Creatief onderzoek naar licht en geluid

Op het Stratumseind komt een lichtinstallatie waarmee het Intelligent Lighting Institute van de TU/e sociale effecten van licht op uitgaanspubliek kan onderzoeken. Projectcoördinator dr. Yvonne de Kort heeft er 4,3 ton subsidie voor gekregen vanuit het NWO-onderzoeksprogramma Topsector Creatieve Industrie. Leerstoelgroep Building Acoustics heeft binnen hetzelfde onderzoeksprogramma 1,7 ton binnengehaald voor onderzoek naar akoestisch comfort voor musici in concertzalen.

“Het interdisciplinair onderzoek naar innovatieve lichtoplossingen van ILI heeft al sterke onderzoekslijnen naar de effecten van licht op veiligheidsbeleving en naar de effecten van licht op concentratie, vitaliteit en gezondheid ”, zegt dr. Yvonne de Kort. “Met de NWO-subsidie luiden we een nieuwe belangrijke onderzoekslijn in naar de sociale effecten van licht onder de naam ‘De-escalatie project’."

"Steeds vaker berichten de media over escalerend gedrag, vaak gepaard gaand met verbale of fysieke agressie. Gedrag van mensen kan escaleren op allerlei plaatsen: op straat, in uitgaansgebieden, bij servicedesks, sociale diensten, huisartsposten, op locaties waar hulpverleners noodsituaties het hoofd bieden, in gevangenissen, in de psychiatrie. Verschillend als deze contexten zijn, ze hebben een aantal belangrijke kenmerken gemeen. Ten eerste is gedragsescalatie ongewenst en kan het leiden tot gevaarlijke situaties, ten tweede is er zelden een deskundige mediator voorhanden om de escalatie te ontzenuwen. Het De-escalatie-project probeert hiervoor een oplossing aan te dragen", aldus De Kort.

Eerst test ILI in gecontroleerde laboratoriumomgevingen en het is de bedoeling om daarna 'het veld' in te gaan. Er wordt onderzocht in de openbare ruimte, met grote groepen mensen. Dat gebeurt op het Stratumseind. En er wordt onderzocht op individueel niveau op de gesloten afdeling van de psychiatrie  in samenwerking met de Gemeentelijke Gezondheidszorg Eindhoven.

Podiumakoestiek
Het andere TU/e-onderzoek dat gehonoreerd is door NWO, is naar akoestisch comfort voor muzikanten. Remy Wenmaekers, die door de subsidie vier jaar als embedded researcher onderzoek naar akoestisch comfort kan gaan doen, noemt het rekening houden met een goede podiumomgeving bij het ontwerpen van concertzalen een akoestische uitdaging. “De akoestiek werd de afgelopen eeuwen alleen bekeken vanuit het perspectief van de luisteraar in de zaal. Recentelijk wordt echter ook het belang ingezien van een goede akoestiek voor de musici op het podium. Een goede podiumakoestiek is belangrijk voor het bevorderen van samenspel maar ook voor het vermijden van gehoorschade veroorzaakt door te hoge geluidniveaus."

Tot 74% van de professionele musici heeft last van gehoorproblemen: een groot gezondheidsprobleem. Echter, tot dusver zijn weinig bouwkundige oplossingen succesvol gebleken in het voorkomen van gehoorschade bij de musici waarbij tegelijkertijd de samenspelcondities verbeteren. Bovendien blijkt er een lage correlatie te zijn tussen objectieve grootheden en de subjectieve beoordeling van de podiumakoestiek. Er is meer onderzoek nodig om beter inzicht te krijgen in de eisen die musici stellen aan het akoestisch comfort op het podium.”

Het eindresultaat van dit project zal bestaan uit een nieuwe meet- en rekenmethode maar ook uit richtlijnen die gebruikt kunnen worden door onderzoekers en ingenieurs bij het ontwerpen van een podiumomgeving. Met de 170.000 euro die Building Acoustics ontvangt van NWO kan ze een orkest van 80 dummy-orkestleden aanschaffen dat tijdens metingen op podia het orkest zal simuleren. De bijdrage van de consortiumpartners Muziekgebouw Eindhoven, Muziektheater Amsterdam en Parktheater Eindhoven is onder andere het ter beschikking stellen van hun theater- en concertzalen voor het onderzoek.

De projecten die financiering krijgen hebben een looptijd van minimaal zes maanden en maximaal vijf jaar. Binnen deze onderzoeken werken wetenschappers uit kennisinstellingen samen met private en publieke partners. NWO deelde in totaal 7,7 miljoen subsidies uit voor 21 projecten naar onderzoek in de creatieve industrie.

Deel dit artikel