Energy Day: schaliegas

De eerstvolgende Energy Day, op donderdag 19 september, heeft een zeer actueel thema. Aansluitend op de huidige politieke discussie of we in Nederland moeten gaan boren naar schaliegas, buigen enkele nationale experts zich in De Zwarte Doos over deze kwestie. Sprekers zijn de Groningse hoogleraar Rien Herber, dr. Hans de Pater van Fenix Consulting Delft en dr. Annick de Vries van het Rathenau Instituut.

Geofysicus Herber werkte onder meer voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en was bij Shell verantwoordelijk voor de Europese tak van de afdeling ‘Exploration’. Hij zal diverse aspecten van schaliegaswinning bespreken en de Nederlandse situatie afzetten tegen ervaringen in Noord-Amerika.

Hans de Pater houdt zich voornamelijk bezig met mechanica van gesteenten. Hij keert zich tegen de
doemdenkende tegenstanders van schaliegas. Volgens hem zou het debat zich meer moeten concentreren op de feiten en technische aspecten van het boren naar schaliegas.

De laatste spreker van de middag, Annick de Vries, is in Twente gepromoveerd op onderzoek naar onzekerheden op het snijvlak tussen wetenschap en politiek, met de nadruk op de rol van aan de overheid gelieerde onderzoeksbureaus. Bij het Rathenau Instituut onderzoekt ze ‘evidence based’ beleid en is ze betrokken bij een project over schaliegas.

De voertaal is Engels. Gratis toegang. Aanmelden verplicht.

Donderdag 19 september: Energy Day: Shale Gas. 13.15 – 17.00, Filmzaal De Zwarte Doos.


Deel dit artikel