door

UR | TU/english or not TU/english

06/04/2018

Wat maakt ons Nederlanders? Zelf zou ik het niet weten, maar de politiek vindt hier van alles over. In een wat obscuurder hoekje van deze vraag is het debat over internationalisering in het hoger onderwijs losgebarsten. Aan de ene kant staan regeringspartijen (vooral D66 en VVD) die, net als de TU/e, de voordelen van internationalisering inzien. Aan de andere kant staat het CDA, die ook in de regering zitten, samen met de SP en de PVV, die de internationalisering (deels) willen terugdraaien.

Met Groep-één hebben we ons de afgelopen jaren hard gemaakt voor een integraal taalbeleid; niet meer per opleiding aanmodderen, maar een instellingsbrede aanpak als het gaat om welke taal we met elkaar spreken en wat voor ondersteuning daarbij komt kijken. Kortom, duidelijk beleid. Naar aanleiding van deze wens is een project gestart en als UR-fractie hebben wij onze input geleverd en gezien hoe het project gaandeweg vorm heeft gekregen. Uiteindelijk werden de plannen publiek gemaakt en ontplofte er een politieke bommetje: direct volgden er kritische kamervragen van de SP en CDA. Gelukkig staat minister Ingrid van Engelshoven aan onze kant en pareerde ze de vragen.

Een paar weken later kregen we bij Groep-één plots een uitnodiging van het Interstedelijk Studenten Overleg: 'Wie gaan er mee naar OCW om het over 'verengelsing' te hebben?'. Natuurlijk namen we die uitnodiging aan. Onze voorzitter en secretaris vertrokken naar Den Haag om samen met andere universiteitsraden van gedachten te wisselen. Aan de overlegtafel zaten ook twee ambtenaren van OCW die driftig pagina na pagina volschreven met notities, die de minister uiteindelijk zal gebruiken voor de debatten in de Tweede Kamer. Anderhalf uur vergaderen leverde echter nog geen gezamenlijke eindconclusie op. Landelijk liggen de meningen ver uiteen: de ene instelling vindt internationalisering maar niks en wil ervan af, terwijl andere instellingen het met open armen verwelkomen.

Nuance

Hoe kijkt Groep-één hier tegenaan? Wij menen dat ’nuance’ in deze discussie ontzettend belangrijk is. Als we nu zouden besluiten alleen nog in het Nederlands college te geven, zouden we al onze opleidingen kunnen opdoeken, want we komen dan direct hoogleraren tekort. Aan de andere kant denken we dat Engels verplicht stellen voor de volle honderd procent onze gemeenschap kapot zou kunnen maken.

De tussenweg is eigenlijk opmerkelijk simpel: de faculteiten bepalen zelf in welke taal zij hun opleidingen willen aanbieden en de TU/e zorgt ervoor dat iedereen die hier studeert, werkt of woont zich thuis kan voelen. Dit bereiken we door Engels te spreken wanneer er internationals aanwezig zijn en anders praten we gewoon in het Nederlands.

Daarnaast vinden we het de maatschappelijke taak van de TU/e om zoveel mogelijk kennis te vergaren over techniek en fundamentele wetenschap. Als dat betekent dat we dan met zijn allen Engels moeten spreken op de werkvloer, dan is dat niet alleen in het belang van de TU/e maar ook in het belang van Nederland.

Yoram Meijaard is lid van studentenfractie Groep-één

Deel dit artikel