Redacteur Cursor start rechtszaak tegen de TU/e

Cursor-redacteur Bridget Spoor stapt naar de rechter omdat ze het niet eens is met de wijze van openbaarmaking van een commissierapport door de TU/e. In een kort geding eist ze dat het rapport volledig openbaar wordt, zónder zwartgelakte passages.

In het betreffende rapport concludeert de commissie dat het College van Bestuur het ‘vrij journalistiek functioneren’ van Cursor in de weg heeft gestaan. In het 47 pagina's tellende rapport is op vijf plekken informatie weggelakt. Het gaat telkens om minder dan een regel.

Toch is dat cruciale informatie, stelt advocaat Martine Lem, die redacteur Spoor bijstaat: "Zonder volledige publicatie gaat een deel van de context van het rapport verloren." Omdat het rapport afgelopen vrijdag door de TU/e is gepubliceerd, is er een spoedeisend belang om volledige publicatie te vragen aan de rechter.

Geheel openbaar

"Wij vragen de rechter in een kort geding om het rapport in zijn geheel te openbaren", aldus Lem. "In deze zaak komen diverse EU regelingen bij elkaar: de EU Klokkenluidersrichtlijn, artikel 10 EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, red.) en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, red). De vrijheid van meningsuiting is in dit geval het meest verstrekkende recht van Bridget", aldus Lem. "Als de universiteit iets wil zwartlakken, moeten ze aantonen waarom het gerechtvaardigd is om de vrijheid van meningsuiting te beperken. Dat hebben ze niet gedaan." 

Er is ook nog een financiële eis in het kort geding. "We vragen een redelijk voorschot op de juridische kosten voor de rechtsbijstand van mijn client", aldus Lem. De door de TU/e aangeboden tegemoetkoming is volgens haar te laag.

Wet Open Overheid

Advocaat Peter Andela, die de TU/e vertegenwoordigt, hoopt tot een praktische oplossing te komen. "Ook de TU/e zou het rapport het liefst zonder zwartlakken openbaar maken", zegt hij, maar de universiteit is volgens Andela gebonden aan de Wet Open Overheid (Woo). De TU/e mag er volgens Andela van uitgaan dat de Woo niet in strijd is met artikel 10 van het EVRM. Dat heeft de Raad van State volgens hem eerder bepaald.  

"Bij actieve openbaarmaking van rapporten heeft de TU/e de verplichting om ook andere belangen mee te wegen, waaronder privacy en vertrouwelijkheid." Dat er informatie is zwartgelakt is juist vanwege de privacy en vertrouwelijkheid, geeft Andela aan. "Het belang van transparantie is er op geen enkele wijze door geschaad", meent hij. "Het rapport is goed leesbaar en de analyse en conclusies zijn volledig behouden."

"Mijn client is niet van de principiële discussies, maar van het praktisch handelen", zegt Andela. "Dat handelen moet uiteraard in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving, en dat is het ook." Als het tot een kort geding komt, dan moet ‘mevrouw Spoor duidelijk maken wiens vrijheid van meningsuiting in het geding is en waarom’. 

Europees recht

Europees recht heeft voorrang op nationaal recht, werpt advocaat Lem tegen, dus ook op de Woo. "Een afzonderlijke toets aan de grondrechten in het Europees recht is altijd mogelijk." Als het gaat om de vrijheid van meningsuiting staan de fundamentele rechten van Cursor-redacteur Spoor centraal. "De TU zal die rechten moeten respecteren."

Wanneer het kort geding gaat dienen, is nog niet bekend. "Je vraagt eerst een datum aan", legt advocaat Lem uit. "We werken nu aan de dagvaarding." Of het daadwerkelijk tot een rechtszaak komt is lang niet zeker. Lem: "Tot het voorkomt is er ruimte om tot een vergelijk te komen."

Deel dit artikel