Recordaantal vrouwen gepromoveerd aan universiteiten

Afgelopen studiejaar hebben meer vrouwen dan mannen de doctorstitel gekregen. Nooit eerder was het verschil zo groot: het scheelt 182 promoties. Dat komt vooral door de medische wetenschappen. Het is één keer eerder voorgekomen dat er meer vrouwen dan mannen promoveerden aan de Nederlandse universiteiten. Dat was in 2020/2021 en het scheelde toen welgeteld vijf promoties. Bij de TU/e is juist het aantal mannen dat promoveerde veel hoger dan het aantal vrouwen.

door
foto FG Trade Latin / iStock

In het afgelopen studiejaar zijn er 2.651 vrouwen gepromoveerd en dat is een record. Zelfs in het piekjaar 2020/2021, toen met name de medische promovendi hun corona-achterstand weer inhaalden, telden de universiteiten niet zoveel vrouwen die hun doctoraat behaalden. Bij de TU/e promoveerden in 2023 in totaal 309 mensen: 201 mannen en 108 vrouwen. 

Het aantal promoties neemt nog steeds toe. Afgelopen jaar waren het er meer dan vijfduizend, vooral dankzij de gezondheidszorg: de medische wetenschappen, farmacie en dergelijke disciplines waren goed voor ruim 2.100 promoties. Daarvan namen vrouwen er 1.325 voor hun rekening.

Deel dit artikel