Boudewijn van Dongen

Boudewijn van Dongen is in 1998 als student naar Eindhoven gekomen en nooit meer weggegaan. Als student studeerde hij eerst wiskunde en informatica, toen bedrijfskundige informatica om uiteindelijk af te studeren bij Onno Boxma, hoogleraar Wiskunde. De laatste merkte tijdens de diplomauitreiking fijntjes op dat zijn afstuderen liet zien dat hij een betere informaticus dan wiskundige was en dat klopt nog steeds.

Tijdens zijn studie kwam hij in aanraking met de wetenschap, in de vorm van Process Mining samen met Wil van der Aalst en het was dan ook geen grote stap om na zijn afstuderen aan de slag te gaan als promovendus bij IE&IS. Dit leidde in 2007 tot een proefschrift met stellingen. Tenminste één daarvan lijkt nog altijd erg toepasselijk: “Creëer je eigen probleem als je een winstgevende oplossing voorhanden hebt.” (vrij vertaald).

In 2016 en 2017 was Boudewijn voorzitter van de personeelsfractie van de universiteitsraad en heeft hij de TU/e van een andere kant leren kennen. Hoe werkt de besluitvorming en waarom werkt deze? Hoe worden problemen gecreëerd (en vooral door wie) als winstgevende oplossingen voorhanden zijn? Maar ook, hoe worden problemen opgelost als geen oplossingen voorhanden zijn? Aan de universiteitsraad de schone taak om die vragen steeds weer te beantwoorden en dan te kijken of alles wel netjes volgens de regels verloopt.

Op 31 oktober 2018 is Boudewijn benoemd tot hoogleraar Process Analytics en hij geeft op dit moment leiding aan de gelijknamige vakgroep. Zijn groep is nauw betrokken bij de data science en artificial intelligence actvititeiten en mede verantwoordelijk voor de verschillende data science opleidingen van de faculteit Wiskunde en Informatica. Daarnaast schrijft hij columns voor de Cursor. Waarover? Van alles en nog wat. Gewoon wat in hem opkomt. Met een positieve noot, dat wel.


Ben je benieuwd naar Boudewijns columns 'met een positieve noot'? Je vindt ze hier allemaal samen.

Boudewijn van Dongen

Columnist

Mail mij Maak contact met me op LinkedIn