Topscore TU/e bij Chemische Wetenschappen

NWO Chemische Wetenschappen heeft zeven nieuwe TU/e-projecten gehonoreerd. Het gaat om een TOP-subsidie van 780.000 euro (voor prof.dr.ir. Emiel Hensen), drie ECHO-subsidies en drie ECHO-STIP subsidies van elk 260.000 euro. In totaal verdeelde NWO-CW zo’n 11,5 miljoen euro over 35 onderzoeksprojecten. De TU/e hoeft alleen de Universiteit Utrecht (negen subsidies) voor te laten. De technische universiteiten van Delft en Twente vallen volledig buiten de prijzen.

Met zijn TOP-subsidie zal Emiel Hensen (Scheikundige Technologie) de structuurverandering van nanodeeltjes van metaal bestuderen tijdens katalytische reacties. De gedachte is dat met die informatie betere katalysatoren kunnen worden ontworpen voor de omzetting van grondstoffen als aardgas en biomassa naar transportbrandstoffen.

Dr. Richard Engeln en prof.dr.ir. Richard van de Sanden (Technische Natuurkunde) krijgen een ECHO-subsidie voor een gerelateerd project: zij hopen een manier te vinden om duurzaam opgewekte energie op te slaan door CO2 om te zetten naar CO met behulp van een plasma. Een tweede ECHO-project is aangevraagd door prof.dr.ir. Luc Brunsveld (Biomedische Technologie). Hij wil zelf-assemblerende moleculaire materialen inzetten als kunstmatige componenten in levende cellen, om zo beter te begrijpen hoe binnen de cel signalen worden overgebracht via moleculen. De laatste ECHO-subsidie is voor prof.dr. Volker Hessel en dr. Timothy Noël (ST). Zij willen de ‘onbreekbare’ binding tussen koolstof en waterstof verbreken in microreactoren.

De ECHO-STIP-subsidies, tot slot, zijn bedoeld als een specifieke stimulans voor nieuw benoemde onderzoekers op de zogeheten ‘chemische zwaartepunten’ die per universiteit zijn vastgesteld als onderdeel van het Sectorplan natuur- en scheikunde. Voor de TU/e zijn dat ‘procesintensificatie’ en ‘complexe moleculaire systemen’. Deze subsidies gaan naar dr.ir. Tom de Greef (BMT), dr.ir. Ilja Voets (ST) en prof.dr.ir. Martin van Sint Annaland en dr. Fausto Gallucci (ST).

De Greef wil zelfassemblage van DNA gebruiken om moleculaire netwerken na te bootsen in een volledig kunstmatige omgeving buiten de cel. Het project van Voets draait om klevende colloïden, kleine deeltjes die voor een belangrijk deel de eigenschappen bepalen van materialen als verf, inkt en levensmiddelen. Van Sint Annaland en Gallucci zullen hun ECHO-STIP-subsidie gebruiken om de zuurstofdragers in energiecentrales met geïntegreerde CO2-afvangst tot in detail te bestuderen en te kijken of deze centrales wellicht efficiënter kunnen.

Deel dit artikel