TU/e wil meer zeggenschap over Kennispoort

De TU/e en de Kamer van Koophandel (KvK) hebben een intentie-overeenkomst getekend om hun erfpachtcontract over gebouw Kennispoort te ontbinden. Met het volledig in bezit krijgen van het twaalf jaar oude pand krijgt de TU/e meer handelingsvrijheid voor de toekomst. Verkoop is op termijn niet uitgesloten omdat er geen onderwijs of onderzoek in plaats vindt.

Over de exacte prijs voor het afkopen van de erfpachtovereenkomst zijn beide partijen, die het pand in 2002 gezamenlijk gingen exploiteren, nog in onderhandeling. De KvK blijft vooralsnog in Kennispoort gehuisvest.

De huidige eigendomsconstructie, waarin de KvK de helft van het gebouw pacht, is echter een obstakel voor eventuele verkoop. "Instandhouding van deze constructie belemmert de universiteit regie te voeren over het gebouw", aldus Véronique Marks, directeur Huisvesting van de TU/e. De verkoop van de TU/e-helft van het pand aan de KvK is volgens haar ook geen optie, omdat de KvK landelijk juist bezig is haar vastgoed af te stoten.

Het doel van het verkrijgen van meer handelingsvrijheid is om een betere huurdersbezetting te vinden voor Kennispoort. Een onderdeel van de intentie-overeenkomst tussen KvK en TU/e is dat de KvK, evenals andere huurders, in Kennispoort gehuisvest blijft, en de ruimte in het vervolg huurt van de TU/e.

Kennispoort werd in 2002 opgeleverd en is ontworpen door architect Koen van Velsen. Het heeft een vloeroppervlak van 9.600 vierkante meter en de bouw kostte destijds 11,4 miljoen euro. Het gebouw stond symbool voor de toenadering tussen de stad en de campus.

Maar toenmalig collegelid Hans Amman liet in 2003 tijdens een informele bijeenkomst met de universiteitsraad al weten dat als hij op dat moment voor de keuze zou staan het gloednieuwe onderkomen van de Kamer van Koophandel en anderen opnieuw neer te zetten, hij er niet aan zou beginnen.

Deel dit artikel