“Excuse me, my English is not so good”

Docenten Engels Ann Groot-Chisholm en David Maytum vertellen over de cursussen Engels die het TU/e Language Center aanbiedt aan medewerkers

Lees meer

“Excuse me, my English is not so good”

Nederlanders behoren tot ’s werelds beste sprekers van het Engels als tweede taal, blijkt regelmatig uit onderzoeken. Toch gaat het werken aan een Engelstalige universiteit niet voor iedereen zonder slag of stoot. Sommige TU/e-medewerkers voelen de behoefte om hun kennis bij te spijkeren, zodat ze goed kunnen meedraaien in een Engelstalige werkomgeving. Om ze daarbij te ondersteunen, heeft het Language Center een breed scala aan Engelse cursussen voor niet-wetenschappelijk personeel. Cursor sprak met taaldocenten Ann Groot-Chisholm en David Maytum die deze cursussen verzorgen.

door
foto cnythzl / iStock

In 2020 werd het Engels officieel de voertaal van de TU/e. Met potten Engelse drop, die over de campus werden gespreid, werd de boodschap duidelijk gemaakt: het Engels zou vanaf nu de dominante taal op de TU/e worden. Niet alleen in het onderwijs – alle opleidingen zouden vanaf dat moment in het Engels worden aangeboden – maar ook op de hele campus, in correspondentie en diverse mededelingen. Dit met als doel om een hechte internationale community te vormen waarin niemand zich buitengesloten voelt, maar ook om studenten klaar te stomen voor hun carrière in de technische sector waarin het Engels eveneens domineert.

Omslag naar het Engels

Maar hoe is het voor het (overwegend Nederlandse) niet-wetenschappelijke personeel geweest om die omslag naar het Engels te maken? Terwijl aan studenten strenge eisen worden gesteld wat betreft Engelse taalvaardigheid en de meeste onderzoekers en docenten tijdens hun academische carrière genoeg ervaring hebben opgedaan, is het taalniveau van niet-wetenschappelijke medewerkers, ook wel als OBP (Ondersteunend en Beheerspersoneel) aangeduid, minder goed in beeld. Er zijn geen vaste, gestandaardiseerde criteria wat betreft de (minimale) Engelse taalvaardigheid van dit ondersteunende personeel; het is dan ook goed aan te nemen dat het taalniveau van deze medewerkers heel erg uiteenloopt.

Hoewel het sterk van je functie en verantwoordelijkheden afhangt hoe vaak je het Engels nodig hebt en over welke taalvaardigheid je precies moet beschikken om je werk naar behoren te kunnen doen, is een goede beheersing van de Engelse taal op een volledig Engelstalige universiteit voor iedereen essentieel. Zo zijn belangrijke mededelingen die het College van Bestuur via e-mail verstuurt – zoals recentelijk over de situatie in Israël en Gaza of de persvrijheid op de TU/e – in het Engels. Ook de informatie op alle digitale schermen in de gebouwen, de nieuwsbrief voor de medewerkers, de informatie op de TU/e-website en het intranet, de meeste cursussen die op de TU/e worden aangeboden, het merendeel van het programma van Studium Generale en alle groepslessen van het Studentensportcentrum zijn alleen in het Engels beschikbaar. Zo zijn er ongetwijfeld nog meer voorbeelden te noemen.

Van beginnersniveau tot gevorderden

Voor degenen die worstelen met hun Engels, die zich onzeker voelen als ze het Engels op de werkvloer moeten gebruiken of die hun taalvaardigheid naar een hoger niveau willen tillen, is er een breed aanbod aan cursussen Engels die het Language Center (TLC) biedt aan ondersteunend personeel. Cursor sprak met docenten Engels Ann Groot-Chisholm en David Maytum die deze cursussen verzorgen.

“De taalcursussen maken deel uit van het L&D-trainingsprogramma van HRM voor ondersteunend personeel. De cursussen met de titel ‘English for the Workplace’ worden gegeven op verschillende niveaus, van beginners tot gevorderden,” vertelt Groot-Chisholm, een geboren Schotse, die verantwoordelijk is voor de Engelse taalcursussen op de TU/e. “Daarnaast hebben we een op maat gemaakte cursus ‘Effective Professional Speaking Skills’. Bij deze cursus van acht weken ligt de focus op het verbeteren van spreekvaardigheid en het leren van Engelse woordenschat die relevant is voor de werkplek. Zo werken de deelnemers aan vaardigheden zoals presenteren, deelnemen aan vergaderingen en leiden van een discussie.

