Eerstejaars worstelen met woud aan online studietools

Verdwalen in Osiris, Canvas, PlanApp, Proctorio en de Digitale Studiegids

Lees meer

Eerstejaars worstelen met woud aan online studietools

Het is een jungle voor eerstejaars, al die digitale tools: Osiris, Canvas, PlanApp, de Digitale Studiegids, alle functionaliteiten van Office365. Zeker in deze tijden van online onderwijs moet je hier als student goed mee kunnen omgaan. En dat is niet altijd eenvoudig, zo snappen ze ook bij Education and Student Affairs (ESA). Daarom is een tiental instructiefilmpjes gemaakt voor eerstejaars studenten.

door
illustratie Studio Geniek

De overgang van de middelbare school naar de universiteit is groot, weet ook Nadia Hagen, projectmanager bij Education and Student Affairs (ESA). “Studenten zijn opeens zelf verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het inschrijven voor een tentamen en bijhouden wanneer de hoorcolleges online te zien zijn." En dat gebeurt aan onze universiteit niet op één kanaal, maar een heleboel verschillende. Het is gemakkelijk om hierin te verdwalen, schreef onze columnist Colin Claessen eerder al. "Wij willen onze studenten zo goed mogelijk ondersteunen", zegt Hagen. Daarvoor zijn onder meer de tien instructiefilmpjes gemaakt die te zien zijn via de Digitale Studiegids. Tijdens de Intro zijn de eerste vier filmpjes - over de voornaamste digitale onderwijstools - gelanceerd. "Die zijn destijds goed bekeken", vertelt Hagen, "maar voor de overige introductievideo’s willen we nu ook graag aandacht vragen. Het is informatie van studenten voor studenten, laagdrempelig gepresenteerd door studente Eline Rutten.” De - Engelstalige - filmpjes beschrijven waarvoor de tools zijn bedoeld, wanneer je ze nodig hebt, en hoe ze werken, maar zitten vooral ook vol met praktische tips. 

Een van de instructievideo's over de online systemen voor studenten.

TU/e Student Systems

Een van de instructievideo's over de online systemen voor studenten.

Hagen zegt dat ESA al langer nadacht over hoe de digitale informatievoorziening duidelijker en overzichtelijker gemaakt kon worden. “We zijn al in 2018 begonnen met het inventariseren van problemen, met name van de Digitale Studiegids. De informatie daarin is inhoudelijk prima, maar wel wat onoverzichtelijk en de zoekfunctionaliteit werkte niet optimaal. Dat laatste is inmiddels al aangepakt.”

Gebrek aan overzicht was sowieso een vaak terugkerende klacht, geeft ze aan. “We werken met een hele reeks tools, die weliswaar allemaal een eigen tegel hebben in My TU/e, maar daar is geen uitleg te vinden over hoe bijvoorbeeld de PlanApp voor het plannen van vakken werkt en wanneer je hem moet gaan gebruiken.” Daarom werd besloten dat er een centrale instructie moest komen voor de digitale tools die studenten nodig hebben. De PlanApp is overigens voor bachelorstudenten van belang vanaf het derde kwartiel (Q3). “Dat betekent in Q2 alvast gaan oefenen.”

Op de ene faculteit gaven ze een korte cursus, op de andere een presentatie of was er alleen een pdf met uitleg of zelfs helemaal niets

Nadia Hagen
Projectmanager bij ESA
Faculteiten

Dat werd voorheen aan de faculteiten overgelaten, legt Hagen uit. “Hoe die daarmee omgingen, liep nogal uiteen. Op de ene faculteit gaven ze een korte cursus, op de andere een presentatie of was er alleen een pdf met uitleg of zelfs helemaal niets. Wat ik kon vinden, heb ik verzameld en met een club studenten beoordeeld. De presentatie van GEWIS, de studievereniging van Wiskunde & Informatica, kwam als beste uit de bus en daar hebben we op voortgeborduurd.”

