door

De Waarde van Waardes

03/04/2024

De universiteit staat in de startblokken van een mogelijke grote verandering binnen de organisatie. De dreiging dat de instroom van internationale studenten af gaat nemen en het onderzoek naar het samenvoegen van faculteiten zijn daar voorbeelden van. Daarbij komt nog een nieuwe set aan waardes die ons moet verbinden! Deel je mening en ga erover in gesprek.

De huidige waardes die de persoonlijkheid van onze universiteit en haar mensen moet representeren zijn: Personal, Open, Enganged and Curious. Deze waardes omschrijven, blijkbaar, de universiteit niet meer op een gepaste manier. Momenteel kan iedereen input leveren voor de nieuwe waardes. Afgelopen en aankomende week zijn de eerste sessies waarbij 80 medewerkers en 20 studenten hun mening leveren voor het vaststellen van nieuwe waardes. Maar wat betekent een nieuwe set aan waardes voor een universiteit en hoe ga jij je gerepresenteerd voelen door deze waardes?

Volgens de Value Statement zouden de waardes een distillatie moeten zijn van de TU/e strategie en vele verschillende gedragscodes. In het document waar de huidige waardes worden uitgelegd staat Personal voor de aandacht die we hebben voor elkaar en een cultuur van support. Open staat voor inclusiviteit, open wetenschap en tolerantie. Engaged staat voor de uitdagingen van de toekomst, duurzaamheid maar ook de gedragscode van wetenschappelijke integriteit die is afgestemd met de andere Nederlandse universiteiten. De laatste waarde, Curious, staat voor creatief talent en out-of-the-box nadenken.

Als deze waardes een distillatie zijn, betekent dat dat we aan de hand van deze waardes, ons onderwijs vorm geven. Daarnaast geven de waardes ook richting aan hoe en met wie wij onderzoek uitvoeren en hoe wij met elkaar en elkaars meningsverschillen om gaan. Nieuwe strategieën, gedragscodes en leiderschapsvormen zullen getoetst worden aan de hand van de vernieuwde waardes. Ze zullen de besluitvorming bepalen waar wij allemaal mee te maken hebben.

De waardes zijn dus belangrijke en grote woorden die door de gehele universiteit gedragen zouden moeten worden. Hoe kan het dan toch dat ik, als actieve student die al 5 jaar hier rondloopt, ze nu pas leer kennen? Als de waardes zo belangrijk zijn voor de cultuur van deze universiteit, zouden ze dan niet veel zichtbaarder moeten zijn? Om ervoor te zorgen dat we ons bewust worden van wat de waardes van de TU/e zijn, moet dus eerst de zichtbaarheid enorm verbeterd worden. Op deze manier ga je erover in gesprek met je collega’s of studiegenoten en bedenk je of deze waardes ook jou goed representeren. Waardes zijn in eerste instantie altijd persoonlijk, we hebben nou eenmaal allemaal eigen principes en meningen. Juist daarom is de input van zo veel mogelijk verschillende mensen van de gemeenschap nodig om een waardevolle nieuwe Value Statement te schrijven.

Momenteel zijn er twee middagen gepland waarbij een groep van 100 mensen is uitgenodigd om te sparren over waardes. Onder andere door de input van deze groep, worden de waardes bepaald waar de gemeenschap - zo’n 13.000 studenten en 3.500 werknemers - zich vertegenwoordigd door moet voelen. Waardes zijn een afspiegeling van de huidige cultuur, maar ook van de cultuur waar we heen willen. De manier waarop wij ons toekomstige onderzoek, cultuur, onderwijs en leiderschapsvormen willen invullen is afhankelijk van de uitkomst uit deze sessies. 

Sinds afgelopen week kan je een QR-code scannen op de koffieapparaten en schermen om je mening te delen omtrent de waardes. Ik raad daarom iedereen aan om in gesprek te gaan met elkaar over jouw eigen waardes en de waardes die je belangrijk vindt voor de universiteit en deze ook te delen via de QR-code. Pas als iedereen zich kan vinden in de waardes en ze representeren waar wij als gemeenschap voor staan, kunnen de waardes waardevol worden.

 

Hieke van Heesch is student Data Science in Business & Entrepreneurship, en is als fractievoorzitter van Groep-één lid van de universiteitsraad. Van Heesch schrijft deze column op persoonlijke titel. 

Deel dit artikel