Illustratie | Sandor Paulus
door

TUssen de oren | Besloten feestjes zijn zó 2013

03/04/2014

Recent opperde een politiechef om Stratumseind af te sluiten met hekken. Dat zou de beste oplossing zijn om overlast te verminderen. Met 800 incidenten per jaar is Stratumseind natuurlijk een zorgenkindje van onze wetshandhavers, maar daar tegenover staat ook dat het met zo’n 20.000 bezoekers per weekend één van de belangrijkste trekpleisters van Eindhoven is. En ook onze studenten -en docenten- beleven er geweldige avonden.

Het nut van hekken om een uitgaansgebied met de schaal van Stratumseind is bijzonder discutabel, maar de nadelen ervan zijn klip en klaar, voor bezoekers en bewoners. Naast de talloze praktische bezwaren zendt zo’n hek heel negatieve signalen uit. Anno 2014 moet dat anders kunnen. Gelukkig zijn er ook binnen gemeente, politiecorps en kroegbazen mensen met een meer verlichte geest: zij slaan de handen ineen met industrie en de TU/e en werken samen aan nieuwe oplossingen.

Een mogelijke oplossing wordt verkend: het De-escalate-project. In dit onderzoek van het Intelligent Lighting Institute (ILI) met Philips, de gemeente en andere partners worden lichtscenario’s getest voor het voorkomen en ontzenuwen van potentieel agressieve situaties. Interactief licht zou bijvoorbeeld door middel van kleur, intensiteit en dynamiek aandacht kunnen sturen, een atmosfeer kleuren, werken als een sociale cue, of bijdragen aan zelfcontrole. Heel subtiel, maar sterker dan we misschien beseffen kleurt context ons gedrag.

Licht dat gedrag pro-socialer maakt klinkt wellicht onwaarschijnlijk, maar wees niet té sceptisch. Wellicht was u zelf wel één van de ‘proefkonijnen’ in een eerste verkenning door Marigo Heijboer, afstudeerder bij HTI. Zij manipuleerde het licht - nog niet op straat, maar in het Auditorium op onze campus. Observaties ter plekke leerden ons dat u daardoor: de caissières in het Auditorium vriendelijker toelachte, frequenter groette bij het komen en gaan, en dat u vaker netjes aangaf dat u met pin wilde betalen voordat het pasje in het apparaat verdween.

Naast licht kunnen talloze technische innovaties maatschappelijke uitdagingen het hoofd bieden. Met onze unieke combinatie van technologie, psychologie en design, en nauwe banden met de regio en industrie zou sociale innovatie een nieuw speerpunt van de TU/e moeten worden.

Yvonne de Kort | Universitair hoofddocent Omgevingspsychologie bij Human Technology Interaction, faculteit IE & IS

Deel dit artikel