Eva Demerouti. Foto | Bart van Overbeeke
door

TUssen de oren | Het Bachelor College

08/05/2013

‘Voor medewerkers betekent het Bachelor College gemotiveerde studenten, ondersteuning bij ontwikkeling en gebruik van nieuwe onderwijsmethoden en -technieken, meer effect van onderwijsinspanningen, meer tijd voor coaching van studenten en meer uitdaging door samenwerking met collega’s uit andere disciplines.’

Met deze informatie wordt op intranet aangegeven wat het Bachelor College (BC) voor medewerkers betekent. Laten we eens kijken wat het BC daadwerkelijk betekent voor de medewerkers, en wel voor twee pijlers die het gedrag van mensen op het werk voorspellen: gezondheid en werkmotivatie.

Heeft het BC ervoor gezorgd dat TU/e-medewerkers in een ‘gezonde’ en motiverende werkomgeving werken? Onderzoek, onder andere door ondergetekende, toont aan dat mensen gezond en gemotiveerd werken in omgevingen met uitvoerbare taakeisen en ruim voldoende hulpbronnen. Taakeisen zijn aspecten van het werk die inspanning vragen en daarom geassocieerd worden met kosten. Voorbeelden hiervan zijn werkdruk, tijdsdruk, conflicterende verwachtingen en conflicten met studenten. Hulpbronnen zijn aspecten die het omgaan met taakeisen verlichten en de geassocieerde kosten verminderen. Voorbeelden hiervan zijn autonomie (of beslissingsvrijheid), ondersteuning door collega’s, de supervisor en de organisatie, en ontwikkelingsmogelijkheden.

Bij uitvoerbare taakeisen en ruim voldoende hulpbronnen zijn mensen bereid en in staat om hun best voor hun werk te doen. Het is misschien niet te vermijden dat de invoering van het BC meer taakeisen heeft meegebracht (nieuwe vakken ontwikkelen, nieuwe toetsvormen invoeren, meer onderwijsuren, kortere nakijktijd, veel deadlines, meer studenten). Zijn er echter voldoende hulpbronnen aanwezig om die taakeisen te verlichten? Men kan denken aan instrumentele hulp bij het ontwikkelen en geven van het nieuwe onderwijs (assistenten), administratieve ondersteuning, beslissingsvrijheid, sociale steun, (h)erkenning voor het goede werk, coaching van docenten.

De combinatie van hoge taakeisen met onvoldoende hulpbronnen kan er op lange termijn toe leiden dat mensen opgebrand raken (met alle gevolgen van dien). Het is daarom essentieel voor het succes van het BC (en de prestatie van de TU/e) dat de taakeisen van de medewerkers uitvoerbaar blijven en dat er voldoende hulpbronnen worden aangeboden.

Deel dit artikel