TU/e verkoopt Kennispoort aan Kadans

De TU/e verkoopt gebouw Kennispoort aan Kadans Science Partner. Volgens het College van Bestuur (CvB) is het afstoten van het zestien jaar oude gebouw een logische stap in de huidige ontwikkeling van de campus. Met de ingebruikname eind 2018 van Atlas zegt het CvB de vierkante meters van Kennispoort ook niet langer nodig te hebben.

Gebouw Kennispoort, met een vloeroppervlak van 9.600 vierkante meter, werd in 2002 opgeleverd en is ontworpen door architect Koen van Velsen. De bouw kostte destijds 11,4 miljoen euro. Het gebouw stond symbool voor de toenadering tussen de stad en de campus. In de eigendomsconstructie werd geregeld dat de Kamer van Koophandel de helft van het gebouw pachtte, waarbij de TU/e vier jaar geleden al liet weten die constructie een obstakel te vinden voor de eventuele verkoop van het gebouw.

Met Kadans, de nieuwe eigenaar van het pand, zijn afspraken gemaakt over het toekomstige gebruik van het gebouw. Zo blijft de Kamer van Koophandel ook na de verkoop gehuisvest in het pand. Het verdere gebruik en de verhuur van de resterende vierkante meters zullen in relatie zijn met de universiteit. Het zal daarbij gaan om organisaties met een duidelijke link met het ecosysteem van de TU/e-campus. Kadans mikt onder meer op het huisvesten van zogeheten scale-ups, jonge ondernemingen op weg naar volwassenheid. In een presentatiebrochure van 2015 vermeldde Kadans al dat 'Kennispoort een belangrijke rol heeft in de drempelverlaging voor kennisoverdracht en samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven'.

De TU/e doet over de transactiewaarde geen mededelingen. Jo van Ham, vice-voorzitter van het CvB is blij dat de transactie rond is. Kadans zal samen blijven werken met de TU/e bij de werving van geschikte kandidaten voor Kennispoort. Volgens adjunct-directeur Chiel van Dijen van Kadans is het gebouw bij uitstek geschikt voor het profiel van zijn organisatie. Kadans Science Partner richt zich op de exploitatie van bedrijfsgebouwen op en rondom science parks en universiteitscampussen. De TU/e en Kadans werken ook al samen in ’s-Hertogenbosch bij de exploitatie van voormalig klooster Mariënburg. Daar is sinds september 2016 samen met de Tilburg University de Jheronimus Academy of Data Science gestart.

De universiteit huurt tot eind 2018 van Kadans twee verdiepingen voor de afdelingen Communicatie en ICT. Die beide afdelingen krijgen daarna een plek in het gerenoveerde Atlas, samen met een groot aantal van de andere ondersteunende diensten.

 

Deel dit artikel