Naast deze cursussen biedt het TLC ook individuele coachingssessies aan. “Als je moeite hebt met het schrijven van rapporten of het geven van presentaties, kun je je aanmelden voor een persoonlijke sessie met een trainer en daar feedback op krijgen”, legt Groot-Chisholm uit. “En vorig jaar heb ik de English Language Club opgezet voor mensen die zich niet willen inschrijven voor een cursus of daar niet genoeg tijd voor hebben, maar gewoon hun Engels willen blijven oefenen in een setting met ruimte voor sociale interactie.” Deze eenmalige conversatielessen vinden maandelijks plaats op de campus en alle OBP-medewerkers kunnen zich daar zo vaak voor inschrijven als ze willen. “Het is een heel laagdrempelige manier om mee te doen en om te leren in een heel ontspannen sfeer. En dat is ook heel succesvol gebleken”, vertelt zij. “Er is dus een groot aanbod. We moeten mensen er alleen van bewust maken dat we hier zijn om ze te helpen.”

Ik geef de voorkeur aan sessies op locatie omdat de dynamiek totaal anders is. Je maakt echt contact met mensen

David Maytum
Docent Engels

David Maytum, een geboren Engelsman, geeft de cursussen ‘Effective Professional Speaking Skills’ en ‘English for the Workplace: Proficient’ aan TU/e-medewerkers. De cursussen duren twee en drie maanden, respectievelijk, en bestaan uit wekelijkse sessies van anderhalf uur die deels op de campus en deels online plaatsvinden. “Ik geef echt de voorkeur aan de sessies op locatie omdat de dynamiek totaal anders is", geeft hij toe. "Je maakt echt contact met mensen. Je kunt elkaar aankijken. Je kunt hun reacties zien op bepaalde punten die tijdens de les naar voren komen. Ik geniet echt van die interactie.”

Zelfvertrouwen een boost geven

“Ik merk dat mijn rol vaak groter is dan alleen die van een docent”, zegt Groot-Chisholm. “Het gaat er ook om te begrijpen wat iedere persoon in de groep nodig heeft. Het is elke keer maatwerk, dus iedere les is anders. Je kunt dezelfde cursus geven, maar elke keer pas je hem aan aan de behoeften van de mensen die voor je staan.” En wat is hetgeen waar het de meeste deelnemers aan ontbreekt? Anders dan je misschien zou denken is het niet de kennis van grammatica, woordenschat of zinsbouw. “Dat is sowieso het zelfvertrouwen”, zeggen beide docenten eensgezind.

Het is belangrijk dat mensen het gevoel krijgen dat ze al hun angsten om Engels te spreken gewoon kunnen loslaten

Ann Groot-Chisholm
Docent Engels

Groot-Chisholm ziet vaak dat mensen zichzelf onderschatten en aanvankelijk zelfs bang zijn om iets te zeggen. In dat geval is het zaak om hun zelfvertrouwen een boost te geven. “Ik vertel ze: wat je zegt is oké. Ja, er zitten een paar fouten in, maar dat is niet erg. Je doet het prima,” aldus de docente. “En dan zie je ze groeien. Binnen drie lessen zie je ze ontspannen. Ze beginnen een gesprek te initiëren, een discussie aan te gaan, hun mening te geven. Die transformatie is fantastisch.” Het gaat om het creëren van een veilige omgeving, vindt ze. “Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen naar deze lessen komen en het gevoel krijgen dat ze al hun angsten om Engels te spreken gewoon kunnen loslaten.”

"Maar ik heb ook weleens mensen gehad die overmoedig en heel dominant waren, terwijl ze heel veel fouten maakten. En dan moet je heel tactvol zijn als het op corrigeren aankomt, want je wilt het ego niet beschadigen", voegt Maytum eraan toe, terwijl Groot-Chisholm instemmend knikt. Volgens hem moet je daar alert op zijn, omdat iemand met veel bravade invloed kan hebben op de onzekerheid van anderen. “Je wilt dat iedereen zo goed mogelijk wordt. Dus die onzekere mensen wil je meer zelfvertrouwen geven. En je wilt dat de zelfverzekerde mensen dat zelfvertrouwen behouden, terwijl ze het wel een beetje in toom houden, en dat ze hun grammatica of woordenschat verbeteren.”

