Prof.dr.ir. Jan Fransoo

Jan Fransoo wordt nieuwe dean Graduate School

Prof.dr.ir. Jan Fransoo wordt de nieuwe dean van de Graduate School van de TU/e. Dat heeft het College van Bestuur gisteren bekend gemaakt. Hij volgt prof.dr. Hans Niemantsverdriet op, die maar voor een korte periode deze functie bekleedde, maar die zich nu gaat richten op de verdere ontwikkeling van zijn eigen bedrijf Syngaschem.

De Graduate School is feitelijk een virtueel instituut. De oprichting vond plaats in november 2012. De Graduate School is gericht op een betere samenwerking tussen de verschillende faculteiten, waarbij al het post-bacheloronderwijs beter op elkaar moet worden afgestemd. De TU/e verwacht met de Graduate School bovendien een veel betere internationale uitstraling te creëren. Twee weken geleden werd bij de universiteitsraad het visiedocument voor de Graduate School behandeld, waarin beschreven staat hoe de School zich in de toekomst verder zou moeten ontwikkelen.

Aanvankelijk gaf prof.dr. Arjeh Cohen van de faculteit Wiskunde & Informatica gestalte aan de Graduate School. Hij werd als kartrekker in april 2013 opgevolgd door prof.dr. Hans Niemantsverdriet, oud-decaan Scheikundige Technologie. Die wordt nu op zijn beurt afgelost door Jan Fransoo, hoogleraar Operations Management and Logistics aan de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences.

Fransoo maakt onder meer deel uit van de TU/e-capaciteitsgroep Operations, Planning, Accounting, and Control (OPAC). Die groep verrichtte afgelopen jaren al diverse grote logistieke klussen voor de rijksoverheid, onder meer in de Rotterdamse haven en op Schiphol.

Als deskundige op het gebied van logistieke processen strekt het werkveld van Fransoo zich ook uit buiten de TU/e. Zo is hij onder meer vice-president van het logistieke onderzoeksinstituut Dinalog en staat hij aan het hoofd van het onderzoekscentrum van de European Supply Chain Forum, een samenwerkingsverband van vijfentwintig multinationals.

De toekomstige dean van de Graduate School verblijft momenteel in het buitenland en is niet voor commentaar bereikbaar.

Terugtredend dean Hans Niemantsverdriet blijft voor twintig procent van zijn tijd verbonden aan de faculteit Scheikundige Technologie, waar hij nog tot eind 2015 acht promovendi en drie postdocs begeleidt. Vanuit Eindhoven geeft hij in de resterende tijd leiding aan zijn eigen bedrijf Syngaschem. Dit bedrijf doet onderzoek naar de omzetting van synthesgas, een gasmengsel bestaande uit koolstofmonoxide en waterstofgas afkomstig uit bijvoorbeeld schaliegas, kolen of biomassa, in schone, synthetische brandstoffen. Zijn bedrijf heeft inmiddels een Chinese partner gevonden en volgens Niemantsverdriet heeft die samenwerking geresulteerd in de toekomstige bouw van een laboratorium in Beijing. Niemantsverdriet noemt Fransoo een uitstekende kandidaat om hem op te volgen.

Deel dit artikel