Universiteitsblad TU Delft schrapte ‘onder protest’ kritisch artikel

Delta, het universiteitsblad van de TU Delft, heeft ‘onder protest’ een kritisch artikel over de angstcultuur bij het Innovations & Impact Centre (I&IC) na juridische druk van de universiteit off line gehaald.

door
foto André Muller / istock

Gisteren publiceerde Delta het artikel ‘Hoe zwijgplicht leidde tot angst onder medewerkers I&IC en vertrouwensbreuk met rector’. In het artikel wordt beschreven dat het College van Bestuur het managementteam I&IC een zwijgplicht oplegde over het functioneren van de op 1 april 2023 aangestelde directeur. Dat veroorzaakte zoveel onduidelijkheid en frustratie dat medewerkers zich beschadigd voelden. Twaalf medewerkers spraken tegenover Delta van een vertrouwensbreuk met rector magnificus Tim van der Hagen, de directeur Human Resources en de ombudsfunctionaris. 

‘Namens de in het verhaal genoemde directeur sommeerde een advocatenkantoor Delta dit artikel te verwijderen. Zo niet, dan zou aangifte volgen wegens smaad of laster’, schrijft hoofdredacteur Saskia Bonger van Delta maandagavond in een blog. Ook de juridische afdeling van de TU Delft zou de redactie gesommeerd hebben het stuk te verwijderen ‘omdat er in arbeidsrechtelijke zin niet mag worden geciteerd uit vertrouwelijke documenten’. 

‘Voor dit verhaal hebben wij meerdere bronnen, elke bewering is onderbouwd. We staan achter elk woord in het artikel’, aldus Bonger, die zegt het artikel niet te hebben verwijderd vanwege de juridische druk, ‘maar omdat wij menen dat de TU haar geld en tijd beter kan besteden dan aan het voeren van rechtszaken tegen haar eigen medewerkers’. Hoewel het artikel is verwijderd van de website van Delta, is het op een webpagina van Archive.org nog altijd te lezen.  

[Update 16:50 uur]

Inmiddels heeft het bestuur van de TU Delft excuses aangeboden voor de gang van zaken. In een statement (integraal opgenomen onderaan dit artikel) zegt CvB-voorzitter Tim van der Hagen dat 'de redactie van Delta in een veilige werkomgeving onafhankelijke journalistiek moeten kunnen bedrijven.' Of het artikel wat betreft de universiteit weer gepubliceerd mag worden, is nog niet duidelijk, schrijft de redactie van Delta.

Onderwijsrapport 

In maart publiceerde de Onderwijsinspectie een kritisch rapport over de onveilige werkcultuur op de TU Delft. De sociale veiligheid op de universiteit is volgens de inspectie ‘ernstig verwaarloosd’. Tijdens haar onderzoek kwamen er 148 meldingen binnen van onder andere intimidatie, seksisme, racisme en pestgedrag. De inspectie kwalificeert het beleid van de TU Delft als ‘wanbeheer’ en eist dat de instelling binnen drie maanden met een verbeterplan komt. Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf noemde dat ‘een heldere opdracht’. 

Het bestuur omschreef het rapport als ‘ondeugdelijk’ en vol ‘onjuiste, incomplete en niet of slecht onderbouwde verwijten aan de universiteit, (groepen) medewerkers en (groepen) leidinggevenden’. De TU huurde onderzoeksbureau Verinorm in. Dat bureau diskwalificeerde het werk van de Onderwijsinspectie door van een ‘mager onderzoek’ te spreken. De universiteit kondigde vervolgens aan naar de rechter te willen stappen ‘om de rechtmatigheid van het onderzoek beoordeeld te krijgen’.  

Er ontstond een storm van protest. In een petitie vroegen ruim 1.100 medewerkers om geen rechtszaak te starten en de aanbevelingen van de inspectie ter harte te nemen. Ook vakbonden en medezeggenschapsraden zagen niets in juridische stappen tegen de inspectie. Het bestuur meldde daarop dat het ‘dankbaar geluisterd’ heeft naar de kritiek en dat het besloot om een rechtsgang achterwege te laten.  

Statement College van Bestuur TU Delft

Gisteren publiceerde Delta een artikel over de onrust binnen de directie I&IC. Deze publicatie heeft ertoe geleid dat advocaten van één van de personen die genoemd wordt in dat artikel universiteitsblad Delta heeft gesommeerd om het artikel te verwijderen. Kort nadien heeft ook TU Delft verzocht aan Delta om het artikel te verwijderen. Dat had niet mogen gebeuren.

CvB-voorzitter Tim van der Hagen: “Ik kan heel goed begrijpen dat dit opnieuw gevoelens van teleurstelling en verontwaardiging oproept. Juist nu. Juist nu het ons er alles aan gelegen is om vooral zo zorgvuldig mogelijk de broodnodige stappen te zetten naar een sociaal veilige omgeving voor al onze studenten en medewerkers en evenzo voor de redactie van Delta die in een veilige werkomgeving onafhankelijke journalistiek moeten kunnen bedrijven. Dit had niet zo moeten gebeuren en daarvoor bied ik namens het CvB welgemeende excuses aan, in het bijzonder aan de collega’s van Delta. Delta is een onafhankelijk journalistiek medium. Dat ze ons kritisch volgen, is niet altijd leuk maar wel goed en nodig. En dat moet zo blijven.

TU Delft zit middenin het proces van het opstellen van het verbeterplan sociale veiligheid. Dat maakt het voorval extra pijnlijk. Het CvB beseft dat de gebeurtenissen van gisteren dit proces niet helpen. Daarom maken we nu deze excuses.”

Deel dit artikel