Moeilijk en frustrerend

Veel mensen vergelijken zichzelf ook met anderen binnen hun afdeling of team, wat hun onzekerheid alleen maar erger maakt, vooral als ze vergaderingen moeten bijwonen die in het Engels worden gehouden, merkt Groot-Chisholm op. Als er een native speaker aanwezig is, kunnen ze zich geremd voelen, omdat ze net zo professioneel over willen komen zoals ze dat in hun moedertaal zouden doen, maar het lukt hen gewoon niet om in het Engels op hetzelfde niveau te presteren, is haar ervaring. “Dat is echt moeilijk en ook heel frustrerend”, beaamt Maytum. “Dan moet je het van het zelfvertrouwen hebben”, vindt hij. “Er zijn hulpmiddelen die je kunt gebruiken, zoals vaste uitdrukkingen die je kunnen helpen, die je kunnen redden. Maar het is ook een kwestie van accepteren van die beperkingen en ermee zelfverzekerd leren omgaan,” is zijn overtuiging.

Dat lukt echter niet iedereen. Sommige mensen hebben het echt moeilijk en voelen zich zelfs beperkt in het uitvoeren van hun werkzaamheden of ze vermijden bepaalde situaties, geven beide docenten aan. “Er waren bijvoorbeeld mensen die tijdens online vergaderingen in een grote groep, waar ook native speakers bij zaten, niet alles meekregen. Maar ze zouden nooit vragen: ‘Sorry, kun je even verduidelijken wat je zei, of kan ik even checken of ik het goed begrepen heb?’ Nee, ze hadden zoiets van: 'Oh nee, ik ga niet toegeven dat ik dit niet begrijp'," vertelt Groot-Chisholm.

Als je wilt dat je werknemers uitstekende gebruikers van het Engels zijn, dan moet je die mensen weten te bereiken

David Maytum
Docent Engels
Mensen bereiken

Hoewel veel medewerkers hulp kunnen gebruiken met hun Engels, zijn ze vaak niet op de hoogte van de mogelijkheden die het TLC hen in dat opzicht biedt, denken de docenten. “Ik loop hier altijd een beetje tegenaan: hoe bereik ik de mensen die de cursussen nodig hebben?” zegt Groot-Chisholm. “Een van de problemen is dat zelfs als je op zoek gaat naar een cursus Engels aan de TU/e, je je door een complexe website heen moet worstelen. En als mensen niet snel kunnen vinden wat ze nodig hebben, haken ze waarschijnlijk af,” stelt Maytum. “Als je wilt dat je werknemers uitstekende gebruikers van het Engels zijn, dan moet je die mensen weten te bereiken,” meent hij.

“We hebben nu wel een plaatsingstoets die mensen online kunnen doen om hun niveau van het Engels te toetsen”, zegt Groot-Chisholm. De 'Pearson Versant Placement Test' is een uitgebreide test om taalvaardigheden automatisch te evalueren, met gedetailleerde scorerapporten inclusief huidige capaciteiten en suggesties voor verbetering. “Als ik hun scorerapport verstuur, stuur ik altijd een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek. En meestal krijg ik heel snel terug te horen: ‘Ja, graag!’” Vervolgens spreekt ze online of op de campus met deze mensen af en neemt ze samen met hen hun scorerapporten door. ”Zo kijken we samen wat hun niveau is en wat ze precies willen en nodig hebben.” Rekening houdend met al deze dingen slaagt ze erin om mensen in de richting van de cursussen te sturen.

Maar helaas vindt niet iedereen de Pearson-test. Daarom moeten alle leidinggevenden en supervisors op de hoogte zijn van de mogelijkheden en de werknemers daarop wijzen.

Wil je de Pearson plaatsingstoets doen? Stuur een verzoek naar English.Diagnostic.Test@tue.nl.

Mensen moeten vaak hard knokken om hun werk en het volgen van de cursus te combineren

Ann Groot-Chisholm
Docent Engels

Volgens Groot-Chisholm speelt de werkdruk die werknemers ervaren ook mee. “Een cursus van twaalf weken is een grote verplichting. Mensen moeten vaak hard knokken om hun werk en het volgen van de cursus te combineren. Het is zo belangrijk dat mensen er de ruimte en de tijd voor krijgen.” Maytum is het daarmee eens. “Of de leidinggevende dat als een noodzaak ziet of niet, is niet relevant. Als iemand zijn vaardigheden wil ontwikkelen, zou dat gefaciliteerd moeten worden. De leidinggevende zou moeten zeggen: ‘Oké, laten we het gaan inplannen!’”