Vanwege de coronamaatregelen was het plotseling extra van belang om snel iets klaar te hebben. Voor de afgelopen introductieweek, die grotendeels online plaatsvond, werden daarom vier video’s in elkaar gedraaid. “Zonder dat we tijd hadden gehad om studenten uitgebreid te consulteren”, benadrukt Hagen. “Dit is dus een eerste versie; inmiddels hebben we tien filmpjes klaar en zijn we druk met een tweede versie van de instructies, die moet aansluiten bij de ideale costumer journey van de student. Die moet voor de intro van 2021/2022 klaar zijn en wordt geïntegreerd in de nieuwe versie van de Digitale Studiegids, een project dat mijn collega Floor Keijsers leidt. Ook in haar project staan de wensen van de studenten centraal.”

Google

Abe Koster is onderwijscommissaris van studievereniging Intermate (Innovation Sciences) en als student-assistent betrokken bij het project van ESA rond de online onderwijstools. Hij hoort dat veel eerstejaars studenten niet weten van de digitale studiegids (de Education Guide). Dat is minder verbazingwekkend dan het klinkt, vertelt de vierdejaars. “Ik was me daar in mijn eerste jaar eerlijk gezegd ook niet bewust van, hoewel ik er via Google wel terechtkwam als ik iets specifieks zocht.”

In zijn ervaring is het voor eerstejaars vooral lastig om erachter te komen wie je voor bepaalde vragen kunt benaderen; de docentcoach, studentmentor of studiecoördinator bijvoorbeeld. Bij zijn eigen faculteit is er de afgelopen jaren overigens al veel verbeterd, is Kosters indruk. “Er komen zelden studenten naar me toe die niet weten bij wie ze terecht kunnen met hun vragen.”

Proctorio, de digitale surveillancetool voor online tentamens, levert veel stress op bij de studenten, met name omdat je niet weet wat er gebeurt

Abe Koster
Onderwijscommissaris van studievereniging Intermate

Koster is met name betrokken bij het inventariseren van de problemen met de online studietools en het nadenken over mogelijke verbeteringen. “Dat doen we via workshops met groepjes studenten, docenten en ondersteunende medewerkers.” Een veelgehoorde klacht is de hoeveelheid tegels op MyTU/e, “waarvan je zeker de helft nooit gebruikt.”

Een online tool die pas sinds de coronapandemie zijn intrede heeft gedaan, is Proctorio, de digitale surveillancetool voor online tentamens. Koster: “Dat levert veel stress op bij de studenten, met name omdat je niet weet wat er gebeurt. Als je in een tentamenzaal een potlood laat vallen en bukt om die op te rapen, kun je oogcontact zoeken met de surveillant zodat je weet dat die gezien heeft dat je niet spiekt. Maar met proctoring kun je zomaar een vlaggetje achter je naam krijgen omdat je even uit beeld bent, waardoor je tentamen mogelijk niet geldig is. Het zou mooi zijn als de TU/e hiervoor een alternatief weet te vinden.”

Wie graag meedenkt over het verbeteren van de communicatie vanuit de universiteit naar de studenten, kan een mail sturen naar Abe Koster.

Je vindt hier alle instructievideo's.

Hoe ervaren eerstejaars het digitale onderwijslandschap?

Ward Taborsky: “Ik ken momenteel maar vijf mensen van mijn opleiding”

Ward Taborsky is eerstejaars student en heeft er nu één kwartiel bij Automotive Engineering opzitten. “Mijn hele onderwijs gaat via Canvas, met uitzondering van één heel specifiek vak, dat gaat via Oncourse. In het begin moest ik Canvas nog een beetje uitvogelen, maar het was wel duidelijk. Osiris heb ik alleen gebruikt om me in te schrijven.” Voor overleg met medestudenten gebruikt hij MS Teams. Dit lijkt best overzichtelijk, maar in het algemeen is Taborsky niet onverdeeld enthousiast.

Vragen stellen

“Ik heb helaas het gevoel dat we nog meer losgelaten worden dan normaal, in vergelijking met ons onderwijs op de middelbare school. Al mijn colleges zijn opgenomen colleges waarin ik een professor - of iemand anders - niet iets kan vragen. Het mág wel, maar het is lastig. Bij Calculus is het trouwens wel goed geregeld. Twee momenten per week zaten we via MS Teams in een Q&A-sessie met een professor die onze vooraf ingeleverde vragen beantwoordde. Bij het vak Spectrum of Automotive was dat niet zo. We hadden wel één sessie per week wat een soort werkcollege voorstelde. We gingen opdrachten maken tijdens dit uur. Waar ik niet blij mee was, is dat je niet de tijd kreeg om rustig zelf de vragen te bekijken en wat je eventueel niet begreep te vragen in een Q&A. Wie niet binnen dit werkcollege de opdrachten af had, kon voor de rest geen vragen meer stellen. Dit werkte voor mij niet goed.”

