit is geen methode om kwantitatieve data te verzamelen, het doel is niet statistische relevantie maar het starten van een discussie.” Meteen daarna schiet er uit een andere hoek een hand omhoog: “Als sociale wetenschapper heb ik ook kwalitatieve zorgen, veel waarden zijn namelijk erg vergelijkbaar. Kijk maar naar de huidige top 8, vier van deze waarden komen uit eenzelfde soort domein.” Volgens Heynderickx is er geen reden voor paniek. “Het uitfilteren van dubbelingen is precies wat we gaan doen in de tweede break-outsessie.”

Overlap

Tijdens die tweede break-outsessie worden de tien hoogst gescoorde termen (uit de lijst met twintig potentiële kernwaarden) nader besproken. Ieder groepje krijgt twee of drie van deze termen toegewezen die veel overlap met elkaar hebben. De groepen dienen deze termen, waar mogelijk, samen te voegen en te herformuleren tot een term die beter past als potentiële kernwaarde. Een groep kreeg bijvoorbeeld de twee termen: ‘collaboration’ en ‘partnership’ en deze werden samengevoegd tot ‘collaborative’.

Na deze break-outsessie is er een gezamenlijke nabespreking en ruimte voor vragen en opmerkingen. Er klinkt hier en daar wat constructieve feedback uit de zaal, voornamelijk over de opbouw en betrouwbaarheid van de sessies, gevolgd door een discussie over hoe je een overtreding van de kernwaarden in de praktijk eigenlijk kunt controleren. Iemand steekt Heynderickx een hart onder de riem. “Ik wil je bedanken dat je ons (de TU/e-gemeenschap, red.) hebt samengebracht. Het is best lastig om dit soort dingen bottom-up te organiseren, en ik denk dat je een goed begin hebt gemaakt.”

Je kunt een lange discussie hebben over hoe je de verschillende scores en synoniemen op een exacte manier moet verwerken, maar daarvoor moet je aannames doen

Ingrid Heynderickx
Ambassadeur Integriteit
Tevreden?

Heynderickx zelf is erg tevreden, laat zij Cursor weten in een toelichting achteraf. “We waren blij met de opkomst in beide sessies: ongeveer vijftig personen in de eerste sessie (27 maart, red.) en ongeveer zeventig in de tweede sessie (3 april, red.). Via de QR-codes zijn er vijftig reacties binnengekomen.” Ook is ze te spreken over het enthousiasme waarmee de TU/e-gemeenschap meedenkt over dit onderwerp. “Het liet duidelijk zien dat veel studenten en medewerkers het belangrijk vinden om mee na te denken over wat voor een universiteit we willen zijn.”

“Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten”, schrijft zij in een mail. “Het relatieve belang van waarden is gescoord tijdens beide events (maar met groepen van verschillende grootte) en online (op een net iets andere manier). Verder heeft de discussie in het tweede deel van elk event duidelijk gemaakt hoe we sommige (vergelijkbare, red.) waarden kunnen combineren. Dan kun je vervolgens een lange discussie hebben over hoe je de verschillende scores en synoniemen op een exacte manier moet verwerken, maar daarvoor moet je aannames doen, en die hebben allemaal hun eigen voor- en nadelen. Wat je vooral hoopt, is dat er uit alle input een grotere lijn zichtbaar wordt. We weten ondertussen ook dat dit gebeurd is, maar ik wil hier nog niet voorop lopen op de resultaten.”

Planning

Deze resultaten worden namelijk eerst bekeken en besproken door een select groepje van tien personen dat de taak heeft gekregen een voorstel te doen voor de nieuwe kernwaarden. Die groep bestaat uit hoogleraren, beleidsmedewerkers, een student en ondersteunend personeel. “Hun voorstel gaat langs de Universiteitsraad, het management en de decanen en moet uiteindelijk goedgekeurd worden door het College van Bestuur”, aldus Heynderickx. Tijdens de opening van het nieuwe collegejaar zullen de nieuwe kernwaarden groots bekend worden gemaakt. “Het liefst met een leuke slogan, zodat het goed blijft hangen.”

Deel dit artikel