Lanceer jouw plan om studentenwelzijn te verbeteren!

Veel studenten kampen met financiële of mentale problemen. Vaak heeft dit een negatief effect op hun welzijn. De TU/e heeft daarom al meerdere initiatieven opgezet, maar met het Student Wellbeing Budget kunnen studenten nu zelf hun eigen plannen realiseren. Daarvoor is zestigduizend euro vrijgemaakt. “Studenten weten als geen ander wat ze zelf nodig hebben”, vertelt Charlie Raiser, beleidsadviseur studentenwelzijn.

door
foto istock / Tirachard

Alhoewel een aantal initiatieven in de eerste plaats vanuit ideeën van studenten afkomen, zoals de Confidential Contact Persons (CCP), is dit de eerste keer dat er zo direct om concrete plannen vanuit studenten wordt gevraagd en er een budget klaarligt om deze ideeën te realiseren. In totaal is er zestigduizend euro vrijgemaakt. "Eerdere acties richtten zich op verenigingen, maar nu willen de kans geven aan alle studenten en groepen, en daarmee ook initiatieven bevorderen die zich richten op een diverse en grotere groep studenten’. We hechten veel waarde aan hun ideeën, gedachten en behoeften”, zegt Raiser, adviseur en organisator van het project van de afdeling Education and Student Affairs.

Dat geld komt uit het welzijnbudget van de universiteit. "Eerdere initiatieven waren bekostigd vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), dat werd gelanceerd om academische, sociale en mentale problemen van studenten tijdens COVID aan te pakken. Raiser: “Dat programma is verlengd tot eind dit jaar. Om met all die initiatieven door te blijven gaan hebben we nu structureel geld vrijgemaakt, onder meer voor dit project. We willen dit initiatief elk jaar gaan herhalen, zolang de ideeën binnenstromen.”

Raiser benadrukt dat studentenwelzijn een breed begrip is op de universiteit. Volgens de huidige definitie in TU/e’s visie over studentenwelzijn raakt het niet alleen aan mentaal welzijn, maar ook of studenten bijvoorbeeld een bijdrage kunnen leveren aan de academische gemeenschap en de samenleving. “Dat is belangrijk om mee te nemen als we praten over studentenwelzijn en plannen die we hopen binnen te halen met dit initiatief.”

Wellness

Mag elk plan dan meedoen? “Iedereen mag een plan indienen, maar we kijken wel naar de haalbaarheid, duurzaamheid en de grootte van de groep studenten die ermee geholpen zijn”, zegt Raiser. “We kregen laatst ook het idee voor een sauna op de universiteit. Ik heb gezegd dat ze het plan mogen inleveren, maar dat ze er niet te veel van moeten verwachten.” De plannen moeten dus wel voldoen aan een aantal criteria, zoals te lezen op de website van het project.

Na de lockdown in coronatijd werden meerdere initiatieven opgezet op het studentenwelzijn te verbeteren. Dat geld werd deels aan studieverenigingen verstrekt.  “Dat liep ontzettend goed, maar we zagen ook dat het geld gebruikt werd voor dingen die er ook zonder dat budget waren gekomen, zoals feestjes of een bowlinguitje. Op zich niet erg, want het was hard nodig om mensen met elkaar te verbinden, maar dat soort plannen zoeken we nu niet. Ze zijn wel de inspiratie geweest voor dit project en voor het College van Bestuur om hier jaarlijks geld voor vrij te maken.”

Overigens is het potje al een paar duizend euro leger. Een plan van de Federation of Study Associations Eindhoven (FSE) is versneld doorgevoerd. “Zij houden op 11 maart een grote workshop over het voorkomen van een burn-out.” Het evenement wordt afgetrapt door Karin Bloemen, een bekende Nederlandse comédienne die zelf met een burn-out kampte. “Daarna zal TINT, de organisatie die studenten helpt met levensvragen, een sessie organiseren over burn-outs. Alle studenten zijn daarbij welkom.”

Daarbij maakt Raiser nog wel de opmerking dat dit soort eenmalige initiatieven zeker aangemeld mogen worden, maar dat ze ook naar structurele plannen zoekt. “We willen ook studenten faciliteren die groot durven dromen. Met dit budget zeggen we: we horen jullie, we luisteren naar jullie plannen en we hebben het geld om ze waar te maken.”

Studentenwelzijn

Studenten ervaren in groten getale psychische klachten, blijkt uit de meest recente landelijke monitor Mentale Gezondheid van het Trimbos Instituut. Daarin gaf de helft van de deelnemende studenten aan dat ze psychische klachten ervaart op belangrijke levensgebieden zoals hun studie en persoonlijke levenssfeer. Vooral dat eerste in combinatie met de kosten van het dagelijks leven levert veel stress op.

De TU/e heeft recent zelf een pilotonderzoek gedaan naar studentenwelzijn. Ondanks het kleine aantal respondenten (429), geeft het inzicht in hoe een deel van de studentenpopulatie zich voelt. Zo gaf 49 procent van de studenten aan zich verbonden te voelen met de TU/e, niet eenzaam te zijn en te voelen dat ze op mensen kunnen rekenen. 20 procent gaf aan zich weleens eenzaam te voelen.

Studenten kunnen tot 1 april hun plannen indienen via deze link. Raiser: “Er is geen limiet aan het aantal plannen, maar het is wel wie het eerst komt, wie het eerst maalt.” Alle plannen die voor 1 april worden ingediend, worden getoetst aan de hand van diverse criteria. Mocht er na 1 april nog geld in de kas liggen, dan wordt er een nieuwe ronde gestart.

Deel dit artikel