TU/e wil aantal BKO-certificaten verdubbelen

TU/e wil aantal BKO-certificaten verdubbelen

De TU/e wil het aantal BKO-certificaten komend jaar verdubbelen. Dit onder meer met behulp van een versneld traject voor ervaren docenten. Om dit te bereiken is wel meer capaciteit nodig bij de DPO-tak die hierover gaat. Hier moet volgens betrokkenen nog naar gekeken worden.

De Regeling Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) werd in 2008 aan de TU/e geïntroduceerd. Al het onderwijzend personeel wordt hiervoor gescreend op zijn didactische kwaliteiten. Sommige docenten volgen, vaak uitgesmeerd over één of twee jaar, een scholingstraject met cursussen of trainingen. Anderen starten een ‘doe-het-zelftraject’ waarin ze zelf met hun portfolio aan de slag gaan.

De TU/e wil vijfentwintig procent van al haar docenten in 2015 ‘BKO-gecertificeerd’ hebben, sprak de universiteit twee jaar geleden af met de minister van Onderwijs. In vergelijking met de afspraken die andere universiteiten maakten een “vrij laag, maar realistisch” percentage, aldus Harry van de Wouw van DPO/TEACH. Deze tak van Dienst Personeel en Organisatie (DPO) heeft het ondersteunen en professionaliseren van TU/e-docenten tot hoofdtaak.

Als het gaat om de BKO-certificering heeft de universiteit “nogal wat laaghangend fruit” in huis, vervolgt trainer Van de Wouw. Hij doelt op ervaren docenten, die al flink wat jaren meedraaien en “eigenlijk niet zoveel meer hoeven te leren. Maar voor het BKO moeten ze hun bekwaamheid wél kunnen aantonen”. Dit gebeurt met een portfolio, maar volgens Van de Wouw ontbreekt het de meeste docenten aan tijd om daar werk van te kunnen maken.

De universiteit experimenteerde afgelopen jaar daarom met een verkort traject, het Intensive Portfolio Program (IPP). Docenten verzamelen hiervoor ‘bewijsmateriaal’ van hun vaardigheden, dat ze in drie dagen tijd samen met een coach ombouwen tot een portfolio dat naar een beoordelingscommissie gaat. Dit IPP komt in de plaats van het doe-het-zelftraject, dat volgens Van de Wouw nog wel eens tot verspilde energie van de doe-het-zelvers en beoordelaar leidde.

In totaal 43 opleidingsdirecteuren, decanen en docenten hebben het versnelde portfoliotraject afgelopen jaar doorlopen. Dit steeds in driedaagse sessies met gemiddeld zes deelnemers, die deels gezamenlijk en deels één-op-één met een trainer aan het werk zijn. “Het loopt als een trein en mensen zijn er heel blij mee”, aldus Van de Wouw. Voor het komende half jaar staan sowieso zes nieuwe sessies met in totaal 42 deelnemers op de planning.

De TU/e wil er volgens Van de Wouw vanaf komend jaar ‘wat meer gas op geven’. “Want als we in dit tempo doorgaan, zijn we zo tien jaar verder voordat we honderd procent van onze docenten gecertificeerd hebben.” Volgens de opleider is niet gekozen voor een andere beoordeling of een lagere lat, maar wil de universiteit vooral méér docenten door het versnelde programma sturen. De TU/e mikt op honderd BKO-certificaten in 2014, een verdubbeling ten opzichte van afgelopen jaar, zo bleek begin deze week tijdens het Bestuurlijk Overleg.

De huidige capaciteit van DPO/TEACH is volgens Van de Wouw onvoldoende om de nagestreefde verdubbeling van BKO-certificaten te kunnen waarmaken. Hoe dit wordt ondervangen, moet volgens hem nog worden bekeken.

Deel dit artikel