Lintje voor emeritus-hoogleraar Anton van Steenhoven

Emeritus-hoogleraar Anton van Steenhoven heeft vandaag een koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn vele en langdurige verdiensten voor wetenschap en maatschappij. De hoogleraar Energy Technologie kreeg het lintje opgespeld tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de faculteit Werktuigbouwkunde door de burgemeester Maarten Houben van zijn woonplaats Nuenen. Diens wethouder Paul de Witte, een persoonlijke vriend van Van Steenhoven, hield de toespraak.

Prof.dr.ir. Anton van Steenhoven (61) begon zijn veertigjarige loopbaan aan de TU/e in 1969 als student Technische natuurkunde. Hij was sinds 1990 voltijds hoogleraar Energy Technology en tot voor kort vice-decaan van de faculteit Werktuigbouwkunde. In juni vorig jaar hield hij zijn afscheidsrede waarbij hij meldde dat hij nog vier jaren, zij het in steeds mindere mate, actief is aan de TU/e.

De onderscheiding hangt samen met zijn grote betrokkenheid bij zowel wetenschap als de maatschappij. Van Steenhoven was onder meer zeer actief lid van Eurotherm, de organisatie voor European Thermal Sciences, en was verantwoordelijk voor het FOM-onderzoeksprogramma Turbulence in energy conversion processes. Voor het TU/e-onderwijs droeg hij bij in thermodynamica en warmteoverdracht in de bachelorfase en hielp hij mee bij de voorbereiding van de masteropleiding Sustainable Energy Technology.

De kerk heeft zijn hele carrière een rol gespeeld. Op 26-jarige leeftijd werd hij lid van het bestuur van de Studentenparochie en vanaf 2000 was hij zes jaren voorzitter van de Eindhovense Studentenkerk. Ook was Van Steenhoven betrokken bij maatschappelijke dienstverlening en bejaardenwerk in Geldrop en Nuenen. Eind jaren negentig  heeft Van Steenhoven in de hoedanigheid van voorzitter van Studium Generale de culturele rol van de TU/e in de omgeving van Eindhoven willen vergroten.

Vanwege deze, en meer, verdiensten is de decorandus, op aandragen van het College van Bestuur van de TU/e,  bij koninklijk besluit benoemd door Hare Majesteit de Koningin tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Deel dit artikel