Nieuwe Wiki voor docenten in het Bachelor College.

Wiki inspireert docenten in Bachelor College

Hoe houd je als docent grote groepen studenten bij de les? Hoe speel je in op de steeds gevarieerdere stroom studenten en kun je daarbij toch iedere student laten excelleren? Die onderwerpen staan centraal op een nieuwe Wiki-pagina voor TU/e-docenten, die gisteren is gelanceerd.

Vanuit het Bachelor College wordt jaarlijks geïnvesteerd in enkele onderwijsinnovatieprojecten. Differentiatie en het activeren van grote groepen zijn met de komst van het nieuwe onderwijssysteem voor docenten nog belangrijkere thema’s geworden. Ook de rol van ict in het onderwijs wordt steeds groter. Deze onderwerpen stonden centraal in twee ingediende projectvoorstellen, die vanwege hun vergelijkbare opzet al snel werden samengevoegd.

Initiatiefnemers van de TactiWiki zijn DPO/TEACH, de lerarenopleiding ESoE en de ACQA-groep (Academic Competencies and Quality Assurance) aan de TU/e. Samen gingen ze afgelopen jaar op zoek naar informatie en inspirerende voorbeelden die TU/e-docenten in hun onderwijs kunnen helpen. De initiatiefnemers stortten zich in bestaande literatuur, interviewden docenten en gluurden bij binnen- en buitenlandse ‘buren’.

“Opvallend is dat over differentiëren sowieso heel weinig informatie te vinden was”, vertelt hoogleraar Onderwijsinnovatie prof.dr. Perry den Brok van de Eindhoven School of Education (ESoE). “Er is weliswaar veel onderzoek naar gedaan, maar vooral in het lager en middelbare onderwijs. Het weinige onderzoek in het hoger onderwijs gaat vaak over speciale groepen, zoals de high potentials onder studenten en hoe je daarvoor bijvoorbeeld een speciale cursus kunt ontwikkelen. Terwijl wij ons met deze Wiki willen richten op docenten met bijvoorbeeld de vraag: ‘Ik sta voor een grote groep, heb allerlei soorten mensen voor mijn neus - hoe kan ik dan differentiëren?’.”

Onder andere bij het Amerikaanse Harvard en Princeton deden de initiatiefnemers een aantal goede voorbeelden op, vooral van het activeren van grote groepen. Harvard is hierin volgens Den Brok al erg ver. Hij wijst op de Holstlezing half november van prof. Cherry Murray, dean van de Harvard School of Engineering and Applied Sciences. “Zij gaf onder meer het voorbeeld van een docent die studenten in het proces allerlei dingen zelf laat doen, waardoor docenten voor een deel ontlast worden. Studenten kunnen in het onderwijsproces richting elkaar veel meer doen dan wij denken. Dit voorbeeld komt terug in de Wiki.”

Ook het gebruik van clickers in het onderwijs komt aan bod in de Wiki. Onder meer aan de University of Massachusetts is volgens Den Brok uitvoerig onderzoek gedaan naar wat wel en niet werkt.

De site is sinds gisteren in de lucht. De bedoeling is dat de Wiki doorlopend wordt aangevuld en dat een gebruikersgroep van docenten tenminste eens per jaar samenkomt om ervaringen en nieuwe ideeën uit te wisselen. “Anders vergeten mensen het al gauw weer”, stelt Den Brok. Ook is het volgens hem de bedoeling om nog nadrukkelijker ideeën en ervaringen in 3TU-verband te gaan delen.

Deel dit artikel