Hoopvol

Taborsky prijst zichzelf gelukkig met het studentmentor-systeem.  “We hebben een groepje van vijf studenten bij een mentor en via whatsapp hebben we veel contact. Ik zie helemaal geen andere medestudenten op de universiteit, ik ken nu maar vijf medestudenten eigenlijk. Hopelijk wordt dat in kwartiel 2 beter, wanneer we aan projecten gaan werken.”

Iris Van Ysacker: “Zeer tevreden over Calculus”

Eerstejaars Iris Van Ysacker studeert Data Science en gebruikt daarvoor Canvas, Osiris, MS Teams en zelfs ook Zoom. “Data Science wordt gedeeltelijk aan Tilburg University gegeven waar de docenten Zoom gebruiken.” Van Ysacker weet van de video’s over online learning die aangeboden worden op de TU/e-website Education Guide, maar die heeft ze nog nog niet nodig gehad.

Ook zij is (net als Ward Taborsky, red.) erg tevreden over Calculus. Ze werkt zelfstandig door het boek en kan goed overweg met al het extra materiaal dat ze via Canvas krijgt aangeboden. De online lectures bij Programming en de bijbehorende tutoruren vindt Van Ysacker minder fijn. “Het verschilt per groep hoe de tutoren omgaan met de methode. Het varieert van vragen beantwoorden tot complete uitleg.”

On campus

Ze had tweemaal per week een bijeenkomst op de campus, maar de animo daarvoor heeft ze zien afnemen. “Mijn groep begon met twintig studenten maar eindigde met vier. Zelf kwam ik ook maar eens per week, wanneer ik het kon combineren met iets anders. Dat heeft ook te maken met mijn reistijd van drie uur.”

Van Ysacker kent ook nog niet veel TU/e’ers. “Ik ga vooral om met de mensen die in de Intro heb ontmoet en met mijn mentorgroep. Totaal zo’n twintig medestudenten. Best wel weinig en best wel jammer.”  

Proctorio

Ze heeft onlangs haar eerste online tentamen afgelegd. Dat ging niet zonder slag of stoot. “Omdat we opeens met 130 studenten tegelijk moesten aanmelden via het platform ANS Delft onstond er een soort wachtrij. Ik kon pas een kwartier later met mijn examens beginnen. Toen ik wilde indienen, was mijn tijd verstreken en daar was ik niet op de juiste manier op geattendeerd. Onmiddellijk heb ik de examencommissie en de docent gemaild en ik werd gerustgesteld, maar ik heb wel een moment extra stress gehad.”

Ralitsa Ianatchkova: “Liever in Bulgarije online dan in Eindhoven”

De Bulgaarse Ralitsa Ianatchkova (eerstejaars Mathematics and Computer Science) heeft kwartiel 1 in Eindhoven doorgebracht, maar is net voor de tentamenperiode weer teruggekeerd naar haar thuisland.

“Deze situatie is verre van ideaal, want liever ging ik elke dag naar de campus om medestudenten te ontmoeten. Maar ik vind het in deze stressvolle tijd prettiger om thuis te zijn, dan ver weg in het buitenland. Gelukkig zijn er voor al mijn vakken online versies.”

YouTube favoriet

Voor de colleges, opdrachten en tentamens gebruikt ze Canvas, MS Teams, Zoom and YouTube livestream. “Het was in het begin wat ingewikkeld voor me om Canvas te gebruiken. Het leek of de informatie per vak op andere plaatsen te vinden was, maar het wende wel.” Het meest tevreden is Ianatchkova over de livestream via YouTube. “Het was makkelijk en er waren geen onderbrekingen. Bij MS Teams en Zoom (niet ondersteund door de TU/e maar bij Mathematics and Computer Science bewust gebruikt, red.) waren er soms storingen, maar dat is normaal met zoveel deelnemers, denk ik.”

Bij studieproblemen zoekt ze hulp bij haar studentenmentor, de tutoren en enkele medestudenten. Dat verloopt - gegeven de online omstandigheden - prima. De video’s op Education Guide heeft ze nog niet gezien.

Deel dit artikel