Doneeractie voor ‘topdocent’ Regterschot zeer succesvol

Naar aanleiding van een artikel dat NRC vrijdag 9 juni publiceerde over Gert Regterschot, die al vele jaren op de campus van de TU/e onbezoldigd lessen verzorgt voor studenten, is masterstudente Sumya Mobder een doneeractie gestart. Die gaat al richting de zesduizend euro. Regterschot beweert in het stuk officieel nooit ontslagen te zijn door de universiteit en daarom recht te hebben op 332 maanden achterstallig salaris. Het College van Bestuur plaatste vrijdag naar aanleiding van het NRC-stuk een verklaring hierover online.

door
foto Han Konings

In die verklaring laat het CvB weten dat ‘het ons bekend is dat de heer Regterschot al vele jaren regelmatig naar de TU/e-campus komt om bijles te geven aan studenten, ondanks het feit dat hij al sinds 1995 geen aanstelling meer heeft aan de TU/e’. Volgens de verklaring is de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van Regterschot destijds een zorgvuldig proces geweest. ‘De heer Regterschot heeft het ontslag daarna bij meerdere instanties aangevochten en daarbij is de universiteit in het gelijk gesteld bij de arrondissementsrechtbank (1996) en uiteindelijk bij de Centrale Raad van Beroep (1998), zoals terug te lezen in de openbare verslagen’.

Regterschot, die deze maandagochtend al weer om half negen te vinden is in Luna op zijn vaste stek onder trap (zie hoofdfoto), zegt dat het effect van het artikel ook hem heeft verrast. "Zoveel positieve reacties zijn daarop gekomen en dan ook nog de doneeractie die al door zoveel mensen is gesteund met een bedrag."

Bijlessen in Luna

In het NRC-artikel wordt onder meer uitvoerig beschreven onder welke omstandigheden Regterschot (64), die voor velen binnen de universitaire gemeenschap een bekende verschijning is, zijn bijlessen op dit moment moet geven. Aan een tafel bij de ingang van Luna, onder de trap naar de eerste verdieping. Ruim tien jaar geleden, toen de faculteit Built Environment nog gebruikmaakte van het Matrix-gebouw, was Regterschot daar nagenoeg dagelijks te vinden in een vast lokaal, waar hij voor grote groepen, voornamelijk bouwkundestudenten, bijles gaf in het vak Calculus. Al zegt Regterschot deze maandagochtend dat hij het zelf zeker niet beschouwt als "slechts bijles. Ik onderwijs die studenten gewoon in dit vak."

In die periode heeft Cursor hem daarover ook geïnterviewd, waarbij de toenmalige studieadviseur van de faculteit, Willem Buurke, zei blij te zijn met deze vorm van bijscholing. Buurke: “Hij helpt veel studenten die wij zelf niet extra kunnen begeleiden. Daarmee zorgt hij er voor dat veel studenten de opleiding kunnen volgen, die anders zouden afhaken.” In het NRC-stuk treedt Buurke ook op en zegt hij dat hij denkt dat Regterschot "de universiteit in al die jaren veel geld heeft opgeleverd”, gezien het aantal studenten dat hij sneller door de studie heeft geholpen.

Ook Cursor heeft in het verleden enkele malen geprobeerd duidelijkheid te verkrijgen over het dienstverband van Regterschot, maar kreeg elke keer de mededeling dat de arbeidsovereenkomst met hem in 1995 officieel was beëindigd. Regterschot zegt tegen NRC dat er al die jaren toch sprake is geweest van een dienstverband, en nog steeds, omdat hij in 1995 nooit een officiële ontslagbrief zou hebben ontvangen.

Vele malen contact

In de CvB-verklaring van vrijdag staat ‘dat sinds het ontslag van de heer Regterschot er vele malen contact is geweest tussen de opvolgende Colleges van Bestuur en de heer Regterschot, naar aanleiding van zijn brieven (in ieder geval in 1997, 2000, 2001, 2010, 2017, 2020, 2021 en 2022). Daarbij heeft het CvB telkens helder gemaakt dat er geen dienstverband meer is. In 2010 heeft de TU/e zijn zaak opnieuw volledig bekeken, evenals in 2017 en 2020. In oktober 2021 kreeg de TU/e weer een lange brief van de heer Regterschot, die wederom door het CvB is beantwoord, met de welgemeende oproep om het nu eindelijk los te laten. Tot dat moment werd vanuit de TU/e het geven van bijlessen op eigen initiatief en voorwaarden toegestaan, met uitzondering van het ongeautoriseerd gebruik van onderwijsruimtes’.

Het CvB zegt te geloven dat de heer Regterschot veel voldoening haalt uit het lesgeven en dat hij het doet uit goede bedoelingen en dat ze hem niet hebben willen tegenhouden. ‘We hebben een open campus, en dat is voor ons een belangrijk principe. We ontzeggen niemand de toegang die geen kwaad in de zin heeft en niet voor overlast zorgt’.

Maar volgens het CvB is ‘de situatie rond de heer Regterschot daarna helaas veranderd, met name binnen de faculteit Built Environment. Hij is in de TU/e-gebouwen steeds meer studenten en medewerkers gaan aanspreken met zijn verhaal dat hij een TU/e-medewerker is die al vele jaren niet betaald wordt’. Dat zou gezorgd hebben voor gevoelens van onveiligheid bij studenten en medewerkers en dat was voor de universiteit ‘een keerpunt’.

In augustus 2022 is hem een verbod opgelegd om in de lokalen van de TU/e-gebouwen les te geven. Op de campus zelf blijft hij welkom, aldus de verklaring. Aan alle studieadviseurs is wel verzocht om studenten niet naar hem door te verwijzen, aangezien dit kennelijk onterecht de gedachte in stand hield dat hij de bijlessen op verzoek en onder verantwoordelijkheid van de TU/e geeft.

Doneeractie

Studenten in het NRC-stuk prijzen de didactische vaardigheden van Regterschot, en masterstudente Sumya Mobder, die in het stuk ook aan het woord komt, is voor hem een doneeractie gestart. Daarvan ging de teller deze ochtend al richting de zesduizend euro. In de omschrijving bij de actie wordt Regterschot een ‘topdocent’ genoemd, ‘die zich aan de TU/e al 27 jaar inzet voor studenten zonder hier een salaris voor te ontvangen’. Volgens Mobder moet Regterschot het al jaren zonder salaris doen en verkeert hij in een financieel moeilijke situatie. In augustus vorig jaar dreigde hij ook zijn woning te worden uitgezet. ‘Om deze reden is er een doneeractie opgezet, om hem door deze moeilijke periode te helpen’, schrijft Mobder.

Deel dit artikel