Snel oversteek voor fietsers tussen Gemini en MetaForum

Dienst Huisvesting hoopt op korte termijn werk te maken van een oversteekplaats voor fietsers tussen Gemini en MetaForum. Mede door het verhoogde plein daar vinden fietsers momenteel maar moeilijk hun weg naar bijvoorbeeld de stallingen onder en achter Gemini.

Boudewijn Elmans van Dienst Huisvesting is er duidelijk over: op de Groene Loper hoort de fietser in principe niet thuis. Maar, zo zegt hij ook: het autovrije verblijfsgebied op de campus moet de gangen van tweewielige campusbezoekers ook weer niet frustreren: “Het is zaak dat we de fietser goed faciliteren. Er is bijvoorbeeld geen fietsverbod voor de lange strook tussen het gebouw Matrix en de vijver. Daar wordt af en toe gefietst en dat werkt.”

Wél problematisch voor fietsers blijkt de zuid-noordverbinding in het centrum van de campus, nabij de schoorsteen op het TU/e-terrein, tussen Gemini-Zuid en MetaForum. Onder anderen Harry van Leeuwen van de faculteit Werktuigbouwkunde heeft de situatie al lange tijd in het vizier. De bereikbaarheid van de fietsenstalling onder Gemini-Zuid staat volgens de universitair docent al sinds de zomer van 2012 “ernstig onder druk. Er zijn continu versperringen die de toegang vanaf De Wielen bemoeilijken en tot gevaarlijke situaties kunnen leiden”. Hij wijst op bouwmaterialen die regelmatig de weg blokkeren en stukken straat die zijn weggehaald en “provisorisch afgedekt met houten platen: potentiële plaatsen voor valpartijen en botsingen”.

Fietsers die vanuit het zuiden en zuidoosten de campus op komen, zijn volgens Van Leeuwen -zelf dagelijks pendelend tussen Geldrop en Eindhoven- sowieso de klos. “Ze moeten een heel eind omrijden of met de fiets op de rug over de rand van het plein bij de rode schoorsteen klimmen.”

De medewerker juicht het toe dat de universiteit streeft naar minder auto’s, “maar dan moet je ervoor zorgen dat er geen blijvende barrières voor fietsers komen. Al met al lijkt het erop dat de ontwerpers van de Groene Loper de fietser zijn vergeten”. Terwijl een fietsersoversteek ter hoogte van het verhoogde plein aan de oostkant van MetaForum volgens hem een kleine en niet al te kostbare oplossing is.

Vergelijkbare geluiden zijn volgens Boudewijn Elmans naar voren gekomen in de gebruikersgroep van TU/e’ers die meepraten over de inrichting van de Groene Loper. Dienst Huisvesting “omarmt” dan ook het idee van Van Leeuwen, zegt hij, en wil het aanpakken van de situatie op de planning naar voren trekken.

De projectleider is momenteel onder meer in overleg met de architect van de Groene Loper. De aanleg van de fietsersoversteekplaats zou tussen de eerste en tweede fase van de Groene Loper invallen en moet wel passen in het uiteindelijke totaalplaatje, benadrukt hij. Elmans schat in dat de oversteek voor fietsers na de carnavalsvakantie kan worden gerealiseerd - tot tevredenheid van Van Leeuwen die het “goed nieuws” noemt dat Dienst Huisvesting nu snel met een oplossing wil komen.

De aanleg van het tweede deel van de Groene Loper start naar verwachting in de zomervakantie en zal grotendeels klaar zijn tegelijk met de oplevering van het nieuwe gebouw Flux.

Deel dit artikel