Oud-KPN’er Coopmans nieuwe voorzitter RvT

Oud-KPN-bestuurder ir. Baptiest Coopmans, tevens alumnus van de TU/e, is de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de TU/e. Coopmans volgt ir. Rokus van Iperen op, die de functie drie jaar bekleedde. Van Iperen, eveneens een alumnus en oud-topman bij Océ, werd in april van dit jaar de hoogste baas bij Canon Europe.

Ir. Baptiest Coopmans (1965) studeerde in 1988 aan de TU/e af als technisch bedrijfskundig ingenieur. Vanaf het jaar van zijn afstuderen tot 2006 was hij in diverse functies werkzaam bij Unilever, onder meer als bestuursvoorzitter van Unilever Mexico.

In 2006 ging hij aan de slag bij KPN als lid van de Raad van Bestuur, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor de consumentenmarkt in Nederland en voor de strategische programma’s Reputatie, Merk en Kwaliteit. In november 2011 maakte KPN bekend dat Coopmans na goed overleg met de Raad van Commissarissen besloten had om KPN in april van dit jaar te verlaten. Hij kreeg daarbij een vertrekbonus mee van een jaarsalaris, zijnde 590.000 euro. Op de LinkedIn-site van Coopmans staat op dit moment na zijn vertrek bij KPN nog geen nieuwe functie vermeld.

Coopmans is met terugwerkende kracht door staatssecretaris Halbe Zijlstra benoemd met ingang van 1 september 2012 voor een periode van vier jaar. Ook werd prof.dr. Willem Hendrik Gispen herbenoemd als lid van de Raad van Toezicht tot eind oktober 2014.

Als voorzitter van de Raad van Toezicht ontvangt Coopmans jaarlijks een vergoeding van 15.000 euro. De overige leden ontvangen ieder een vergoeding van 10.000 euro.

Deel dit artikel