Hoofdlijnenakkoord: numerus fixus voor buitenlandse studenten

De nieuwe regeringscoalitie gaat, zoals verwacht, de instroom van buitenlandse studenten indammen. "Studiemigratie wordt selectiever door meer opleidingen in het Nederlands, een numerus fixus voor buitenlandse studenten, beperking tot het verkrijgen van een basisbeurs en verhoging van het collegegeld voor niet-EU-studenten."

door
foto Tweede Kamer

Bijna 6 maanden na de Tweede Kamerverkiezingen bereikten PVV, VVD, NSC en BBB gisteren een 'hoofdlijnenakkoord' voor een regeringscoalitie. Daarin beloven de partijen lastenverlichting, een nieuwe bestuurscultuur en een streng asielbeleid. Onderdeel van een aangescherpt asielbeleid is een beperking van de studiemigratie. 

Informateurs Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol overhandigden het eindverslag aan Kamervoorzitter Martin Bosma (zie foto).

Uitzondering

Wat de beperking van de studiemigratie precies betekent voor de TU/e is nog niet helemaal helder, omdat er uitzonderingen worden gemaakt voor 'studies waar arbeidsmarkttekorten zijn'. In de hightech-industrie in regio Eindhoven zijn grote arbeidsmarkttekorten. Dus dat zou voor een uitzonding kunnen zorgen, maar de nieuwe regering kijkt niet alleen naar de arbeidsmarkt, maar vooral ook naar de druk op de voorzieningen.

"Kennis- en studiemigratie is van belang voor de Nederlandse economie, maar de omvang moet in verhouding staan tot wat gemeenten, onderwijs, zorg en wonen kunnen dragen", aldus het hoofdlijnenakkoord. Uitzonderingen worden gemaakt "rekening houdend met lokale omstandigheden (hoe groter de problemen, hoe meer beperkingen)". Dus of die uitzondering er komt is ongewis, want in de regio Eindhoven is het voor starters bijvoorbeeld moeilijk om een huis te vinden. 

Ontmoediging

Verder wordt de studiemigratie ontmoedigd door meer opleidingen in het Nederlands te geven. Ook komt er een numerus fixus voor buitenlandse studenten en gaan er beperkingen gelden voor het verkrijgen van een basisbeurs. Ook komt er een verhoging van het collegegeld voor niet-EU-studenten.

Het hoofdlijnenakkoord bevat ook een waarschuwing over kennisdiefstal. "Nederland mag niet naïef zijn over statelijke actoren die mensen hier naartoe sturen of hier aansturen voor spionage. Er worden maatregelen genomen om onze kennis te beschermen."

Langstudeerboete

In het hoofdlijnakkoord staat ook dat de langstudeerboete terug zal keren. Studenten die langer dan een jaar uitlopen in hun bachelor- en masteropleiding moeten drieduizend euro extra collegegeld betalen. Dat gaat op termijn 280 miljoen opleveren, schatten de partijen. Ook krijgen studenten geen ov-vergoeding meer als ze in het buitenland gaan studeren.

De pechstudenten krijgen eenmalig een extra vergoeding. De studiebeurs wordt behouden. Net als het bindend studieadvies en de selectie aan de poort, dat blijft ‘onverminderd mogelijk’.

Bezuinigingen wetenschap

De vier partijen willen daarnaast bezuinigen op wetenschap (215 miljoen per jaar). Ze willen de financiering schrappen van landelijke sectorplannen, waarin universiteiten afspraken maken met elkaar over hun onderwijs en onderzoek. Het fonds Onderzoek en Wetenschap moet de komende jaren 1,1 miljard euro inleveren. Tot slot wordt het Nationaal Groeifonds, bedoeld om innovatie rondom technologie, zorg, onderwijs en de energietransitie te stimuleren, gefaseerd stopgezet.

Ondertussen hebben diverse belanghebbenden gereageerd op het akkoord, zij zijn overwegend negatief. Lees hier de reacties. 

Deel dit artikel