Foto | Bart van Overbeeke

Vergroening campus krijgt verder gestalte

De TU/e streeft er op allerlei manieren naar om de campus te vergroenen. Zo zijn er plannen voor een pompstation voor biobrandstof nabij Gemini Noord, zijn er twee jaar geleden vijf oplaadpalen voor elektrische auto’s aangelegd, en was er dit jaar een proef met het gratis uitproberen van een e-bike of e-scooter. Wat is de huidige stand van zaken van deze initiatieven?

Dienst Huisvesting (DH) onderzoekt momenteel of de realisatie van het pompstation voor biobrandstof -dat de naam Elixer krijgt- financieel haalbaar is. Dit pompstation voor biobrandstof moet ten noorden van Gemini Noord komen, nabij het Automotive Lab. Bij de realisatie van Elixer komen daar ook twee elektrische oplaadpunten. Het huidige oplaadpunt bij de faculteit Werktuigbouwkunde verdwijnt als de Groene Loper zijn tweede fase in gaat en het gebied autovrij wordt, eind 2014.

Momenteel wordt een analyse gemaakt hoe intensief de oplaadpunten gebruikt worden. Mocht blijken dat het gebruik ervan toeneemt, dan worden er meer aangelegd. Dat blijkt echter nog niet uit voorlopige metingen. Een verklaring is dat de levering van elektrische auto’s op zich laat wachten.

Eerder bleek dat 25 procent van de autogebruikers een ander vervoersmiddel kiest om naar de TU/e te gaan, mits er stimuleringsmaatregelen tegenover staan. Tot 20 km gaat het dan vooral om de e-bike. Daarom werd dit jaar een pilot gehouden waarin TU/e-medewerkers gratis een week lang een e-bike of e-scooter konden uitproberen. Uit een enquête –ingevuld door 140 mensen- gaf 29 procent aan zeker gebruik te gaan maken van een e-bike, 19 procent waarschijnlijk, 29 procent misschien, 16 procent waarschijnlijk niet en 7 procent zeker niet. Wie echt niet over te halen was, voert de weersomstandigheden, het ophalen van de kinderen of het meenemen van bagage als argument aan. Een concreet vervolg voor de pilot met de e-bikes en e-scooters is er nog niet.

Momenteel bekijken DH en Dienst Interne Zaken verschillende opties. Te denken valt aan de gezamenlijke inkoop van e-bikes, wat de aanschaf goedkoper maakt, wellicht tot twintig procent. Dat is inclusief een servicepakket voor pechgevallen. De TU/e zou de aanschaf ook kunnen voorfinancieren, waarna het resterende bedrag wordt verrekend met het salaris. Bovendien is er al een subsidieregeling, de app B-Riders van de Rijksoverheid. Hoewel de inschrijving officieel 20 oktober is gesloten, is de verwachting dat de regeling verlengd en uitgebreid wordt vanwege het grote succes.

Voor e-scooters moeten er aparte oplaadpunten komen. De batterijen kunnen niet uit de scooters worden gehaald om binnenshuis op te laden en de aansluiting past ook niet op de oplaadpunten voor de elektrische auto’s. Het is volgens DH niet waarschijnlijk dat er een subsidieregeling voor e-scooters komt.

In de pilot namen proefpersonen de accu’s voor de e-bikes mee naar hun werkplek, waar ze werden opgeladen. Voor de toekomst denkt DH aan voorzieningen in nieuwe, beveiligde, fietsenstallingen. In de lockers kunnen de accu’s opgeborgen en opladen worden.

Deel dit artikel