door

CLMN | Bringing sexy back

11/09/2012

Afgelopen maandag had ik het genoegen om aanwezig te zijn bij de Techniek Troonrede, waarin KIVI Niria aandacht vroeg voor het belang van techniek voor de Nederlandse economie en maatschappij. Het was goed om te zien dat vrijwel alle politieke partijen kandidaat-Kamerleden hadden afgevaardigd, waaruit blijkt dat de pluchejagers in Den Haag wel degelijk het belang van techniek onderstrepen of op zijn minst die indruk proberen te wekken.

Ook het belang van voldoende goed opgeleid technisch personeel op de verschillende niveaus werd door menig politicus aangehaald als een belangrijke maatschappelijke uitdaging voor de toekomst. Dat is op zich niets nieuws onder de zon; de afgelopen jaren zijn er al diverse initiatieven geweest om techniek te promoten en jonge kinderen met techniek in aanraking te laten komen.

De groei van het aantal aanmeldingen dit jaar aan de TU/e is wat dat betreft bemoedigend, maar de gewenste 4 op 10 verhouding is voorlopig nog ver weg. Maar het staat als een paal boven water dat het belangrijk is dat scholieren weer meer interesse krijgen in techniek, zien wat je ermee kunt. En het beroep van ingenieur moet weer aanzien krijgen. Techniek, zo verwoordde een van de toehoorders van de troonrede het, moet weer 'sexy' worden.

Maar hoe doe je dat, techniek weer sexy maken? Het voelt toch een beetje alsof je op de marketingafdeling van Opel gaat nadenken hoe je het imago van Ferrari krijgt. Om voor mij compleet onduidelijke redenen is het in Nederland nou eenmaal toffer om op een verjaardag te vertellen dat je advocaat bent in plaats van ingenieur. Ook valt je op de gemiddelde golfclub meer bewondering ten deel als je pocht dat je zoon geneeskunde studeert en geen informatica.

Het zijn heersende vooroordelen die, zo zal hopelijk elke TU/e’er met mij eens zijn, volledig onjuist zijn want het zijn juist ingenieurs die echte innovaties verwezenlijken en de economie vooruithelpen. Zoals Bill Gates zei: “Wees aardig tegen nerds, de kans is groot dat je later voor een gaat werken.”

Ik ben benieuwd of het de komende jaren lukt om, iets wat in onze buurlanden België en Duitsland wél het geval is, techniekstudies en het ingenieursberoep te laten stijgen in populariteit en aanzien. En anders kan ik altijd nog marketeer worden en bij Opel aan de slag. 

Deel dit artikel