door

UR | Where students matter?

04/05/2018

Sinds november vorig jaar heeft Groep-één zich samen met de Eindhovense Studentenraad (ESR) hard gemaakt voor de beloning van studentbestuurders. Werkdruk bij deze bestuurders speelt daar een belangrijke rol bij, aangezien steeds meer van hen uitvallen met een burn-out. Het is slechts een symptoom van een breder probleem: het welzijn van studenten in Nederland staat onder druk, dus ook aan de TU/e.

Wat is studentenwelzijn? In het Actieplan Studentenwelzijn, waar onder meer het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) aan hebben meegewerkt, wordt het gedefinieerd als een duurzame positieve staat, gekenmerkt door veerkracht, tevredenheid met zichzelf, relaties en ervaringen tijdens de studententijd en gekenmerkt door de afwezigheid van psychische klachten zoals stress, angst en depressie. Vooral bij dat laatste deel van die definitie gaat het vaak mis! Studenten hebben immers wél last van psychische klachten en 62 procent van hen voelt ‘vaak tot erg vaak’ prestatiedruk in het dagelijks leven.

Waar komt die druk dan vandaan? Er zijn vele antwoorden op deze vraag. Ten eerste is ‘alléén studeren’ tegenwoordig niet meer genoeg. Er wordt ook verwacht dat je hoge cijfers haalt, een bijbaantje hebt, jezelf ontwikkelt op zoveel mogelijk manieren en een leuke groep vrienden hebt. Daar komt dan ook nog eens bij dat je voor jezelf moet leren zorgen. Het wordt in de huidige maatschappij als belangrijk gezien dat je jezelf profileert, dat je laat zien dat je hard kan werken en dit moet zeker ook terug te zien zijn op je cv.

Maar te veel taken willen oppakken en jezelf altijd maar willen verbeteren kan zijn tol eisen en dan komen we bij de crux van het probleem: toegeven dat je het te zwaar voor jezelf hebt gemaakt en dat je het eigenlijk niet aan kan. Dat past namelijk niet in het plaatje van de goede student. Daarbij moet het ook nog een geweldig leuke tijd in je leven zijn. Wat nou als dat bij jou niet het geval is?

Er rust een taboe op het feit dat studenten ook problemen kunnen hebben met stress, angst of depressies. Dit zwijgen erover verergert nog het gevoel van er alleen voor te staan, dat deze studenten vaak bovengemiddeld hebben, waardoor ze een nog grotere kans hebben op psychische klachten.

Goed, het is een probleem, maar wat nu? Moet de student dan maar beter op zichzelf gaan letten? Of moeten de universiteiten voorkomen dat studenten zich zo voelen? Volgens het Centre for Education of Statistics and Evaluation (CESE) dient onderwijs gericht te zijn op het behalen van academische prestaties, maar ook het welzijn van de student op intellectueel, fysiek, sociaal-emotioneel en moreel gebied.

Om dit landelijke probleem aan te pakken is er, zoals hierboven al gemeld, een actieplan opgesteld en dat is ook aangeboden aan ons College van Bestuur. Het is tijd voor de TU/e om hiermee aan de slag te gaan, om awareness te creëren onder studenten en om concrete stappen te zetten naar een universiteit ‘where students matter’.

Hoofdafbeelding | iStock

Deel dit artikel via je socials