Gebruiksvriendelijkheid OASE sterk vergroot

De startpagina van OASE is sinds kort volledig toegesneden op de individuele student. Dat scheelt heel wat zoekwerk, invoeren en doorklikken, aldus product owner Floris Verhagen. Alle relevante partijen die baat hebben bij een gebruiksvriendelijke site, zijn vanaf het begin betrokken geweest bij de verbeterslag. Verhagen noemt het de scrum-methode.

Aan de snelheid van OASE heeft Floris Verhagen, werkzaam bij het Onderwijs en Studenten Service Centrum (STU), met zijn team niets kunnen doen. "OASE moet je zien als een soort schil die een twintigtal systemen samenvoegt. Aan die specifieke systemen kunnen we niets doen", aldus Verhagen. Maar hij noemt de huidige wachttijd van maximaal enkele seconden “zeer acceptabel”.

De grootste winst is behaald bij het opstarten van OASE. Studenten die inloggen, zien het verschil direct. Ze komen niet meer op een algemene nieuwssite, maar direct bij alle informatie die voor hen relevant is. Die informatie is keurig onderverdeeld in vijf kaders. Dat scheelt veel zoekwerk, doorklikken en invoeren van vakcodes.

In het kader ‘Mijn rooster’ staat welke colleges of werkgroepen een student die dag moeten volgen, met daarbij de tijd en locatie. Daaronder staat in het kader ‘Mijn vakken’ welke vakken voor de student in het huidige kwartiel op het programma staan. In de folder die bij elk individueel vak is aan te klikken, staat alle relevante informatie over het vak en zijn bijvoorbeeld ook oefententamens terug te vinden. Volgens Verhagen is dit een leeromgeving die de docent zelf invult. Door middel van een groen bolletje wordt achter elk vak ook direct zichtbaar dat de student zich voor dat vak al heeft aangemeld voor het eindtentamen.

In het volgende kader staan nieuwsberichten, die in verschillende categorieën uiteenvallen. Er zijn meldingen -gemarkeerd met de letter i- waar alle studenten kennis van moeten nemen. Nieuws dat specifiek is voor de opleiding, is herkenbaar aan een academische baret. Het nieuws dat betrekking heeft op de universiteit is voorzien van het TU/e-logo. Op termijn krijgt ook de actuele berichtgeving van Cursor er een plek.

In het vierde kader vindt de student een overzicht van zijn drie laatst behaalde tentamencijfers voor de bachelor of master. Elke student kan alleen zijn eigen cijfers bekijken, "want niet iedereen heeft er behoefte aan dat ook de rest zijn resultaten kan zien", vertelt Verhagen. Linkjes die voor de student nuttig en interessant zijn, zoals informatie over de aanschaf van software, krijgen een plaats in het vijfde kader.

Een team van STU en Dienst ICT, bestaande uit zo’n acht personen, heeft acht weken aan de aanpassingen gewerkt. Verhagen noemt het een zogeheten scrum-team, een titel ontleend aan rugby. Verhagen: “Dit was een nieuwe manier van werken voor ons, waarbij we voor dit project alle betrokken partijen bij elkaar hebben gebracht en nieuwe concepten zijn daar direct aan voorgelegd. Drie verschillende groepen studenten zijn benaderd, van elke groep ongeveer tien mensen van verschillende faculteiten en jaargangen. Deze werden afwisselend elke drie weken uitgenodigd om na een korte demo feedback te geven op de nieuwe pagina. De reacties die daaruit voortkwamen, koppelden we direct terug naar het ontwerp. Zo wordt het iets waar iedereen uiteindelijk achter staat.”

Volgens Verhagen is het de bedoeling om het komend studiejaar nog een aantal projecten op deze manier aan te pakken. “Onder andere het verwerken van de cijferlijsten en het aanmelden van vakken wordt middels de scrum-methode ontwikkeld.”

Deel dit artikel