Gert Regterschot. Foto | Bart van Overbeeke

Bijscholing buiten het reguliere circuit om

Hij zit elke morgen om acht uur klaar in het Auditorium. Soms bereidt hij lesstof of opgaven voor, of hij wacht op studenten. Een kantoor heeft hij niet, maar hij kan beschikken over leslokalen in Matrix. Gert Regterschot geeft aanvullend onderwijs, vooral aan studenten Bouwkunde. Maar ook studenten van andere faculteiten weten hem te vinden.

“Ik doe dit nu op deze manier al zo’n jaar of acht, negen. De studie Bouwkunde veronderstelt basisvaardigheden die niet alle studenten hebben. Dat geldt met name voor hbo-instromers, maar ook steeds vaker voor vwo'ers. Ik breng vooral structuur in de stof aan, zodat ze de materie overzien; daarna kunnen ze vaak zelf verder. De stof blijft dan ook beter hangen.”

Regterschot (1958) is al vele jaren actief in het onderwijs op de TU/e, als begeleider en als docent. Op een gegeven moment werd hij benaderd vanuit de faculteit Bouwkunde: “Ze vertelden dat veel van hun instromers klem zaten; of ik daar iets aan wilde doen. Blijkbaar doe ik het goed, want ik heb er inmiddels een volle taak aan, zeker met studenten van andere faculteiten erbij.”

Drs. Willem Buurke, studieadviseur bij Bouwkunde, is blij met deze vorm van bijscholing: “Hij helpt veel studenten die wij zelf niet extra kunnen begeleiden. Daarmee zorgt hij er voor dat veel studenten de opleiding kunnen volgen, die anders zouden afhaken.”  Speciale reclame maakt Regterschot niet, maar de mond-tot-mond-reclame doet goed zijn werk. Meestal brengen studenten elkaar op de hoogte, maar ook TU/e-medewerkers verwijzen door naar hem. Studenten betalen een kleine bijdrage voor deze extra vorm van onderwijs, de hoogte ervan is afhankelijk van het soort les (individueel of in groepsverband) ze volgen.

Regterschot geeft meerdere vakken, maar vooral Wiskunde (onder andere Calculus), Statistiek en Methoden van onderzoek. Hij begeleidde vorig studiejaar ruim vierhonderd studenten, met een slagingspercentage van zo’n vijfenzeventig procent; voor Statistiek ligt dat getal nog hoger. Daarmee heeft hij naar eigen zeggen al 175 instromers behouden voor de faculteit Bouwkunde. Momenteel heeft hij ruim negentig studenten onder zijn hoede. Naar verwachting verdubbelt dat aantal na het eerste kwartiel, zo ging het volgens hem de afgelopen jaren steeds.

Tot zijn ‘klantenkring’ behoren vooral hbo-instromers. Soms kregen die in hun vooropleiding slecht of onvoldoende onderwijs, voor anderen is het te lang geleden, of ze missen bepaalde onderdelen of de studieaanpak die ze op de TU/e nodig hebben. Die beperkingen gelden volgens Regterschot ook steeds meer voor de vwo-instromers. Daardoor beginnen die groepen met een achterstand en die halen ze met het drukke studieprogramma vaak niet meer in. Ook afstudeerders en aio’s melden zich met specifieke vragen over hun onderzoek. Regterschot gebruikt eigen lesmateriaal en stuurt een lesbrief rond. Hij geeft les in groepen waarvoor lokalen in Matrix tot zijn beschikking staan, mits ze vrij zijn. vanaf acht uur ‘s morgens zijn er individuele sessies in het Auditorium.   

Deel dit artikel