door

UR | Michel van Eerd wint TU/e's eerste "mensgerichte leiderschapsprijs"!

04/03/2024

Op de TU/e is het woord 'excellent' aan de orde van de dag. Onderzoek moet excellent zijn, onderwijs ook. Hoewel dit beide belangrijke ambities zijn, moeten we niet vergeten om ook te streven naar excellentie in leiderschap, betoogt columnist Michel van Eerd.

De kop van deze column - Michel van Eerd wint TU/e's eerste "mensgerichte leiderschapsprijs"! - doet misschien wat wenkbrauwen fronsen. Het zou zelfs wat arrogant kunnen overkomen, aangezien ik aankondig dat ik zelf deze - nog steeds - denkbeeldige prijs win. Maar zou dit geen geweldige prestatie zijn? Voor mij persoonlijk? Zeker! Maar voor TU/e? Nog meer! Natuurlijk is dit nog steeds slechts een hersenspinsel van mij. Ik ben nog maar net begonnen aan mijn eerste echte functie in een leidinggevende rol (teamleider algemene onderwijslabfaciliteiten op de faculteit Electrical Engineering). Omdat ik nog vrij nieuw ben in deze functie, zijn mijn vaardigheden om leiding te geven nog niet volledig ontwikkeld. Gelukkig voor mij heeft de TU/e ook nog geen leiderschapsexcellentie-prijzen.

Op 18 april 2006 begon ik mijn TU/e-carrière. In de loop van de afgelopen 18 jaar heb ik een grote verscheidenheid aan leidinggevenden meegemaakt, elk met hun eigen typische sterke en zwakke punten in leiderschap. De combinatie van deze ervaringen heeft bij mij op natuurlijke wijze geleid tot een persoonlijke kijk op 'goed leiderschap'. Mijn persoonlijke, op ervaring gebaseerde kijk omvat zeker waarden als: zorg dragen, tijd nemen voor persoonlijke aandacht, luisteren, vertrouwen scheppen, verantwoordelijkheid delegeren en tegelijkertijd aansprakelijkheid kweken, micromanagement vermijden, een veilige, open en niet-oordelende gesprekssfeer creëren, persoonlijke ontwikkeling bevorderen & ondersteunen, erkennen, voorwaarden scheppen voor teamgeest om zich te ontwikkelen en te bloeien en nog steeds belangrijke dingen gedaan krijgen en dat alles terwijl ik probeer te 'optimaliseren' op TU/e-niveau. Mijn lieve deugd, hoe ga ik ooit mijn eigen ambities waarmaken?

Als gekozen lid van de Personeelsfractie van de Universiteitsraad houd ik het thema leiderschap ook hoog in het vaandel. Dat de raad zich bewust is/was van gevallen waarin de kwaliteit van leiderschap te wensen overlaat, werd bevestigd in het rapport van de TU/e Ombuds, Anna Soedira, afgelopen augustus. Bij het lezen van haar rapport was ik af en toe behoorlijk ontdaan, vooral wanneer er ernstige zorgen aan het licht kwamen. Er zijn zoveel goede bedoelingen, maar de dagelijkse praktijk laat veel ruimte voor verbetering. Als je het rapport van Soedira, vooral de aan het licht gebrachte blunders, vergelijkt met: Code Goed Bestuur Nederlandse Universiteitende TU/e Strategie 2030 en het TU/e Value Statement, was haar rapport ook verrassend inspirerend. Het nodigt uit om van fouten te leren en het motiveert ons om het beter te doen! Gun jezelf een moment om haar aanbevelingen te bekijken.

Het belang van leiderschapsvaardigheden voor de TU/e is evident, maar de aandacht die het verdient ontbreekt blijkbaar nog. Voor het onderwijs bijvoorbeeld ligt dat heel anders; er zijn al onderwijs excellentie prijzen en voor onderwijzend personeel is er zelfs een Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) als voorwaarde.

De Personeelsfractie van de Universiteitsraad steunt mijn streven om leiderschap aan de TU/e te verbeteren en stimuleert initiatieven om leiderschapsontwikkeling, erkenning, beloning en aansprakelijkheid in het algemeen te bevorderen. Dat blijft niet alleen beperkt tot mensgericht leiderschap, maar speelt in veel bredere zin; voorbeeldig leiderschap kan zich immers in veel verschillende manieren uiten.

In de tussentijd volg ik de wijsheid van Mahatma Gandhi: 'Als je de wereld wilt veranderen, begin dan bij jezelf! Terwijl ik dat doe, zal ik zelfs proberen een oude slogan nieuw leven in te blazen: "TU/e: where people matter!" (vrij vertaald: ‘TU/e: waar de mens ertoe doet!’ of wellicht beter: ‘TU/e: waar de mens de maat is!’) Ik kan nog steeds TU/e's eerste "mensgerichte leiderschapsprijs" winnen. Hopelijk volgen andere leiders mijn roeping, dus zal ik er nog een tandje bij moeten zetten om mijn concurrentie voor te blijven of snel een aantal andere leiderschapsprijscategorieën moeten voorstellen.

Michel van Eerd is teamleider algemene onderwijslabfaciliteiten bij de faculteit Elektrotechniek. Afgelopen december werd hij voor een tweede termijn gekozen in de Universiteitsraad. Van Eerd schrijft deze column op persoonlijke titel.

Deel dit artikel