Tussen wal en schip

Als het gaat om specifieke groepen deelnemers, zou Groot-Chisholm meer mensen met een lager taalniveau in de cursussen willen zien. “Om de een of andere reden is de beginnerscursus minder in de trek dan andere cursussen.” Dat is overigens niet omdat er niet genoeg mensen zijn met dat taalniveau, maar omdat de drempel voor deze groep mensen misschien wat hoger ligt”, gelooft ze. “Ze hebben vaak het gevoel dat ze geen cursus kunnen volgen, omdat hun Engels zo slecht is.” Ze wil hen laten weten dat het altijd mogelijk is om een cursus te volgen, ongeacht je niveau. “Het kan dat je gewoon een beetje hulp nodig hebt aan het begin”, zegt ze. Wat ze ook heel frustrerend vindt is dat er soms mensen zijn die de cursus graag willen volgen, maar omdat er niet genoeg aanmeldingen zijn gaat de cursus niet door. “Dat is heel jammer, want deze mensen vallen dan tussen wal en schip.”

Als je binnen een multinationale organisatie werkt, kom je uiteindelijk vast te zitten in je kleine bubbel van het Engels

Ann Groot-Chisholm
Docent Engels

Een ander probleem is volgens haar dat promovendi worden uitgesloten van de Engelse taalcursussen. “Ze kunnen zich er niet voor inschrijven, omdat ze geacht worden een C1-niveau (het op één na hoogste niveau, red.) te hebben en dus geen cursus nodig te hebben. Maar wat is een C1-niveau? Je kunt heel goed zijn in academisch schrijven, maar je spreekvaardigheid is iets heel anders,” stelt ze. “Ik heb het gevoel dat er een groep mensen is die het heel moeilijk heeft. En dat heeft een negatieve impact op hun geestelijke gezondheid, maar ook op hun functioneren.” Daarom stond ze erop dat de ‘English Language Club’ voor iedereen toegankelijk zou zijn. Bij deze sessies is iedereen welkom om aan te schuiven en op die manier aan zijn of haar Engels te werken.

Rimpeleffect

De docenten willen ook benadrukken dat zelfs ervaren sprekers veel baat kunnen hebben bij het volgen van een cursus. “Als je binnen een multinationale organisatie werkt, kom je uiteindelijk vast te zitten in je kleine bubbel van het Engels,” stelt Groot-Chisholm. “Je gebruikt dag in dag uit vertrouwde zinnen en uitdrukkingen.” Dit is waar een cursus je kan uitdagen om je woordenschat uit te breiden, vindt Maytum: “Mijn studenten proberen bijvoorbeeld zoveel mogelijk zinnen te gebruiken om punten te winnen, zoals 'I haven't the foggiest (idea)' (‘ik heb geen flauw idee’, red.). Als je er plezier in hebt en jezelf van tevoren uitdaagt, is het een geweldige manier om die comfortzone uit te breiden.”

Je krijgt meer zelfvertrouwen en dat neem je met je mee. Je wordt een assertiever en zelfverzekerder persoon op je werk

David Maytum
Docent Engels

Hij gelooft ook dat de deelnemers niet alleen hun taalvaardigheid verbeteren; het is ook een soort persoonlijke ontwikkeling voor hen. “Je krijgt meer zelfvertrouwen en dat neem je met je mee. Je wordt een assertiever en zelfverzekerder persoon op je werk”, stelt hij. “Het is een rimpeleffect. Je weet nooit wat voor positieve veranderingen dit teweeg kan brengen.” Hij benadrukt ook dat het belangrijk is om het momentum ook na de cursus vast te houden. “Ik heb zo vaak meegemaakt dat mensen de cursus verlaten en zich geweldig voelen. En dan keren ze terug naar hun werkplek en dan zakt het weer weg. Ik zou graag willen dat ze het daar niet bij laten, maar dat ze die interesse vasthouden. En naar een hoger niveau gaan en zich blijven ontwikkelen.”

Wil je de Pearson plaatsingstoets doen? Stuur een verzoek naar English.Diagnostic.Test@tue.nl. De volgende cursusronde start op 4 maart. Ga voor het volledige cursusaanbod en inschrijving naar de Training Index op het Intranet.

Deel dit artikel